Seminaariraportti: Katsaus koheesiopolitiikkaan

Alueiden komitean 19.1.2015 järjestämässä tilaisuudessa komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston johtaja Lena Andersson Pench ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston johtaja Peter Stub Jørgensen valottivat alkaneen ohjelmakauden työohjelmien tilannetta. Koheesiopolitiikan 2014-2020 ohjelmakauden työohjelmien hyväksyminen on hyvässä vauhdissa ja toimeenpanoon aloitettu. Sekä aluekehittämisen että Euroopan sosiaalirahaston työohjelmista on nyt hyväksytty noin kaksi kolmasosaa. Hyväksymättä olevat työohjelmat saataneen lisättyä osaksi toukokuussa sovittavaa vuoden 2015 monivuotista rahoituskehystä. Tilaisuudessa komission edustajat kertoivat alkaneen ohjelmakauden uudistuksista, kuten ennakkoehdoista, toimista hankehallinnon keventämiseksi ja uusista toimeenpanovälineistä.

Komissio näyttää ohjelmakauden uudistuksilla haluavan vahvistaa koheesiopolitiikan strategista ohjausta. Komissio haluaa kontrolloida koheesiopolitiikkaa lisäämällä tuloksellisuusfokusta, mutta lisää samalla toteutuksen operatiivista autonomiaa ja yrittää yksinkertaistaa byrokraattiseksi kritisoitua hankehallintoa.

Lue koko raportti

Vuoden 2015 Open Days -viikon teema ja aikataulut julkistettu

Euroopan alueiden ja kaupunkien Open Days -teemaviikon vuoden 2015 teemat ja tarkemmat aikataulut julkistettiin 21.1.2015 alueiden komiteassa järjestetyssä Open Days Kick off -tapahtumassa.

Järjestyksessään 13. Open Days järjestetään 12.-15.10.2015 Brysselissä ja sen teemana on “Europe’s regions and cities: partners for investment and growth“. Teeman alla seminaariohjelman odotetaan käsittelevän erityisesti haasteita ja mahdollisia ratkaisuja kolmella osa-alueella:

  1. Modernising Europe: alueiden rooli energiaunionissa ja digitaalisissa sisämarkkinoissa
  2. Regions open for business: pk-yritystoiminnan kehittäminen, innovointi ja työpaikkojen luominen
  3. Places and spaces: Kaupunkien ja maaseudun kehittäminen yhteistyössä

Open Days tarjoaa eri alojen asiantuntijoille mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen ja verkostoitumiseen yli 100 seminaarin puitteissa ja noin 6000 muun osallistujan kanssa.

Open Days 2015 -sivusto

Komissio ja Euroopan investointipankki lanseerasivat uuden rahoitusvälineitä koskevan neuvontapalvelun

Euroopan komissio on yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIB) kanssa lanseerannut 19-20.1.2015 järjestetyssä konferenssissa uuden Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) koskevan fi-compass -neuvontapalvelun. Palvelu on osa suurempaa investointineuvontakeskusta, johon tullaan kokoamaan samaan paikkaan erityyppisiä investointineuvontapalveluita.

Fi-compass -foorumin tarkoitus on vahvistaa jäsenmaiden, niiden hallintoviranomaisten sekä sidosryhmien asiantuntemusta ERI-rahastojen alaisten rahoitusvälineiden hyödyntämisessä. Koheesiopolitiikka on keskeisessä osassa komission investointiohjelman tavoitteiden saavuttamisessa koskien strategisia investointeja, työpaikkojen luomista sekä kestävää kasvua. Investointiohjelma on asettanut tavoitteeksi rahoitusvälineiden käytön kaksinkertaistamisen vuosina 2014-2020, sillä niiden avulla jäsenmaihin sijoitetut varat tuottavat paremmin.

Investointineuvontapalvelut lanseerattiin osana Euroopan investointiohjelman toista pilaria, jolla pyritään tehostamaan teknistä tukea ja tarjoamaan läpinäkyvyyttä sijoittajille. Läpinäkyvä hankkeiden valmisteluprosessi tullaan lanseeraamaan myöhemmin tänä vuonna.Lisäksi fi-compass -foorumia tullaan täydentämään myöhemmin tänä vuonna monialueelliseen tukeen liittyvän hankkeen lanseerauksella, jolla pyritään tuomaan yhteen hallintoviranomaiset ja rahoituslaitokset.

Tekesin rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelman hankevalmisteluihin

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyviin hankevalmisteluihin on ollut mahdollista hakea Tekesin rahoitusta 1.1.2015 alkaen. Tekes myöntää kolmentyyppistä rahoitusta hankkeiden valmisteluun kannustaakseen yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen.

Tekes voi rahoittaa Horisontti-hankkeen valmistelua osana Tekesin rahoittamaa projektia, jos tavoitteena on esimerkiksi laajentaa projektia kansainväliseksi hankkeeksi.

Varsinainen valmistelurahoitus on tarkoitettu hyödynnettäväksi, jos valmistelussa on Suomelle merkittävä konsortiohanke ja suomalaiskumppanille on tulossa tavanomaista riviosallistujaa merkittävämpi rooli hankkeessa esimerkiksi koordinaattorina tai työpaketin vetäjänä. Myönnetyssä valmistelurahoituksessa Tekesin rahoitusosuus on yrityksille 50 ja tutkimusorganisaatioille 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Myös klusteriorganisaatiot voivat hakea Tekesiltä rahoitusta Horisontti 2020 -aktivointiin. Rahoituksen tavoitteena on edesauttaa suomalaisten yritysten osallistumista ohjelmaan tai esimerkiksi luoda edellytyksiä suomalaistoimijoiden osallistumiseen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tuleviin KIC-hakuihin (Knowledge and Innovation Communities).

Lisätietoja

Helsinki EU-toimisto toimii jatkossa Uudenmaan liiton alaisuudessa

Helsinki EU-toimisto yhdistyi vuodenvaihteessa osaksi Uudenmaan liittoa, kun toimiston hallinta siirtyi pois Helsingin kaupungilta. Toimisto palvelee jatkossa osana Uudenmaan liiton kansainvälisten verkostojen yksikköä.

Toimiston uudeksi päälliköksi nimettiin Uudenmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Janne Tamminen. Hänen lisäkseen toimistossa työskentelevät erityisasiantuntijat Saara Vihko ja Sarika Vij sekä kaksi vaihtuvaa harjoittelijaa.

Helsinki EU-toimiston omistajapohjaan ei tullut siirtymisen yhteydessä muutoksia. Toimisto palvelee jatkossakin Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liittojen sekä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin, Metropolian sekä Laurean toimijoita EU-edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Uudenmaan liiton tiedote

Helsinki EU-toimisto toimii jatkossa Uudenmaan liiton alaisuudessa

Helsinki EU-toimisto yhdistyi vuodenvaihteessa osaksi Uudenmaan liittoa, kun toimiston hallinta siirtyi pois Helsingin kaupungilta. Toimisto palvelee jatkossa osana Uudenmaan liiton kansainvälisten verkostojen yksikköä.

Toimiston uudeksi päälliköksi nimettiin Uudenmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Janne Tamminen. Hänen lisäkseen toimistossa työskentelevät erityisasiantuntijat Saara Vihko ja Sarika Vij sekä kaksi vaihtuvaa harjoittelijaa.

Helsinki EU-toimiston omistajapohjaan ei tullut siirtymisen yhteydessä muutoksia. Toimisto palvelee jatkossakin Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liittojen sekä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin, Metropolian sekä Laurean toimijoita EU-edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Uudenmaan liiton tiedote

Tekesin rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelman hankevalmisteluihin

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyviin hankevalmisteluihin on ollut mahdollista hakea Tekesin rahoitusta 1.1.2015 alkaen. Tekes myöntää kolmentyyppistä rahoitusta hankkeiden valmisteluun kannustaakseen yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen.

Tekes voi rahoittaa Horisontti-hankkeen valmistelua osana Tekesin rahoittamaa projektia, jos tavoitteena on esimerkiksi laajentaa projektia kansainväliseksi hankkeeksi.

Varsinainen valmistelurahoitus on tarkoitettu hyödynnettäväksi, jos valmistelussa on Suomelle merkittävä konsortiohanke ja suomalaiskumppanille on tulossa tavanomaista riviosallistujaa merkittävämpi rooli hankkeessa esimerkiksi koordinaattorina tai työpaketin vetäjänä. Myönnetyssä valmistelurahoituksessa Tekesin rahoitusosuus on yrityksille 50 ja tutkimusorganisaatioille 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Myös klusteriorganisaatiot voivat hakea Tekesiltä rahoitusta Horisontti 2020 -aktivointiin. Rahoituksen tavoitteena on edesauttaa suomalaisten yritysten osallistumista ohjelmaan tai esimerkiksi luoda edellytyksiä suomalaistoimijoiden osallistumiseen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tuleviin KIC-hakuihin (Knowledge and Innovation Communities).

Lisätietoja

Vuoden 2015 Open Days -viikon teema ja aikataulut julkistettu

Euroopan alueiden ja kaupunkien Open Days -teemaviikon vuoden 2015 teemat ja tarkemmat aikataulut julkistettiin 21.1.2015 alueiden komiteassa järjestetyssä Open Days Kick off -tapahtumassa.

Järjestyksessään 13. Open Days järjestetään 12.-15.10.2015 Brysselissä ja sen teemana on “Europe’s regions and cities: partners for investment and growth“. Teeman alla seminaariohjelman odotetaan käsittelevän erityisesti haasteita ja mahdollisia ratkaisuja kolmella osa-alueella:

  1. Modernising Europe: alueiden rooli energiaunionissa ja digitaalisissa sisämarkkinoissa
  2. Regions open for business: pk-yritystoiminnan kehittäminen, innovointi ja työpaikkojen luominen
  3. Places and spaces: Kaupunkien ja maaseudun kehittäminen yhteistyössä

Open Days tarjoaa eri alojen asiantuntijoille mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen ja verkostoitumiseen yli 100 seminaarin puitteissa ja noin 6000 muun osallistujan kanssa.

Open Days 2015 -sivusto

Vuoden 2015 Open Innovation 2.0 -konferenssi järjestetään kesäkuussa Espoossa

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (DG Connect) Open Innovation -ryhmän (OISPG) ja Intel Labs Europen järjestämä ja Aalto yliopiston tukema Open Innovation 2.0 -konferenssi järjestetään 8.-9.6.2015 Espoossa. Konferenssissa keskustellaan Dublinin julistuksen toteutuksesta sekä muun muassa opiskelijoiden yrittäjyydestä, avoimiin innovaatioihin liittyvistä digitaalisista alustoista, alueellisesta tietomallinnuksesta ja digitalisoiduista palveluista. Tilaisuudessa keskustellaan lisäksi High Level Groupin raportista koskien Euroopan innovaatio-ekosysteemeitä. Myös teolliset ja sosio-ekonomiset näkökulmat ovat vahvasti esillä ohjelmassa.

Open Innovation 2.0 -konferenssia edeltää kansainvälinen Aalto Camp for Societal Innovation (ACSI) -leiri, joka järjestetään 5.-7.6.2015 Espoossa. Aalto yliopiston ja New Club of Parisin järjestämän leirin aikana monitieteelliset ryhmät kehittävät uusia ideoita ja näkökulmia reaalimaailman haasteisiin, joita kaupungit, alueet, yritykset, yliopistot ja kansalaisjärjestöt ovat esittäneet.

Open Innovation 2.0 -konferenssi

Aalto Camp for Societal Innovation -leiri

Fast Track to Innovation -instrumentin pilottiohjelma avautunut

Horisontti 2020-puiteohjelman piirissä on avattu haku Fast Track to Innovation (FTI) -instrumentin pilottiohjelmaan. Pilottiohjelma on suunnattu vuosille 2015-2016 ja sen kautta rahoitetaan innovaatiohankkeita yhteensä 200 miljoonalla eurolla. FTI-instrumentilla tuetaan innovaatiohankkeita, jotka liittyvät Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) -ohjelmaan tai Horisontti 2020 – puiteohjelman yhteiskunnalliset haasteet -pääpilariin. Pilotissa rahoitetaan markkinalähtöisiä hankkeita, jotka toimivat pienillä 3-5 partnerin konsortioilla ja hakuehdoissa painotetaan teollisuuden merkittävää osallistumista hankkeisiin. Tavoitteena on rahoittaa innovatiivisia ideoita, joiden voisi muuten olla vaikea löytää rahoitusmahdollisuuksia.

FTI-haku on jatkuvasti avoin ja vuoden aikana tulee olemaan kolme cut off -päivämäärää. Hakemukseen on liitettävä liiketoimintasuunnitelmaa, joka keskittyy erityisesti mahdollisimman laajan vaikuttavuuden saavuttamiseen. FTI-instrumentissa pyritään siihen, että hakuajan päättymisen ja rahoituksen myöntämisen välinen aika olisi korkeintaan kuusi kuukautta. EU-rahoituksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on 70% (100% ei-kaupallisille toimijoille) ja sen odotetaan olevan noin 1-2 miljoonaa euroa yksittäiselle rahoitettavalle hankkeelle.

Komission tiedote FTI-pilotin avautumisesta

FTI-hakusivusto komision hakuportaalissa