Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman (ITC PSP) haku avattu

EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) alaisen ICT Policy Support -ohjelman (ICT PSP) rahoitushaku on avattu. Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää ja älykästä kasvua tukemalla digitaaliteknologian käyttöönottoa. Haun painopisteitä on viisi: pilvipalveluiden käyttö julkisissa palveluissa ja älykkäissä kaupungeissa; digitaalinen sisältö, avoin data ja luovuus; tieto- ja viestintätekniikka terveyden, hyvän ikääntymisen ja sosiaalisen osallisuuden käytössä; luotettavat e-palvelut; avoimet tavoitteet innovaatiolle. Haettavana on yhteensä 125,7 miljoonaa euroa.

Hankkeita rahoitetaan viidessä eri kategoriassa. Pilotti A:sta rahoitetaan jo olemassa olevia hankkeita ja niiden käyttöönottoa. Pilotti B:stä rahoitetaan uusien tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehitystä ja käyttöönottoa.  Temaattisilla verkostoilla pyritään tuomaan eri toimijoita yhteen ja parhaiden käytäntöjen verkostolla edesautetaan digitaalisten kirjastojen kehittämistä. Oma kategoriansa on myös rahoitukselle, jolla tuetaan julkisten hankintojen roolia innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotossa (PPI). Haku sulkeutuu 14.5.2013.

Lisätietoja:

Tiedote CORDIS:n sivuilla

Lisätietoa hausta