Komissio hakee koheesiopolitiikan ja alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntijoita

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on avannut haun, jossa etsitään koheesiopolitiikan sekä alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntijoita. Haun tavoitteena on laatia lista ulkopuolisista koheesiopolitiikan ja alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntijoista, jotka tulevat toimimaan monipuolisissa tehtävissä, joihin lukeutuvat muun muassa avustushakemusten ja hankintatarjousten arviointi, RegioStars -kilpailun hankkeiden arviointi, hankkeiden kustannushyödyn analysointi sekä tekninen neuvonta ja strateginen ohjaus esimerkiksi rakennerahastovaroihin liittyen.

Asiantuntijoille maksetaan 750 euroa työpäivää kohden ja matka- ja oleskelukustannukset korvataan sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaan. Lista on voimassa kolme vuotta haun alkamisesta, mutta listalle pääsy ei takaa asiantuntijoille sopimusta komission kanssa. Kiinnostuneet voivat lähettää hakemuksensa milloin tahansa listan voimassaoloaikana, kuitenkin viimeistään kolmea kuukautta ennen listan voimassaolon loppumista.

Lisätietoja

Kolmipäiväinen älykäs kaupunki -aiheinen seminaari toukokuussa Oulussa

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus järjestävät älykäs kaupunki -aiheisen Smart City: Intelligent Community Development & Smart Market -seminaarin 4.-6.5.2015 Oulussa. Seminaarin tavoitteena on edistää älykästä kaupunkisuunnittelua jakamalla inspiroivia ideoita, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia, tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja poikkitieteelliseen keskusteluun sekä parempien älykäs kaupunki -hankkeiden luomiseen. Seminaarissa voi lisäksi osallistua työpajoihin, joissa käsitellään ajankohtaisia älykkääseen kaupunkikehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Seminaarissa on puhumassa muun muassa Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun yliopiston professori Pekka Kess ja alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. Seminaari kokoaa yhteen kaikkiaan 100 puhujaa ja panelistia sekä yli 50 yritystä. Seminaari on maksullinen ja siihen voi ilmoittautua 17.4.2015 saakka.

Lisätietoja

Vuoden 2015 Vihreä viikko järjestetään kesäkuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää Euroopan suurimman vuosittaisen ympäristöpolitiikan konferenssin Green Weekin 3.-5.6.2015 Brysselissä, jonka teemana tänä vuonna ovat luonto ja monimuotoisuus. Tapahtumassa kartoitetaan Euroopan mahdollisuuksia suojella luontoa samalla varmistaen pitkän aikavälin edellytykset kestävään kasvuun ja vaurauteen, sillä luonto ja monimuotoisuuspolitiikka voivat olla avainasemassa työpaikkojen luomisessa ja investointien vauhdittamisessa. Viikon aikana keskustellaan luonnon tarjoamista monipuolisista hyödyistä luonnonsuojelun näkökulmasta ja käsitellään muun muassa vihreää infrastruktuuria, kaupunkien luontoon liittyviä innovaatioita, vihreää ja sinistä kasvua sekä lanseerataan vuoden 2018 Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailu.

Vihreä viikko tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluun ja kokemusten sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja sen aikana järjestään useita työpajoja eri aiheista. Viikolle odotetaan yli 3000 osallistujaa niin hallinnon, yritysten ja teollisuuden, järjestöjen, yliopistojen kuin mediankin aloilta. Tapahtumaan osallistuminen on ilmaista.

Julkiset kuulemiset EU:n meriliikennestrategian väliarvioinnista ja tutkimuksen 7. puiteohjelmasta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen vuoteen 2018 ulottuvan EU:n meriliikennestrategian väliarvioinnista. Kuulemisen tavoitteena on kartoittaa näkemyksiä EU:n meriliikennestrategiasta ja siten edistää komission strategiaa koskevaa arviointia. Kommentteja toivotaan erityisesti merenkulkualan keskeisistä kehityssuunnista ja haasteista sekä toimista ja aloitteista, joilla pyritään parantamaan EU:n merenkulkualan kilpailua ja kasvua. Kuuleminen on avoinna 22.4.2015 saakka.

Komissio on lanseerannut julkisen kuulemisen myös tutkimuksen 7. puiteohjelman (FP7) saavutusten ja laajempien vaikutusten arvioimiseksi. Kuulemisessa kartoitetaan erityisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, paikallisviranomaisten, yritysten ja erilaisten innovaatiotoimijoidennäkemyksiä FP7:n toteutuksesta, tehokkuudesta ja hankkeiden saavutuksista. Kuulemisella halutaan lisäksi parantaa Horisontti 2020 -ohjelman toimeenpanoa ja kerätä tietoa tulevien puiteohjelmien suunnittelua varten. Kuuleminen kattaa koko FP7:n täytäntöönpanokauden vuosina 2007-2013. Kuulemiseen voi vastata yksilönä tai organisaation nimissä ja se on avoinna 22.5.2015 saakka.

Kolmipäiväinen älykäs kaupunki -aiheinen seminaari toukokuussa Oulussa

 Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus järjestävät älykäs kaupunki -aiheisen Smart City: Intelligent Community Development & Smart Market -seminaarin 4.-6.5.2015 Oulussa. Seminaarin tavoitteena on edistää älykästä kaupunkisuunnittelua jakamalla inspiroivia ideoita, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia, tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja poikkitieteelliseen keskusteluun sekä parempien älykäs kaupunki -hankkeiden luomiseen. Seminaarissa voi lisäksi osallistua työpajoihin, joissa käsitellään ajankohtaisia älykkääseen kaupunkikehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Seminaarissa on puhumassa muun muassa Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun yliopiston professori Pekka Kess ja alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. Seminaari kokoaa yhteen kaikkiaan 100 puhujaa ja panelistia sekä yli 50 yritystä. Seminaari on maksullinen ja siihen voi ilmoittautua 17.4.2015 saakka.

Lisätietoja

Vuoden 2015 Vihreä viikko järjestetään kesäkuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää Euroopan suurimman vuosittaisen ympäristöpolitiikan konferenssin Green Weekin 3.-5.6.2015 Brysselissä, jonka teemana tänä vuonna ovat luonto ja monimuotoisuus. Tapahtumassa kartoitetaan Euroopan mahdollisuuksia suojella luontoa samalla varmistaen pitkän aikavälin edellytykset kestävään kasvuun ja vaurauteen, sillä luonto ja monimuotoisuuspolitiikka voivat olla avainasemassa työpaikkojen luomisessa ja investointien vauhdittamisessa. Viikon aikana keskustellaan luonnon tarjoamista monipuolisista hyödyistä luonnonsuojelun näkökulmasta ja käsitellään muun muassa vihreää infrastruktuuria, kaupunkien luontoon liittyviä innovaatioita, vihreää ja sinistä kasvua sekä lanseerataan vuoden 2018 Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailu.

Vihreä viikko tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluun ja kokemusten sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja sen aikana järjestään useita työpajoja eri aiheista. Viikolle odotetaan yli 3000 osallistujaa niin hallinnon, yritysten ja teollisuuden, järjestöjen, yliopistojen kuin mediankin aloilta. Tapahtumaan osallistuminen on ilmaista.

Julkiset kuulemiset EU:n meriliikennestrategian väliarvioinnista ja tutkimuksen 7. puiteohjelmasta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen vuoteen 2018 ulottuvan EU:n meriliikennestrategian väliarvioinnista. Kuulemisen tavoitteena on kartoittaa näkemyksiä EU:n meriliikennestrategiasta ja siten edistää komission strategiaa koskevaa arviointia. Kommentteja toivotaan erityisesti merenkulkualan keskeisistä kehityssuunnista ja haasteista sekä toimista ja aloitteista, joilla pyritään parantamaan EU:n merenkulkualan kilpailua ja kasvua. Kuuleminen on avoinna 22.4.2015 saakka.

Komissio on lanseerannut julkisen kuulemisen myös tutkimuksen 7. puiteohjelman (FP7) saavutusten ja laajempien vaikutusten arvioimiseksi. Kuulemisessa kartoitetaan erityisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, paikallisviranomaisten, yritysten ja erilaisten innovaatiotoimijoidennäkemyksiä FP7:n toteutuksesta, tehokkuudesta ja hankkeiden saavutuksista. Kuulemisella halutaan lisäksi parantaa Horisontti 2020 -ohjelman toimeenpanoa ja kerätä tietoa tulevien puiteohjelmien suunnittelua varten. Kuuleminen kattaa koko FP7:n täytäntöönpanokauden vuosina 2007-2013. Kuulemiseen voi vastata yksilönä tai organisaation nimissä ja se on avoinna 22.5.2015 saakka.

LIFE-ohjelmaan kaksi uutta rahoitusvälinettä hankerahoitukseen

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat lanseeranneet kaksi uutta rahoitusvälinettä lisätäkseen investointeja energiatehokkuuteen, luonnon pääoman säilyttämiseen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin. Luonnon pääomaan liittyvien hankkeiden rahoitusväline Natural Capital Financing Facility (NCFF) ja energiatehokkuuteen liittyvä yksityisen rahoituksen väline Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) laajentavat LIFE-ohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia siten, että ohjelmasta voi jatkossa saada myös hankerahoitusta ja toimintatukea järjestöille.

NCFF tarjoaa lainoja ja pääomainvestointeja erilaisille jäsenmaiden luonnonpääoman säilyttämiseen liittyville hankkeille. NCFF:n edunsaajat voivat olla julkisia tai yksityisiä tahoja, kuten viranomaisia, maanomistajia tai yrityksiä. Projektien budjetin odotetaan yleisesti olevan 5 ja 15 miljoonan euron välillä. Hankkeiden kohdealueita ovat muun muassa vihreä infrastruktuuri, ekosysteemipalvelut ja biologinen monimuotoisuus. NCFF:n kolme vuotta kestävän pilottivaiheen (2014-2017) aikana investointeja on saatavissa jopa 125 miljoona euron edestä.

PF4EE-rahoitusvälineen tavoitteena on tarjota riittävää ja kohtuuhintaista kaupallista rahoitusta energiatehokkuuden investointeihin. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti hankkeille, jotka tukevat kansallisia energiatehokkuuden toimintasuunnitelmia tai muita jäsenmaiden energiatehokkuusohjelmia. LIFE-ohjelman ja EIP:n tarjoama yhteisrahoitus tulee olemaan vähintään 480 miljoonaa euroa.

Lisätietoja NCFF-rahoituksesta

Lisätietoja PF4EE-rahoituksesta

LIFE-ohjelmaan kaksi uutta rahoitusvälinettä hankerahoitukseen

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat lanseeranneet kaksi uutta rahoitusvälinettä lisätäkseen investointeja energiatehokkuuteen, luonnon pääoman säilyttämiseen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin.  Luonnon pääomaan liittyvien hankkeiden rahoitusväline Natural Capital Financing Facility (NCFF) ja energiatehokkuuteen liittyvä yksityisen rahoituksen väline Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) laajentavat LIFE-ohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia siten, että ohjelmasta voi jatkossa saada myös hankerahoitusta ja toimintatukea järjestöille.

NCFF tarjoaa lainoja ja pääomainvestointeja erilaisille jäsenmaiden luonnonpääoman säilyttämiseen liittyville hankkeille. NCFF:n edunsaajat voivat olla julkisia tai yksityisiä tahoja, kuten viranomaisia, maanomistajia tai yrityksiä. Projektien budjetin odotetaan yleisesti olevan 5 ja 15 miljoonan euron välillä. Hankkeiden kohdealueita ovat muun muassa vihreä infrastruktuuri, ekosysteemipalvelut ja biologinen monimuotoisuus. NCFF:n kolme vuotta kestävän pilottivaiheen (2014-2017) aikana investointeja on saatavissa jopa 125 miljoona euron edestä.

PF4EE-rahoitusvälineen tavoitteena on tarjota riittävää ja kohtuuhintaista kaupallista rahoitusta energiatehokkuuden investointeihin. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti hankkeille, jotka tukevat kansallisia energiatehokkuuden toimintasuunnitelmia tai muita jäsenmaiden energiatehokkuusohjelmia. LIFE-ohjelman ja EIP:n tarjoama yhteisrahoitus tulee olemaan vähintään 480 miljoonaa euroa.

Lisätietoja NCFF-rahoituksesta

Lisätietoja PF4EE-rahoituksesta

GROW your REGIOn -konferenssi huhtikuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää GROW your REGIOn: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation through Clusters -konferenssin 27.-28.4.2015 Brysselissä. Konferenssissa käsitellään klustereiden roolia älykkäässä erikoistumisessa ja taloudellisessa muutoksessa, sillä taloudellisen muutoksen seurauksena alueiden välisten arvoketjujen rakentaminen vaatii uudenlaisia lähestymistapoja klusteripolitiikkaan. Klusterit voivat olla avainasemassa luotaessa kansallisia ja alueellisia älykkään erikoistumisen strategioita, sisämarkkinoita, uudelleen teollistumista ja pk-yrityspolitiikkaa.

Konferenssissa paikallistason päättäjillä ja klusterialan toimijoilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia siitä, miten älykkään erikoistumisen strategiat sekä klusterit voivat auttaa aluekehityksessä ja vauhdittaa kasvua. Osallistujat saavat lisäksi uusia ideoita älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanosta klusterien välisten toimintojen avulla ja saavat myös tietoa alueiden välistä yhteistyömahdollisuuksista koskien uusia eurooppalaisia rahoitusohjelmia (EAKR, COSME and Horisontti 2020).

Lisätietoja