Helsinki EU Office hakee kahta harjoittelijaa

Helsinki EU Office hakee hallinnon harjoittelijaa ajalle 27.8.2015 – 26.2.2016 sekä viestinnän harjoittelijaa ajalle 27.10.2015 – 28.4.2016. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1540 eur/kk, minkä lisäksi harjoittelijalla on mahdollisuus hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa. Harjoittelija hankkii itse asunnon Brysselistä. Hakuaika päättyy maanantaina 15.6.2015 klo 16.00 Suomen aikaa. Haastattelut järjestetään Helsingissä 25.6. ja 26.6.2015.

Viestinnän harjoittelijan hakukuulutus

Hallinnon harjoittelijan hakukuulutus

Komissio julkaisi paremman sääntelyn agendan

Euroopan komissio julkaisi 19.5.2015 EU:n paremman sääntelyn agendan, jonka tavoitteena on lisätä laajojen uudistusten avulla päätöksentekoprosessien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Säädösten laatua on tarkoitus parantaa kehittämällä säädösten ja niihin tehtävien muutosten vaikutusten arviointia. Komissio tulee avaamaan EU:n päätöksenteon valmisteluprosessia palautteen antamisen ja julkisen valvonnan seuraamisen helpottamiseksi muun muassa avaamalla aloitteiden seuraamiseen tarkoitetun internet-portaalin. Agendassa painotetaan myös nykyisen lainsäädännön systemaattista tarkastelua ja tätä varten sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta valvovan REFIT-ohjelman yhteyteen perustetaan pysyvä foorumi, jonka piirissa sidosryhmät ja EU:n jäsenvaltiot voivat keskustella lainsäädännön kehittämisestä.

Uudistuksilla pyritään tehostamaan EU:n politiikan tavoitteiden toimeenpanoa ja agendassa esitetyt muutokset laitetaan heti käytäntöön komission omassa valmistelutyössä. Neuvottelut Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käynnistetään toimielinten parempaa sääntelyä koskevasta sopimuksesta, joka pyritään saamaan  valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja

EFSI rahoittamaan uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyviä hankkeita

Euroopan investointipankin (EIP) hallintoneuvosto hyväksyi 19.5.2015 neljän energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyvän hankkeen rahoituksen Euroopan investointiohjelmaan sisältyvän Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) varoista. Positiivisen rahoituspäätökset saaneet hankkeet koskevat teollisuuden energian käytön vähentämistä Suomessa, uusiutuvia energialähteitä ja niihin liittyvien siirtoyhteyksien tukemista Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, energiatehokkuuden investointeja lämmityskustannusten pienentämiseksi yksityiskodeissa Ranskassa ja kaasun siirron parantamista Espanjassa. Suomalaisen hankkeen tarkoituksena on rakentaa suuren mittakaavan omavarainen, uusiutuvaa energiaa käyttävä sellutehdas Äänekoskelle.

EIP:n hallintoneuvosto hyväksyi kaikkiaan 21 hankkeen rahoituksen, joille myönnettävä lainarahoitus tulee olemaan yhteensä yli kahdeksan miljardia euroa. Hankkeista neljää suunnitellaan rahoitettavaksi EFSI:n kautta sen virallisen luomisen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat tehneet päätöksen sen perustamisesta. Komissio toivoo EFSI:n toiminnan käynnistyvän syyskuuhun 2015 mennessä.

EIP:n tiedote

Komission tiedote

 

ERRINin co-creation -aiheinen hankekehitystapahtuma kesäkuussa Brysselissä

Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkoston (ERRIN) korkeakoulutuksen työryhmä yhteistyössä Wolverhamptonin yliopiston kanssa järjestää Brysselissä 15.6.2015 yliopistoille, alueille ja yrityksille suunnatun hankekehitykseen keskittyvän tapahtuman. Tapahtuman tavoitteena on kehittää yhteistyössä vuosien 2016-2017 rahoitushakuihin tähtääviä co-creationia, kasvua ja osallisuutta käsitteleviä hankkeita ja muodostaa konsortioita muiden osallistujien kanssa. Co-creationin tarkoituksena on nostaa palvelun loppukäyttäjä tai asiakas tuotantoprosessin ja arvon yhteisluomisen keskiöön. Co-creationia käsitellään tapahtumassa innovaatioiden, loppukäyttäjän osallistamisen ja monialaisen yhteistyön kontekstissa.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti talouden, ICT:n, teknologian sekä terveys- ja sosiaalitieteiden asiantuntijoille. Tapahtumassa on mahdollista työstää ja esitellä omia hankeideoitaan, joita voi lähettää järjestäjille osoitteeseen t.panteli@wlv.ac.uk 8.6.2015 asti. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 10.6.2015 saakka ERRINin nettisivuilla ja edellyttää sivuille kirjautumisen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

EIT:ltä suuntaa-antavat ohjeet vuoden 2016 KIC -hakuun

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on julkaissut suuntalinjat alkuvuodesta 2016 avattavaan hakuun kahden uuden tieto- ja innovaatioyhteisön (KIC) perustamiseksi. Ensi vuoden haussa perustettavien KIC:ien teemat ovat ruokaan liittyvä kestävät tuotantoketjut (Food4Future) sekä kilpailukykyisten, kestävien ja ympäristöystävällisten tuotantoketjujen kehittäminen (Added-value manufacturing).

Ohjeissa todetaan muun muassa, että hakemusten arviointiprosessia yksinkertaistetaan edellisiin hakuihin verrattuna. Lisäksi perustettavat tieto- ja innovaatioyhteisöt saavat koostua korkeintaan 50 partnerin ryhmästä ja ne voivat keskittää toimintansa korkeintaan viiden alueellisen toimipisteen ympärille. EIT julkaisee hakemusten viralliset arviointikriteerit ja kattavat hakuohjeet vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, ja haku tullaan avaamaan alkuvuodesta 2016. Lisätietoja tulevien KIC:ien teemoista voi lukea EIT:n strategisen innovaatioagendan sivulta 24 eteenpäin.

Suuntalinjat vuoden 2016 KIC-hakuun

EIT:n strateginen innovaatioagenda

Komissio julkaisi paremman sääntelyn agendan

Euroopan komissio julkaisi 19.5.2015 EU:n paremman sääntelyn agendan, jonka tavoitteena on lisätä laajojen uudistusten avulla päätöksentekoprosessien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Säädösten laatua on tarkoitus parantaa kehittämällä säädösten ja niihin tehtävien muutosten vaikutusten arviointia. Komissio tulee avaamaan EU:n päätöksenteon valmisteluprosessia palautteen antamisen ja julkisen valvonnan seuraamisen helpottamiseksi muun muassa avaamalla aloitteiden seuraamiseen tarkoitetun internet-portaalin. Agendassa painotetaan myös nykyisen lainsäädännön systemaattista tarkastelua ja tätä varten sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta valvovan REFIT-ohjelman yhteyteen perustetaan pysyvä foorumi, jonka piirissa sidosryhmät ja EU:n jäsenvaltiot voivat keskustella lainsäädännön kehittämisestä.

Uudistuksilla pyritään tehostamaan EU:n politiikan tavoitteiden toimeenpanoa ja agendassa esitetyt muutokset laitetaan heti käytäntöön komission omassa valmistelutyössä. Neuvottelut Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käynnistetään toimielinten parempaa sääntelyä koskevasta sopimuksesta, joka pyritään saamaan  valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja

EFSI rahoittamaan uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyviä hankkeita

Euroopan investointipankin (EIP) hallintoneuvosto hyväksyi 19.5.2015 neljän energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja strategiseen infrastruktuuriin liittyvän hankkeen rahoituksen Euroopan investointiohjelmaan sisältyvän Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) varoista. Positiivisen rahoituspäätökset saaneet hankkeet koskevat teollisuuden energian käytön vähentämistä Suomessa, uusiutuvia energialähteitä ja niihin liittyvien siirtoyhteyksien tukemista Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, energiatehokkuuden investointeja lämmityskustannusten pienentämiseksi yksityiskodeissa Ranskassa ja kaasun siirron parantamista Espanjassa. Suomalaisen hankkeen tarkoituksena on rakentaa suuren mittakaavan omavarainen, uusiutuvaa energiaa käyttävä sellutehdas Äänekoskelle.

EIP:n hallintoneuvosto hyväksyi kaikkiaan 21 hankkeen rahoituksen, joille myönnettävä lainarahoitus tulee olemaan yhteensä yli kahdeksan miljardia euroa. Hankkeista neljää suunnitellaan rahoitettavaksi EFSI:n kautta sen virallisen luomisen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat tehneet päätöksen sen perustamisesta. Komissio toivoo EFSI:n toiminnan käynnistyvän syyskuuhun 2015 mennessä.

EIP:n tiedote

Komission tiedote

Komissio julkaisi agendan muuttoliikkeiden hallinnan parantamiseksi

Euroopan komissio julkaisi 13.5.2015 maahanmuuttopoliittisen toimintaohjelmansa muuttoliikkeiden kokonaishallinnan parantamiseksi. Ohjelma sisältää sekä neljä Välimeren kriisitilanteen johdosta nopeasti toimeenpantavaa että neljä lähivuosina toteutettavaa toimea, joiden tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä ja auttaa kovimman muuttopaineen alaisena olevia jäsenmaita. Muuttoliikeagendan perustana on ulko- ja sisäpolitiikan yhdistävä eurooppalainen lähestymistapa, jonka toteuttamiseen osallistuvat jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, järjestöt, kansalaisyhteiskunta, paikallisviranomaiset ja kolmannet maat.

Välittöminä toimina ohjelmassa on määritelty rajavalvontavirasto Frontexin hallinnoimien yhteisten operaatioiden resurssien kolminkertaistaminen vuosina 2015 ja 2016, tilapäisen uudelleensijoittamisen mekanismin luominen toukokuun aikana, EU:n laajuisen uudelleensijoitusjärjestelmän kehittäminen toukokuun loppuun mennessä sekä Välimeren ihmiskaupan ja salakuljetuksen torjumiseen liittyvien operaatioiden suunnittelu. Muuttoliikeagendan jatkotoimenpiteet on jaoteltu neljään toimintalohkoon, jotka tähtäävät laittoman maahanmuuton kannustimien vähentämiseen, rajaturvallisuuden parantamiseen, Euroopan yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan ja laillista maahanmuuttoa koskevaan uuteen politiikkaan.

Lisätietoja

Komissio julkaisi agendan muuttoliikkeiden hallinnan parantamiseksi

Euroopan komissio julkaisi 13.5.2015 maahanmuuttopoliittisen toimintaohjelmansa muuttoliikkeiden kokonaishallinnan parantamiseksi. Ohjelma sisältää sekä neljä Välimeren kriisitilanteen johdosta nopeasti toimeenpantavaa että neljä lähivuosina toteutettavaa toimea, joiden tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä ja auttaa kovimman muuttopaineen alaisena olevia jäsenmaita. Muuttoliikeagendan perustana on ulko- ja sisäpolitiikan yhdistävä eurooppalainen lähestymistapa, jonka toteuttamiseen osallistuvat jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, järjestöt, kansalaisyhteiskunta, paikallisviranomaiset ja kolmannet maat.

Välittöminä toimina ohjelmassa on määritelty rajavalvontavirasto Frontexin hallinnoimien yhteisten operaatioiden resurssien kolminkertaistaminen vuosina 2015 ja 2016, tilapäisen uudelleensijoittamisen mekanismin luominen toukokuun aikana, EU:n laajuisen uudelleensijoitusjärjestelmän kehittäminen toukokuun loppuun mennessä sekä Välimeren ihmiskaupan ja salakuljetuksen torjumiseen liittyvien operaatioiden suunnittelu. Muuttoliikeagendan jatkotoimenpiteet on jaoteltu neljään toimintalohkoon, jotka tähtäävät laittoman maahanmuuton kannustimien vähentämiseen, rajaturvallisuuden parantamiseen, Euroopan yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan ja laillista maahanmuuttoa koskevaan uuteen politiikkaan.

Lisätietoja

Aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovatiiviset rahoitusmahdollisuudet -konferenssi Brysselissä

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (DG SANTE) järjestää 3.6.2015 konferenssin, jonka aiheena on julkisten ja yksityisten rahoitusvälineiden väliset synergiat ja niiden käyttäminen vipuvoimana investoinneille aktiivisen ja terveen ikääntymisen aloilla. Konferenssi keskittyy EU:n rahoitusinstrumentteihin, Euroopan investointiohjelmaan (EFSI), innovatiivisiin yhteishankintoihin, julkisten ja yksityisten tahojen välisiin-terveysinvestointeihin, Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Ilmoittautuminen konferenssiin on auki 15. toukokuuta asti.

Konferenssin avainkysymykset ovat mitä julkistahot voivat tehdä enemmän alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla, miten investointeja voisi vauhdittaa ja onko terveys- ja sosiaalialalla mahdollista hyödyntää muiden alojen rahoitusinstrumentteja. Tapahtuman avaa DG SANTEn varapääjohtaja Martin Seychell.

Lisätietoja

Konferenssin ohjelma