EU:n rakenne- ja investointirahastoiden rahoitusvälineitä vuosina 2014-2020 kartoittava konferenssi

Fi-compass järjestää EU:n rakenne- ja investointirahastoiden (ERI-rahastot) alaisia rahoitusvälineitä käsittelevän konferenssin 19-20.1.2015 Brysselissä. Eurooppa 2020 -kasvu- ja työllisyysstrategian päämääränä on lisätä merkittävästi EU:n tukea ERI-rahastojen varoista vipuvaikutteisiin rahoitusvälineisiin esimerkiksi pk-yritysten tukemiseksi. Konferenssin tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus oppia lisää rahoitusvälineiden hyödyistä, ominaisuuksista ja yleisestä soveltuvuudesta ERI-rahastojen vuosien 2014-2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Konferenssissa lanseerataan lisäksi fi-compass -ohjelma, jonka tarkoituksena on toimia jäsenmaiden ja viranomaisten apuvälineenä ERI-rahastojen hyödyntämisessä.

Konferenssissa puhuvat muun muassa komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Euroopan investointipankin (EIP) varapuheenjohtaja Wilhelm Molterer. Konferenssin toisessa osassa järjestetään työpajoja rahoitusvälineiden käyttöönottamisen helpottamiseksi. Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna 9.12.2014 saakka.

Konferenssin ohjelma

Ilmoittautuminen

EIP AHA julkaisi aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisstrategian

Eurooppalainen aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisstrategia vastaa väestön ikääntymisestä johtuvaan terveys- ja hoitopalveluihin kohdistuvaan kasvavaan paineeseen kehittämällä ja testaamalla innovatiivisia ratkaisuja. Tavoitteena on tukea näitä innovatiivisia ratkaisuja kehittäviä toimijoita ja levittää tietoa toimivista käytännöistä laajalti. Edistämisstrategiaan sisältyy muun muassa tietokanta todistetusti toimivista käytännöistä ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta sekä käytäntöjen luokittelu paikallista toistamista varten. Edistämisstrategiassa panostetaan lisäksi kumppanuuksien luomisen helpottamiseen ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa helpottavien sekä vaikeuttavien tekijöiden kartoittamiseen.

Aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP AHA) on verkosto, joka tavoitteena on parantaa ikääntyvien terveyttä ja elämänlaatua. Kumppanuuden päämääränä on yhdistää eri alojen toimijat kehittämään kysyntälähtöisiä, aktiiviseen ikääntymiseen liittyviä innovaatioita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saralla. Kumppanuus pitää sisällään kuusi temaattista toimintaryhmää sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen keskittyvän Reference Site -toimintamallin. Kumppanuus perustettiin vuonna 2012 ja tällä hetkellä siinä on mukana yli 3000 toimijaa.

Aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisstrategia

EIP AHA -verkoston nettisivut

Luova Eurooppa -rahoitusohjelmaan liittyvä kansainvälinen projektityöpaja kulttuurialan yhteistyöhankkeille

Flandersin aluetoimistotoimisto (Vleva) ja Luovan Euroopan Flandersin toimisto järjestävät 15.1.2015 Brysselissä kansainvälisen projektikehitykseen keskittyvän työpajan Luova Eurooppa -ohjelman puitteissa. Projektityöpajassa on mahdollista käsitellä sekä pienempiä että suuremman mittakaavan yhteistyöhankkeita, joille haetaan rahoitusta Luovan Euroopan kulttuuri -alaohjelmasta. Yhteistyöhankkeiden projektijohtajina toimivien tulee toimittaa järjestäjille hanke-ehdotuksensa 25.11.2014 mennessä, jotta ne voidaan toimittaa eteenpäin potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Ilmoittautuminen työpajaan on avoinna 9.12.2014 saakka.

Lisätietoja

Infopäivä Horisontti 2020:n älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne -rahoitushauista

Euroopan komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosaston liikenneosasto järjestää infopäivän 2.2.2015 Brysselissä innovoinnin- ja tutkimuksen puiteohjelma Horisontti 2020:n Yhteiskunnalliset haasteet 2 -pilarin liikenteeseen liittyvistä rahoitushauista. Tilaisuudessa esitellään älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne -teeman vuoden 2015 työohjelman monialaisia aiheita, avautuvia rahoitushakuja, hankehakemusten arviointiprosessia sekä ohjelmaan osallistumisen ja rahoituksen sääntöjä. Tilaisuudessa on lisäksi mahdollisuus verkostoitua ja esittää kysymyksiä vuoden 2015 työohjelmasta komission vastuuhenkilöille.

Lisätietoja

Infopäivä Horisontti 2020:n energiatehokkuuteen liittyvistä rahoitushauista

Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) järjestää infopäivän Horisontti 2020:n energiatehokkuuteen liittyvistä rahoitushauista 12.12.2014 Brysselissä. Tilaisuudessa kerrotaan EU:n kestävää energiaa koskevan energiapolitiikan tuoreista linjauksista, Horisontti 2020 rahoitushakujen energiatehokkuuden prioriteetista vuonna 2015 ja rahoituksen hakemisen yksityiskohdista. Infopäivässä voi lisäksi osallistua eri rahoituksen aloja koskeviin istuntoihin sekä tavata EASME:n henkilökuntaa ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Tilaisuutta on myös mahdollista seurata suorana internetissä.

Lisätietoja

EIP AHA julkaisi aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisstrategian

Eurooppalainen aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisstrategia vastaa väestön ikääntymisestä johtuvaan terveys- ja hoitopalveluihin kohdistuvaan kasvavaan paineeseen kehittämällä ja testaamalla innovatiivisia ratkaisuja. Tavoitteena on tukea näitä innovatiivisia ratkaisuja kehittäviä toimijoita ja levittää tietoa toimivista käytännöistä laajalti. Edistämisstrategiaan sisältyy muun muassa tietokanta todistetusti toimivista käytännöistä ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta sekä käytäntöjen luokittelu paikallista toistamista varten. Edistämisstrategiassa panostetaan lisäksi kumppanuuksien luomisen helpottamiseen ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa helpottavien sekä vaikeuttavien tekijöiden kartoittamiseen.

Aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP AHA) on verkosto, joka tavoitteena on parantaa ikääntyvien terveyttä ja elämänlaatua. Kumppanuuden päämääränä on yhdistää eri alojen toimijat kehittämään kysyntälähtöisiä, aktiiviseen ikääntymiseen liittyviä innovaatioita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saralla. Kumppanuus pitää sisällään kuusi temaattista toimintaryhmää sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen keskittyvän Reference Site -toimintamallin. Kumppanuus perustettiin vuonna 2012 ja tällä hetkellä siinä on mukana yli 3000 toimijaa.

Aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämisstrategia

EIP AHA -verkoston nettisivut

Puettavaa elektroniikkaa ja e-tekstiilejä hyödyntävät Aalto-yliopiston opiskelijatyöt esillä Euroopan parlamentissa

Wearable Technology Design -näyttely esittäytyy Euroopan kuudennen innovaatiohuippukokouksen yhteydessä Euroopan parlamentin Altiero Spinelli -rakennuksessa Brysselissä 17.‒21. marraskuuta. Wearable Technology Design -näyttelytyöt edustavat Aalto-yliopiston monialaista suunnittelua, jossa teknologia, muotoilu ja taide yhdistyvät uudenlaisiksi muotoilukonsepteiksi ja prototyypeiksi. Näyttelyssä on esillä muun muassa ortopedinen painoa tarkkaileva kenkä, veden alla lämmitettävä sukelluspuku, tekstiilipohjaisia käyttöliittymiä musiikin kuunteluun sekä kantajan kehon ja fysiologian kanssa vuorovaikutteisia pukuja.

Näyttelyn kutsujana ja tukijana on euroedustaja Henna Virkkunen. Näyttely on avoinna Euroopan parlamentissa toimiville ja vierailijoille.

Jean-Claude Juncker ja Frans Timmermans määrittelivät EU:n kymmenen prioriteettia vuodelle 2015

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja varapuheenjohtaja Frans Timmermans määrittelivät 12.11.2014 päivätyssä kirjeessään EU:n kymmenen prioriteettia vuodelle 2015. Euroopan parlamentin puheenjohtajalle Martin Schulzille sekä EU:n neuvoston puheenjohtajalle Matteo Renzille osoitetussa kirjeessä korostettiin näiden prioriteettien lisäksi tiiviimmän yhteistyön merkitystä EU-instituutioiden välillä yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja työohjelman koordinoinnissa.

EU:n prioriteetteihin vuodelle 2015 lukeutuu ensinnäkin työllisyys, kasvu- ja investointipaketin esittely vuoden 2014 loppuun mennessä sekä Eurooppa 2020 -strategian uudelleentarkastelu. Lisäksi prioriteetteihin kuuluvat yhdennettyjen digitaalisten sisämarkkinoiden luominen, joustavan energiaunionin perustaminen ja tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastonmuutospolitiikan toteuttaminen. Komission tavoitteissa on myös luoda unionille syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat, vahvempi teollisuuspohja sekä uudenlainen maahanmuuttopolitiikka. Tavoitteena on myös aikaansaada syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto sekä järkevä ja tasapainoinen vapaakauppasopimus (TTIP) Yhdysvaltojen kanssa. Juncker ja Timmermans kirjasivat lisäksi toiveensa kehittää EU:sta luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue ja vahvempi globaali toimija sekä muuttaa EU:ta avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan.

Lisätietoja

Infotilaisuus teollisuuslähtöisiä innovaatioita rahoittavasta Fast Track to Innovation Pilot -ohjelmasta 9.1.2015 Brysselissä

Brysselissä järjestetään 9.1.2015 infotilaisuus teollisuuslähtöisiä innovaatioita koskevista uusista rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Tilaisuudessa tiedotetaan Fast Track to Innovation (FTI) Pilot -toimintajärjestelmän tavoitteista ja rahoitushaun yksityiskohdista sekä jaetaan käytännön neuvoja menestyksekkään hakemuksen laatimiseen. Tilaisuudessa on lisäksi mahdollista tavata EU-virkamiehiä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna.

Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) on alhaalta ylöspäin toimiva rahoitusohjelma, joka tavoitteena on tukea markkinoita lähellä olevaa innovatiivista toimintaa Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Fast Track to Innovation Pilot rahoittaa monentyyppistä liiketoimintavetoista innovaatiotoimintaa avustaakseen lupaavien innovaatioideoiden pääsyä markkinoille. Ohjelman kautta myönnetään rahoitusta yhteensä 200 miljoonaa euroa vuosina 2015-2016.

Lisätietoja tapahtumasta

Fast Track to Innovation Pilot -rahoitusohjelma

Infotilaisuus teollisuuslähtöisiä innovaatioita rahoittavasta Fast Track to Innovation Pilot -ohjelmasta 9.1.2015 Brysselissä

Brysselissä järjestetään 9.1.2015 infotilaisuus teollisuuslähtöisiä innovaatioita koskevista uusista rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Tilaisuudessa tiedotetaan Fast Track to Innovation (FTI) Pilot -toimintajärjestelmän tavoitteista ja rahoitushaun yksityiskohdista sekä jaetaan käytännön neuvoja menestyksekkään hakemuksen laatimiseen. Tilaisuudessa on lisäksi mahdollista tavata EU-virkamiehiä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna.

Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) on alhaalta ylöspäin toimiva rahoitusohjelma, joka tavoitteena on tukea markkinoita lähellä olevaa innovatiivista toimintaa Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Fast Track to Innovation Pilot rahoittaa monentyyppistä liiketoimintavetoista innovaatiotoimintaa avustaakseen lupaavien innovaatioideoiden pääsyä markkinoille. Ohjelman kautta myönnetään rahoitusta yhteensä 200 miljoonaa euroa vuosina 2015-2016.

Lisätietoja tapahtumasta

Fast Track to Innovation Pilot -rahoitusohjelma