ACQUEAU workshop järjestetään maaliskuussa Helsingissä

ACQUEAU workshop järjestetään 12.3.2015 Tekesin tiloissa Helsingissä. ACQUEAU- klusterin työpajoja järjestetään kahdesti vuodessa ja niiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä vesiasioiden parissa toimivien sidosryhmien välillä ja ideoida hankkeiden aiheita veteen liittyvän liiketoiminnan ympärillä. Helsingissä järjestettävä työpajassa aamupäivän aikana käsitellään teollisuuden jätevesien käsittelyä muun muassa kaivosteollisuudessa ja sellu- ja paperiteollisuudessa ja tutustutaan jätevesiä koskeviin kemiallisiin ratkaisuihin. Iltapäivällä tilaisuudessa kerrotaan ACQUEAU:n avoimista hauista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä järjestetään verkostoitumistilaisuus.

ACQUEAU on EUREKA-verkoston vesi-aiheinen klusteri, jonka edistää ylikansallista yhteistyötä innovatiivisten projektien kehittämiseksi vesisektorilla. Rahoitus ACQUEAU-klusteriin haetaan Suomessa Tekesistä, joka koordinoi myös EUREKA-verkoston toimintaa.

Alueellisia biotalousstrategioita käsittelevä tapahtuma Brysselissä

ERRIN ja ERIAFF -verkosto (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) järjestävät Boosting economic growth and facilitating investments through Bioeconomy: How to build effective regional strategies -tapahtuman 20.3.2015 alueiden komiteassa Brysselissä. Tapahtuman tavoitteena on keskustella alueiden ja EU-sidosryhmien välillä siitä, miten alueelliset biotalousstrategiat voivat edesauttaa Euroopan kestävyys- ja kehitystavoitteiden saavuttamista ja tämä puolestaan vauhdittaa kasvun ja työpaikkojen luomista.

Tilaisuudessa on puhujia Euroopan komissiosta, akatemiasta ja eurooppalaisista järjestöistä. Kahdessa interaktiivisessa paneelikeskustelussa keskustellaan muun muassa rakenteellisista ja operatiivisista haasteista, biotalouden ekosysteemeistä alueellisella tasolla, älykkään erikoistumisen strategioiden merkityksestä sekä rahoituksesta ja tukivälineistä. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna 9.3.2015 saakka.

Lisätietoja

ACQUEAU workshop järjestetään maaliskuussa Helsingissä

ACQUEAU workshop järjestetään 12.3.2015 Tekesin tiloissa Helsingissä. ACQUEAU- klusterin työpajoja järjestetään kahdesti vuodessa ja niiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä vesiasioiden parissa toimivien sidosryhmien välillä ja ideoida hankkeiden aiheita veteen liittyvän liiketoiminnan ympärillä. Helsingissä järjestettävä työpajassa aamupäivän aikana käsitellään teollisuuden jätevesien käsittelyä muun muassa kaivosteollisuudessa ja sellu- ja paperiteollisuudessa ja tutustutaan jätevesiä koskeviin kemiallisiin ratkaisuihin. Iltapäivällä tilaisuudessa kerrotaan ACQUEAU:n avoimista hauista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä järjestetään verkostoitumistilaisuus.

ACQUEAU on EUREKA-verkoston vesi-aiheinen klusteri, jonka edistää ylikansallista yhteistyötä innovatiivisten projektien kehittämiseksi vesisektorilla. Rahoitus ACQUEAU-klusteriin haetaan Suomessa Tekesistä, joka koordinoi myös EUREKA-verkoston toimintaa.

Komissio palkitsee jälleen innovatiivisia naisyrittäjiä

Euroopan komissio tulee avaamaan järjestyksessään kolmannen innovaatiokilpailun naisyrittäjille, jotka ovat tuoneet innovatiivisia ideoitaan markkinoille. Kilpailun tarkoituksena on inspiroida muita naisia seuraamaan heidän esimerkkiään. Kilpailun voittaja palkitaan 100 000 euron palkinnolla, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet palkitaan 50 000 ja 30 000 euron suuruisilla palkinnoilla. Kilpailuun voi osallistua 9.3.2015-20.10.2015 välisenä aikana.

Kilpailuun voi osallistua naiset, jotka ovat perustaneet tai olleet mukana perustamassa yritystään ja jotka ovat jossain vaiheessa uraansa hyötyneet EU:n tutkimuksen puiteohjelmista, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP) tai EU:n rakenne- ja investointiohjelman alaisesta tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvästä toiminnasta. Lisäksi yrityksen tulee olla rekisteröity ennen 1.1.2013 ja yrityksen liikevaihdon vähintään 100 000 euroa vuonna 2013 tai 2014.

EU:n investointiohjelman rahoituksesta hyötyä pk-yrityksille mahdollisesti ennen kesää

 Pk-yritykset tulevat todennäköisesti hyötymään uuden Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) varoista ennen kesää, sillä Euroopan investointipankin (EIP) valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.2.2015 pk-yritysten hankkeiden etukäteisrahoituksen. Rahoitus tullaan aluksi kanavoimaan Euroopan investointirahaston (EIF) kautta, joka kattaa transaktioriskin välittäjille. Näin pk-yritykset ja pienet mid-cap-yritykset voivat saada ylimääräistä rahoitusta ennen kuin lopullinen ESIR on saatu toimintaan. Infrastruktuurihankkeet saattavat myös hyötyä samanlaisesta etukäteisrahoituksesta pk-yritysten jälkeen.

Investointiohjelman toteutuksen kannalta on tärkeää, että EU-instituutiot hyväksyvät luonnoksen ESIR-asetuksista viimeistään heinäkuussa 2015, jotta ESIR saadaan toimintaan viimeistään syyskuussa 2015. Investointiohjelman muiden osien työstämistä myös vauhditetaan, jotta ne olisivat valmiita ESIR:n aloittaessa toimintansa. Komissio aikoo lisäksi lähiaikoina hyväksyä pääomamarkkinaunionia koskevan vihreän kirjan investointien esteiden poistamiseksi ja rahoituksen saatavuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja

Komissio palkitsee jälleen innovatiivisia naisyrittäjiä

Euroopan komissio tulee avaamaan järjestyksessään kolmannen innovaatiokilpailun naisyrittäjille, jotka ovat tuoneet innovatiivisia ideoitaan markkinoille. Kilpailun tarkoituksena on inspiroida muita naisia seuraamaan heidän esimerkkiään. Kilpailun voittaja palkitaan 100 000 euron palkinnolla, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet palkitaan 50 000 ja 30 000 euron suuruisilla palkinnoilla. Kilpailuun voi osallistua 9.3.2015-20.10.2015 välisenä aikana.

Kilpailuun voi osallistua naiset, jotka ovat perustaneet tai olleet mukana perustamassa yritystään ja jotka ovat jossain vaiheessa uraansa hyötyneet EU:n tutkimuksen puiteohjelmista, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP) tai EU:n rakenne- ja investointiohjelman alaisesta tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvästä toiminnasta. Lisäksi yrityksen tulee olla rekisteröity ennen 1.1.2013 ja yrityksen liikevaihdon vähintään 100 000 euroa vuonna 2013 tai 2014.

EU:n investointiohjelman rahoituksesta hyötyä pk-yrityksille mahdollisesti ennen kesää

Pk-yritykset tulevat todennäköisesti hyötymään uuden Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) varoista ennen kesää, sillä Euroopan investointipankin (EIP) valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.2.2015 pk-yritysten hankkeiden etukäteisrahoituksen. Rahoitus tullaan aluksi kanavoimaan Euroopan investointirahaston (EIF) kautta, joka kattaa transaktioriskin välittäjille. Näin pk-yritykset ja pienet mid-cap-yritykset voivat saada ylimääräistä rahoitusta ennen kuin lopullinen ESIR on saatu toimintaan. Infrastruktuurihankkeet saattavat myös hyötyä samanlaisesta etukäteisrahoituksesta pk-yritysten jälkeen.

Investointiohjelman toteutuksen kannalta on tärkeää, että EU-instituutiot hyväksyvät luonnoksen ESIR-asetuksista viimeistään heinäkuussa 2015, jotta ESIR saadaan toimintaan viimeistään syyskuussa 2015. Investointiohjelman muiden osien työstämistä myös vauhditetaan, jotta ne olisivat valmiita ESIR:n aloittaessa toimintansa. Komissio aikoo lisäksi lähiaikoina hyväksyä pääomamarkkinaunionia koskevan vihreän kirjan investointien esteiden poistamiseksi ja rahoituksen saatavuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja

URBACT III -ohjelman julkistamistilaisuus järjestetään maaliskuussa Brysselissä

URBACT III -ohjelma avataan 16.3.2015 järjestettävässä tilaisuudessa Brysselissä. Tilaisuudessa kaupunkien edustajat kertovat URBACT -ohjelmaan liittyvistä kokemuksistaan ja sen tuomista hyödyistä. Tapahtumassa kerrotaan lisäksi URBACT III -ohjelmakaudesta 2014-2020 ja annetaan neuvoja kaupunkien osallistumiseen. Tilaisuudessa on puhumassa muun muassa aluekomissaari Corina Cretu. Julkistamistilaisuuden jälkeen järjestetään cocktail- ja verkostoitumistilaisuus. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna 6.3.2015 saakka.

URBACT on eurooppalainen kaupunkien välistä oppimista edistävä ohjelma, joka pyrkii kestävään kaupunkikehittämiseen, hallinnon laadun parantamiseen ja alue- ja koheesiopolitiikan tehokkuuden lisäämiseen. URBACT III:n tavoitteena on helpottaa tiedon jakamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja edistää kaupunkien viranomaisten yhteistyötä. Ohjelmassa ovat mukana kaikki 28 EU:n jäsenmaata sekä Norja ja Sveitsi. Ohjelmaa rahoittavat jäsenmaat, paikallisviranomaiset ja EU:n aluekehitysrahasto.

eHeatlh teemaviikko järjestetään Riikassa toukokuussa

Riikassa 11.-13.5.2015 järjestettävä eHealth-viikon aikana järjestetään kaksi päätapahtumaa: Latvian terveysministeriön ja EU:n neuvoston Latvian puheenjohtajuuskauden järjestämä eHelth-konferenssi sekä HIMSS Europen järjestämä World of Health IT -konferenssi ja näyttely (WoHIT ). Tilaisuuteen tulee osallistumaan yli 2000 kansainvälistä vieraista ja 75 näytteilleasettajaa. Osallistujiksi odotetaan päättäjiä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon aloilta, lääkäreitä, sairaaloiden edustajia sekä IT-johtajia.

Kahden päätapahtuman lisäksi viikon aikana järjestään useita tilaisuuksia ja aktiviteetteja, kuten mHealth Europe -huippukokous, pk-yritysten eHealth-kilpailu, partnerinhakutilaisuus ja taidenäyttely. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna. Teemaviikolle osallistuminen on maksullista.

Lisätietoja

Eurooppalainen sosiaalialan innovaatiokilpailu on auennut

Euroopan keskuspankin (EKP) instituutin järjestämä sosiaalialan innovaatiokilpailu on nyt avattu. Social Innovation Tournament on EKP:n instituutin sosiaaliohjelman lippulaivahanke, jolla palkitaan sosiaalisia, eettisiä tai ympäristöön liittyviä innovaatioita edistäviä eurooppalaisia yrittäjiä. Hankkeet liittyvät tavallisesti muun muassa työttömyyden torjuntaan, vähäosaisten syrjäytymisen ehkäisyyn, koulutuksen saatavuuteen, terveydenhuoltoon tai ympäristöön. Kilpailun yleisen kategorian ensimmäinen palkinto on arvoltaan 25 000 euroa ja toinen 10 00 euroa. Erityiskategoriassa palkitaan tänä vuonna 25 000 euron palkinnolla erityisesti vammaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia käsittelevä hanke.

Valintalautakunta valitsee korkeitaan 15 hanketta finaaliin. Jatkoon valittujen ehdotuksien viimeistelyyn on mahdollista saada apua mentoreilta. Finalistien tulee esitellä ja puolustaa hankkeitaan sosiaalisten innovaatioiden asiantuntijoista koostuvalle tuomaristolle kilpailun päätöstapahtumassa, joka järjestetään tänä vuonna Milanossa 25.9.2015. Kilpailuun voi osallistua 21.3.2015 saakka.