EU-rahoituksen saaminen nopeutuu ja helpottuu

Komissio on antanut uudet yksityiskohtaiset säännöt varainhoitoasetuksen soveltamista varten. Ne tulevat helpottamaan ja nopeuttamaan EU-rahoituksen saamista. Vuoden 2013 alusta lähtien yritykset, kansalaisjärjestöt, tutkijat, opiskelijat, kunnat ja muut avustusten saajat voivat yksinkertaisempien menettelyjen ansiosta saada EU:lta rahoitusta entistä helpommin. Uuden varainhoitoasetusta soveltavan lainsäädännön avulla lisätään avoimuutta ja EU:n varainhoitajien vastuuvelvollisuutta. Se antaa paremmat mahdollisuudet käyttää sekä kertakorvauksia että kiinteämääräistä rahoitusta. Lisäksi otetaan käyttöön sähköiset hakemukset ja poistetaan vaatimus täyttää samat tiedot uudestaan joka kerta, kun rahoitusta haetaan. Uusilla säännöillä pyritään tehostamaan EU:n varojen käyttöä.

Varainhoitoasetus tuli voimaan 27. lokakuuta 2012. Komission antamat varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt vahvistavat varainhoitoon sovellettavia yksityiskohtaisia järjestelyjä ja täydentävät varainhoitoasetusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat seuraavien kahden kuukauden aikana vastustaa komission ehdottamia soveltamissääntöjä tai esittää niistä huomautuksia. Uudet säännöt tulevat voimaan joulukuun lopulla vuonna 2012 ja niitä sovelletaan 1. päivästä lähtien tammikuuta 2013 yhdessä varainhoitoasetuksen kanssa.

Lisätietoja:

Komission alkuperäinen tiedote