Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnon haku avattu

Euroopan komissio on käynnistänyt Yrittävä Eurooppa 2013 -kilpailun. Kilpailun tavoitteena on palkita parhaita julkisen sektorin toimijoita sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia menestyksestä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämisessä. Kilpailuun voivat osallistua alueellisen tason julkisyhteisöt sekä julkisten yhteisöjen ja yritysten yhteiset hankkeet. Kilpailu jakautuu kuuteen sarjaan:

  • Yrittäjyyden edistäminen
  • Investointi yritystaitoihin
  • Liiketoimintaympäristön parantaminen
  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen
  • Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen
  • Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys

Kilpailu on kaksivaiheinen: kilpailijoiden on ensin osallistuttava kansalliseen karsintavaiheeseen, jonka jälkeen valituksi tulleet jatkavat Euroopan tason kilpailuun. Ensimmäinen vaihe päättyy kesäkuussa 2013, johon mennessä kukin maa on nimennyt kaksi ehdokasta Euroopan tason kilpailuun.

Lisätietoja:

Kilpailun sivut