Konferenssi raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta ja Horisontti 2020:n raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) raaka-aineiden, metallien, mineraalien ja metsäpohjaisen teollisuuden alaosasto järjestää konferenssin raaka-aineita koskevasta innovaatiokumppanuudesta (EIP on Raw Materials) 13.1.2015 Brysselissä. Konferenssin tarkoituksena on antaa kattava kuva kehityksestä EIP:hen liittyvillä aloilla, raaka-aineisiin liittyvistä alueellisista lähestymistavoista sekä käytännön esimerkkejä kumppanuuteen liittyvistä “raaka-aine sitoumuksista”. Raaka-aineita koskeviin sitoumuksiin on sitoutunut yli 800 yritystä, julkista virastoa, tutkimuslaitosta ja muita sidosryhmiä ympäri Eurooppaa. EIP:n kumppanit ovat sitoutuneet edistämään innovaatioita Euroopan raaka-aineiden arvoketjuissa ja noudattamaan strategiseen täytäntöönpanosuunnitelmaan (SIP) kirjattuja toimia. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota myös mahdollisuus verkostoitumiseen.

Seuraavana päivänä (14.1.2015) järjestään Horisontti 2020:n liittyvä raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita tulevia projekteja varten ja saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020:n puitteissa.

Eurooppalainen kestävän energian kilpailu on avattu

EU:n yhdeksäs kestävän energian palkinnon haku on nyt avattu. Euroopan komission vuonna 2006 käynnistämä kilpailu tuo esille joka vuosi parhaat kestävään energiaan liittyvät projektit ympäri Eurooppaa. Palkinnolla halutaan tuoda tunnustusta esimerkillisille kestävän energian projekteille ja esitellä projektien hyviä käytäntöjä EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpailun voittajat ja ehdokkaat hyötyvät lisäksi viestinnällisestä tuesta sekä laajasta näkyvyydestä sidosryhmille, lehdistölle ja suurelle yleisölle. Vuoden 2015 kilpailussa on kolme eri kategoriaa, jotka ovat uusiutuva energia, energiatehokkuus sekä kaupungit ja alueet. Kilpailuun voivat osallistua niin yritykset, organisaatiot, yhdistykset, media-alan toimijat, akateemiset instituutiot kuin tiede- ja teknologiakeskuksetkin. Haku on avoinna 28.2.2015 saakka ja tulokset julkistetaan EU:n kestävän energian teemaviikon (EUSEW) aikana, joka järjestetään Brysselissä 15-19.6.2015.

Lisätietoja

Horisontti 2020:n vuoden 2015 rahoitushakuja avattu liittyen mm. energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen

Horisontti 2020:n yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvan turvallinen, puhdas ja tehokas energia -haasteen energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät rahoitushaut avautuivat 10.12.2014. Vuoteen 2020 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä Horisontti 2020:n energiahaaste keskittyy kolmeen painopistealueeseen, jotka ovat energiatehokkuus, kilpailukyinen vähähiilinen energia sekä älykkäät kaupungit ja yhteisöt. Avautuneita rahoitushakuja energiatehokkuuden saralla on kaikkiaan kolme ja ne liittyvät muun muassa tutkimukseen ja innovaatioihin sekä markkinoille saattamiseen. Vähähiilisyyteen liittyvä rahoitushaku puolestaan keskittyy kilpailukykyiseen vähähiiliseen energiaan.

Samaan aikaan avattiin myös yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle kuuluvia rahoitushakuja liittyen mm. ilmastotoimiin, vesi-innovaatioihin, jätteisiin, resurssitehokkuuteen sekä ja raaka-aineisiin.

EIT:n KIC- haun tulokset julki: Raaka-aine -aiheisen KIC:in Itämeren toimipiste perustetaan Espooseen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) joulukuussa 2014 valitseman raaka-aine -aiheisen (Raw Materials) osaamis- ja innovaatioyhteisön (KIC) tavoitteena kääntää raaka-aineriippuvuuden haaste Euroopan strategiseksi vahvuudeksi. Yhteisö keskittyy toiminnassaan raaka-aineiden kestävään etsintään, louhintaan, käsittelyyn ja korvaamiseen. EIT Raw Materialsin päämääränä on vahvistaa kilpailukykyä, kasvua ja Euroopan raaka-aine sektorin vetovoimaa innovaatioiden ja yrittäjyyden kautta. KIC yhdistää toiminnassaan useita tieteenaloja tietokolmion kaikilla saroilla (liike-elämä, koulutus ja tutkimus) kattaen koko raaka-aineiden arvoketjun. Lisäksi uudenlaisia palveluita tullaan toteuttamaan KIC-yhteisölle ja muille sidosryhmille, kuten neljä erilaista ohjelmaa, jotka keskittyvät kasvun ja työpaikkojen luomiseen tukemalla startup- ja pk-yrityksiä, radikaaleja innovaatioita ja koulutusta.

EIT Raw Materialsin konkreettisiin tavoitteisiin lukeutuu ideoiden kehittäminen ja patentoiminen, startup -yritysten perustaminen sekä maistereiden ja tohtoreiden kouluttaminen. Kaikkiaan kuusi raaka-aine aiheista KIC-toimipistettä perustetaan ympäri Eurooppaa; Itämeren alueen toimipiste tulee sijaitsemaan Espoossa. Suomessa mukana olevia kumppaneita ovat muun muassa Aalto-korkeakoulusäätiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metso Minerals Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Uuden raaka-aine KIC:in perustamisen jälkeen Suomessa toimii nyt kolme KIC:iä: Espoossa sijaitsee ICT-alan innovointiin keskittyneen EIT ICT Labs:in toimipiste, jonka lisäksi Uusimaa on mukana ilmastotoimintaa edistävän Climate KIC:in alueohjelmassa.

Lisätietoja

EIT:n KIC- haun tulokset julki: Raaka-aine -aiheisen KIC:in Itämeren toimipiste perustetaan Espooseen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) joulukuussa 2014 valitseman raaka-aine -aiheisen (Raw Materials) osaamis- ja innovaatioyhteisön (KIC) tavoitteena kääntää raaka-aineriippuvuuden haaste Euroopan strategiseksi vahvuudeksi. Yhteisö keskittyy toiminnassaan raaka-aineiden kestävään etsintään, louhintaan, käsittelyyn ja korvaamiseen. EIT Raw Materialsin päämääränä on vahvistaa kilpailukykyä, kasvua ja Euroopan raaka-aine sektorin vetovoimaa innovaatioiden ja yrittäjyyden kautta. KIC yhdistää toiminnassaan useita tieteenaloja tietokolmion kaikilla saroilla (liike-elämä, koulutus ja tutkimus) kattaen koko raaka-aineiden arvoketjun. Lisäksi uudenlaisia palveluita tullaan toteuttamaan KIC-yhteisölle ja muille sidosryhmille, kuten neljä erilaista ohjelmaa, jotka keskittyvät kasvun ja työpaikkojen luomiseen tukemalla startup- ja pk-yrityksiä, radikaaleja innovaatioita ja koulutusta.

EIT Raw Materialsin konkreettisiin tavoitteisiin lukeutuu ideoiden kehittäminen ja patentoiminen, startup -yritysten perustaminen sekä maistereiden ja tohtoreiden kouluttaminen. Kaikkiaan kuusi raaka-aine aiheista KIC-toimipistettä perustetaan ympäri Eurooppaa; Itämeren alueen toimipiste tulee sijaitsemaan Espoossa. Suomessa mukana olevia kumppaneita ovat muun muassa Aalto-korkeakoulusäätiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metso Minerals Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Uuden raaka-aine KIC:in perustamisen jälkeen Suomessa toimii nyt kolme KIC:iä: Espoossa sijaitsee ICT-alan innovointiin keskittyneen EIT ICT Labs:in toimipiste, jonka lisäksi Uusimaa on mukana ilmastotoimintaa edistävän Climate KIC:in alueohjelmassa.

Lisätietoja

Horisontti 2020:n vuoden 2015 rahoitushakuja avattu liittyen mm. energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen

Horisontti 2020:n yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvan turvallinen, puhdas ja tehokas energia -haasteen energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät rahoitushaut avautuivat 10.12.2014. Vuoteen 2020 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä Horisontti 2020:n energiahaaste keskittyy kolmeen painopistealueeseen, jotka ovat energiatehokkuus, kilpailukyinen vähähiilinen energia sekä älykkäät kaupungit ja yhteisöt. Avautuneita rahoitushakuja energiatehokkuuden saralla on kaikkiaan kolme ja ne liittyvät muun muassa tutkimukseen ja innovaatioihin sekä markkinoille saattamiseen. Vähähiilisyyteen liittyvä rahoitushaku puolestaan keskittyy kilpailukykyiseen vähähiiliseen energiaan.

Samaan aikaan avattiin myös yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle kuuluvia rahoitushakuja liittyen mm. ilmastotoimiin, vesi-innovaatioihin, jätteisiin, resurssitehokkuuteen sekä ja raaka-aineisiin.

Eurooppalainen kestävän energian kilpailu on avattu

EU:n yhdeksäs kestävän energian palkinnon haku on nyt avattu. Euroopan komission vuonna 2006 käynnistämä kilpailu tuo esille joka vuosi parhaat kestävään energiaan liittyvät projektit ympäri Eurooppaa. Palkinnolla halutaan tuoda tunnustusta esimerkillisille kestävän energian projekteille ja esitellä projektien hyviä käytäntöjä EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpailun voittajat ja ehdokkaat hyötyvät lisäksi viestinnällisestä tuesta sekä laajasta näkyvyydestä sidosryhmille, lehdistölle ja suurelle yleisölle. Vuoden 2015 kilpailussa on kolme eri kategoriaa, jotka ovat uusiutuva energia, energiatehokkuus sekä kaupungit ja alueet. Kilpailuun voivat osallistua niin yritykset, organisaatiot, yhdistykset, media-alan toimijat, akateemiset instituutiot kuin tiede- ja teknologiakeskuksetkin. Haku on avoinna 28.2.2015 saakka ja tulokset julkistetaan EU:n kestävän energian teemaviikon (EUSEW) aikana, joka järjestetään Brysselissä 15-19.6.2015.

Lisätietoja

Komissio julkaisi 315 miljardin euron investointiohjelman työpaikkojen ja kasvun lisäämiseksi

Euroopan komissio julkaisi 26.11.2014 yhteensä 315 miljardin euron investointiohjelman, jonka tavoitteena on tukea työllisyyttä ja saada Euroopan talous jälleen kasvuun. Investointipaketti on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa. Ohjelman julkisesta rahoituksesta 16 miljardia tulee EU:n budjetista ja viisi miljardia Euroopan investointipankilta. Tämän alkupääoman avulla pyritään kerryttämään 15-kertainen määrää yksityisiä investointeja. Euroopan investointipankin (EIP) alaisuuteen perustetaan Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), jonka pääoman riskinkantokyvyn avulla investointien kokonaisarvon odotetaan kohoavan 315 miljardiin vuosina 2015-2017. Näitä investointeja täydennetään hyödyntämällä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vipuvaikutusta.

Investointiohjelman avulla rahoitus tulee reaalitalouden käyttöön, sillä sen puitteissa luodaan EU:n tasolla kannattavien hankkeiden läpinäkyvä jatkumo. Tarkoitus on tarjota myös tarvittavaa teknistä tukea hankkeiden valitsemiseksi ja suunnittelemiseksi sekä innovatiivisempia rahoitusvälineitä. Rahaston tavoitteena on tukea strategisia infrastruktuuri-investointeja erityisesti energia-, liikenne- ja tietoliikenne verkkoihin, koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin sekä uusiutuvaan energiaan. Myös pk- ja mid cap -yrityksille halutaan keskittää riskirahoitusta. Investointiohjelmaan sisältyy lisäksi toteutussuunnitelma investointeja haittaavien alakohtaisten sääntöjen poistamiseksi. Euroopan parlamentin ja joulukuussa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston tulee hyväksyä investointiohjelma ennen sen voimaan astumista. Tarvittavat lainsäädäntötoimet käsitellään nopeutetussa menettelyssä, sillä ohjelma on tarkoitus käynnistää jo vuoden 2015 puolivälissä.

Lisätietoja

Katsaus Junckerin komission energia- ja ilmastopoliittisiin linjauksiin ja uuden komission työnjakoon

Jean-Claude Junckerin komission aloitettua työnsä ovat EU:n energia- ja ilmastopoliittiset kysymykset olleet vahvasti esillä. Komission muokatessa tavoitteita, hallinnollisia rakenteita ja komissaarien salkkujen sisältöjä sekä neuvoston hyväksyttyä 2030 energia- ja ilmastopaketin, on hyvä aika pysähtyä tarkastelemaan lähtökohtia uuden komission työlle. Komission energiapääosaston ja sisämarkkinapääosaston yhdessä 17.11.2014 järjestämässä korkean tason konferenssissa energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic sekä ilmastotoiminnan ja energia-asioiden salkun saanut komissaari Miguel Arias Cañete linjasivat komission tavoitteita tulevalle komissaarikaudelle. Komissaarien puheissa painotettiin holistisia ratkaisuja energia- ja ilmastokysymyksiin, mikä on linjassa komission rakenteen ja työtavan uudistamisen tavoitteiden kanssa.

Konferenssissa esitetyissä lukuisissa puheenvuoroissa toivottiin pitkäjänteistä ja ennakoitavaa energia- ja ilmastopolitiikkaa, mikä on ehdoton edellytys yksityisille investoinneille. Energiaunionia kehitettäessä ovat haasteina kansalliset tuet, fragmentoituneet energiamarkkinat sekä puutteellinen infrastruktuuri. Komission vastikään julkaisemaan reilun 300 miljardin euron investointipakettiin on ladattu valtavasti odotuksia koskien energiaunionin kehittämistä. Myös komissaarien salkkujaossa ja niihin suunnatuissa tavoitteissa korostuvat toimivan energiaunionin perustamisen tärkeys, tavoite Euroopan energiaturvallisuuden parantamisesta energiariippuvuutta vähentämällä sekä kestävän kasvun periaate.

Lue koko raportti

Horisontti 2020:n vuoden 2015 älykkäät kaupungit ja yhteisöt -rahoitushakua koskeva info- ja verkostoitumispäivä

Euroopan komission energiapääosaston uusien energiateknologioiden, innovaatioiden ja puhtaan hiilen osasto (DG ENER C2) järjestää infopäivän liittyen uuteen älykkäät kaupungit ja yhteisöt (SCC) -hakuun 12.1.2015 Brysselissä. Infopäivän tarkoituksena on tiedottaa rahoitushaun päämääristä, vaatimuksista ja erityispiireistä sekä kartoittaa oivalluksia ja kokemuksia vuoden 2014 rahoitushausta. Iltapäivän verkostoitumistilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, vaihtaa ideoita ja tavata potentiaalisia hankekumppaneita. Rekisteröityminen on avoinna 10.1.2015 saakka. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana internetissä.

Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -haun tavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä energia-, liikenne ja ICT-sektorit Horisontti 2020:n puitteissa toimivien mittavien lighthouse -projektien kautta. Hanke-ehdotusten odotetaan keskittyvän matalan energiakulutuksen alueisiin, integroituun infrastruktuuriin tai kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyviin teemoihin. 10.12.2014 avautuvan rahoitushaun kokonaisbudjetti on 100 miljoonaa euroa.

Lisätietoja tapahtumasta

Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -rahoitushaku