European CITIES Forum 2015 järjestetään kesäkuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää järjestyksessään toisen European CITIES Forum -tapahtuman 2.6.2015 Brysselissä. Tapahtumassa keskitytään tänä vuonna käsittelemään EU-politiikan kaupunkiulottuvuutta ja EU:n kaupunkeja koskevaa toimintaohjelmaa. Tilaisuudessa esitellään komission järjestämän EU:n kaupunkeja koskevan toimintaohjelmaa käsitelleen julkisen kuulemisen tulokset.

Tapahtumassa lanseerataan myös Urban Innovative Actions -rahoitusväline, jonka tavoitteena on tukea innovatiivisia lähestymistapoja kaupunkien tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Kaupunkien kehittämien innovatiivisimpien hankkeiden tukemiseen tullaan ohjaamaan 370 miljoonaa euroa. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna 25.5.2015 saakka.

European CITIES Forum 2015 järjestetään kesäkuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää järjestyksessään toisen European CITIES Forum -tapahtuman 2.6.2015 Brysselissä. Tapahtumassa keskitytään tänä vuonna käsittelemään EU-politiikan kaupunkiulottuvuutta ja EU:n kaupunkeja koskevaa toimintaohjelmaa. Tilaisuudessa esitellään komission järjestämän EU:n kaupunkeja koskevan toimintaohjelmaa käsitelleen julkisen kuulemisen tulokset.

Tapahtumassa lanseerataan myös Urban Innovative Actions -rahoitusväline, jonka tavoitteena on tukea innovatiivisia lähestymistapoja kaupunkien tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Kaupunkien kehittämien innovatiivisimpien hankkeiden tukemiseen tullaan ohjaamaan 370 miljoonaa euroa. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna 25.5.2015 saakka.

Lisätietoja

Kuuleminen infrastruktuurisuunnittelusta ja -investoinneista

Alueiden komitea (AK) ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) järjestävät kuulemisen infrastruktuurisuunnittelusta ja -investoinneista eri hallintotasoilla. Kysely on suunnattu investointien suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta vastaavilla alue- ja paikallisviranomaisille ja sen tavoitteena on kartoittaa infrastruktuurisuunnittelun ja -investointien nykyisiä haasteita, kokemuksia ja mahdollisia ratkaisuja.

Kuulemisen tulokset esitellään kansainvälisellä ja EU-tasolla korkean tason foorumeille ja instituutioille sekä lähetetään tiivistelmänä kaikille vastaajille kesäkuussa 2015. Kyselyyn voi vastata 29.5.2015 saakka kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Lisätietoja 

EU:n kestävän energian viikkoon liittyville energiapäiville haetaan järjestäjiä

Euroopan komissio hakee kesäkuun aikana pidettäville energiapäiville (EUSEW 2015 Energy Days) järjestäjiä. Energiapäivä voi olla muun muassa voittoa tavoittelematon tapahtuma, projekti, näyttely, konferenssi tai konsertti, jonka tavoitteena on edistää turvallista, puhdasta ja tehokasta energiaa. Energiapäiviä voivat järjestää energia-aiheiden parissa työskentelevät tahot, esimerkiksi alue- ja paikallisviranomaiset, korkeakoulut, opetus- ja tutkimuskeskukset tai yritykset.

Energiapäivät tarjoavat mahdollisuuden lisätä alueiden, kaupunkien ja organisaatioiden tunnettavuutta sekä jakaa tietoa kestävän energian teknologioista ja käytännöistä. Energiapäivät kuuluvat osaksi EU:n kestävän energian viikkoa (EUSEW), joka järjestetään 15-19.6 Brysselissä. Energiapäiviä voi järjestää jäsenmaissa koko kesäkuun ajan ja järjestäjäksi voi hakea EUSEW:in nettisivuilla olevan linkin kautta.

Lisätietoja

Horisontti 2020:n Science with and for Society -hakuja auki

Horisontti 2020 -puiteohjelman Science with and for Society –ohjelman rahoitushakuja avautui 22.4.2015. Ohjelman tavoitteena on vastata Horisontti 2020:ssa määriteltyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kehittää valmiuksia ja innovatiivisia tapoja integroida tiede yhteiskunnan hyödyksi, rekrytoida uusia tiedeosaajia sekä yhdistää tieteellinen osaaminen sosiaaliseen vastuunkantoon.

Avautuneita rahoitushakuja on kaikkiaan neljä ja ne liittyvät hallinnon kehittämiseen vastuullisen tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi, yhteiskunnan integroimiseen tieteeseen ja innovaatioihin, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tieteessä ja innovaatiotoiminnassa sekä tieteellisen koulutuksen ja uran houkuttelevuuden lisäämiseen nuorten silmissä. Haut ovat avoinna 16.9.2015 saakka.

EU:n kestävän energian viikkoon liittyville energiapäiville haetaan järjestäjiä

Euroopan komissio hakee kesäkuun aikana pidettäville energiapäiville (EUSEW 2015 Energy Days) järjestäjiä. Energiapäivä voi olla muun muassa voittoa tavoittelematon tapahtuma, projekti, näyttely, konferenssi tai konsertti, jonka tavoitteena on edistää turvallista, puhdasta ja tehokasta energiaa. Energiapäiviä voivat järjestää energia-aiheiden parissa työskentelevät tahot, esimerkiksi alue- ja paikallisviranomaiset, korkeakoulut, opetus- ja tutkimuskeskukset tai yritykset.

Energiapäivät tarjoavat mahdollisuuden lisätä alueiden, kaupunkien ja organisaatioiden tunnettavuutta sekä jakaa tietoa kestävän energian teknologioista ja käytännöistä. Energiapäivät kuuluvat osaksi EU:n kestävän energian viikkoa (EUSEW), joka järjestetään 15-19.6 Brysselissä. Energiapäiviä voi järjestää jäsenmaissa koko kesäkuun ajan ja järjestäjäksi voi hakea EUSEW:in nettisivuilla olevan linkin kautta.

 
Lisätietoja

Horisontti 2020:n Science with and for Society -hakuja auki

Horisontti 2020 -puiteohjelman Science with and for Society –ohjelman rahoitushakuja avautui 22.4.2015. Ohjelman tavoitteena on vastata Horisontti 2020:ssa määriteltyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kehittää valmiuksia ja innovatiivisia tapoja integroida tiede yhteiskunnan hyödyksi, rekrytoida uusia tiedeosaajia sekä yhdistää tieteellinen osaaminen sosiaaliseen vastuunkantoon. 

Avautuneita rahoitushakuja on kaikkiaan neljä ja ne liittyvät hallinnon kehittämiseen vastuullisen tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi, yhteiskunnan integroimiseen tieteeseen ja innovaatioihin, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tieteessä ja innovaatiotoiminnassa sekä tieteellisen koulutuksen ja uran houkuttelevuuden lisäämiseen nuorten silmissä. Haut ovat avoinna 16.9.2015 saakka.

Innovatiivisten alueiden viikko järjestetään kesäkuussa Riiassa

Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2015 -konferenssi järjestetään 4.-5.6.2015 Riiassa. Latvian valtiollisen koulutuksen kehitysviraston (State Education Decelopment Agency, SEDA) ja Euroopan komission järjestämässä konferenssissa keskitytään tänä vuonna käsittelemään EU 2020 -strategian toimeenpanon vaikutusten arvioinnille olennaisia alueellisia näkökohtia sekä kartoittamaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan painopisteitä vuoteen 2020 saakka.

Konferenssin tavoitteena on edistää alueiden ja jäsenmaiden tutkimus- ja innovaatioinvestointeja, tarkastella Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon, Horisontti 2020 -ohjelman ja koheesiopolitiikan välisiä synergioista sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Konferenssissa on puhumassa muun muassa Latvian koulutus- ja tiedeministeri Mārīte Seile ja alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna.

Water Innovation Europe -konferenssi kesäkuussa Brysselissä

Water Innovation Europe -konferenssi kesäkuussa Brysselissä European Water Platform (WssTP) järjestää kolmipäiväisen vesi-innovaatioita käsittelevän konferenssin 24.-26.6.2015 Brysselissä. Vuoden 2015 Water Innovation Europe (WIE2015) -konferenssi käsittelee veden roolia ja siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia kiertotaloudessa. Tilaisuudessa keskustellaan myös veden merkityksestä EU:n työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen -ohjelmalle.

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään WssTP Water SME Awards -kilpailun palkintojenjakotilaisuus, jossa palkitaan veteen liittyviä innovatiivisia ratkaisuja kehittäneitä pk-yrityksiä. Konferenssissa esitellään lisäksi 7. puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman merkittävimpiä projekteja sekä niiden tuloksia ja sen aikana on tilaisuus keskustella ja verkostoitua vesialan keskeisten sidosryhmien kanssa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna

Innovatiivisten alueiden viikko järjestetään kesäkuussa Riiassa

Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2015 -konferenssi järjestetään 4.-5.6.2015 Riiassa. Latvian valtiollisen koulutuksen kehitysviraston (State Education Decelopment Agency, SEDA) ja Euroopan komission järjestämässä konferenssissa keskitytään tänä vuonna käsittelemään EU 2020 -strategian toimeenpanon vaikutusten arvioinnille olennaisia alueellisia näkökohtia sekä kartoittamaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan painopisteitä vuoteen 2020 saakka.

Konferenssin tavoitteena on edistää alueiden ja jäsenmaiden tutkimus- ja innovaatioinvestointeja, tarkastella Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon, Horisontti 2020 -ohjelman ja koheesiopolitiikan välisiä synergioista sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Konferenssissa on puhumassa muun muassa Latvian koulutus- ja tiedeministeri Mārīte Seile ja alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna.