Ajankohtaista

Euroopan komissio järjestää verkostoitumistapahtuman uudesta Urban Mobility -osaamis- ja innovaatioyhteisöstä ensi maaliskuussa

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa keskeisessä asemassa oleva Euroopan Innovaatio -ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation and Technology, EIT) aikoo perustaa vuoden 2018 alussa uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön (Knowledge and Innovation Community, KIC) Urban mobility -teeman ympärille. KIC Urban Mobility pyrkii luomaan vihreämpiä, osallistavampia, turvallisempia ja älykkäämpiä kaupunkiliikenne-järjestelmiä.

Euroopan komissio järjestää uudesta KIC-yhteisöstä Opportunities for a Knowledge and Innovation Community in Urban Mobility – verkostoitumistapahtuman 29. maaliskuuta 2017 Brysselissä tavoitteena tuoda tärkeimmät eurooppalaiset tutkimuslaitokset, yliopistot, julkishallinnot, teollisuuden sekä pk-yritykset yhteen. Lue lisää »

Yhteistyökumppanien uutiset

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017

Yhteistyökumppanit

  • Helsingin kaupunki
  • Aalto-yliopisto
  • Hanken
  • Helsingin yliopisto
  • Hämeen liitto
  • Kymenlaakson liitto
  • FUAS
  • Metropolia
  • Uudenmaan liitto