Parlamentti hyväksyi Euroopan strategisten investointien rahaston säännöt

Euroopan parlamentti äänesti 24.6.2015 pidetyssä täysistunnossa lopullisesta päätöksestä perustaa Euroopan strategisten investointien rahasto (European Fund for Strategic Investments, EFSI). Rahaston säännöt hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä äänin 464-131. Parlamentti vaati suunnitelman rahoitusrakenteen hiomista sekä parannuksia rahaston demokraattiseen valvontaan. Merkittävimmät hyväksytyt muutokset koskevat Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) talousarvioihin kohdistuvien leikkauksien pienentämistä miljardilla eurolla ja rahaston johdon nimitysten vahvistamista parlamentissa. EU:n ministerineuvoston odotetaan lopullisesti hyväksyvän säännöt kirjallisessa menettelyssä lähipäivinä. EFSI:ä koskeva asetus astunee voimaan heinäkuun alussa ja rahaston on tarkoitus olla toiminnassa syyskuuhun mennessä.
 

EFSI on keskeinen osa komission Euroopan investointiohjelman kärkihanketta, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi yksityisiä ja julkisia investointeja noin 315 miljardin euron edestä seuraavien kolmen vuoden aikana. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin käynnistämän investointiohjelma-aloitteen tarkoituksena on kääntää investointien määrä Euroopan Unionin maissa takaisin kasvuun, ja siten edistää Euroopan talouskasvua, työllisyyttä sekä kilpailukykyä. EFSI-rahaston riskinkantokyvyn avulla pyritään houkuttelemaan yksityisiä investointeja korkeamman riskiprofiilin hankkeisiin.

Lisätietoa

IEA:n raportti painottaa energiasektorin merkitystä Pariisin ilmastoneuvotteluissa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 15.6.2015 julkistettu World Energy Outlook Special Report esittää lähtökohtia joulukuussa 2015 Pariisissa pidettäviin ilmastoneuvotteluihin (COP21). Raportin yleinen viesti on se, että maailman tämänhetkinen energian tuotanto ja käyttö eivät sovi yhteen globaalien ympäristötarpeiden kanssa, mikä vaarantaa maailman energiaturvallisuuden. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä, minkä vuoksi IEA:n mukaan tulevan Pariisin ilmastokokouksen päästölupausten tulee vähentää kyseisiä päästöjä merkittävästi.

Pariisin ilmastoneuvotteluita koskien IEA painottaa maantieteellisesti kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamisen ja energiayritysten osallistumisen tärkeyttä. Raportissa arvioidaan, että energia-alan kasvihuonekaasujen päästöhuippu voidaan saavuttaa jo vuonna 2020, mikä olisi kymmenen vuotta nykylupausten perusteella tehtyä arviota aikaisemmin. Raportissa esitetään keinoja globaaleihin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ja eritellään viisi keinoa, jolla energiasektorin päästöt saataisiin laskuun. Merkittävimpänä keinona nähdään energiatehokkuuden lisääminen.

IEA on vuonna 1974 perustettu itsenäinen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on tukea energiaturvallisuutta sen 29 jäsenmaassa ja tarjota tutkimusta tavoista käyttövarman, edullisen ja puhtaan energian takaamiseksi. IEA:n jäsenmaita ovat lähes kaikki länsimaat.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA

Raportin tiivistelmä

ICT 2015 -konferenssi lokakuussa Lissabonissa

Euroopan komissio järjestää tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyvän ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -konferenssin 20.-22.10.2015 Lissabonissa. Tapahtumassa esitellään nykyisen komission prioriteettien mukaiset uudet ICT-alan tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvät toimet ja aloitteet. Konferenssissa keskitytään erityisesti kahteen kymmenestä prioriteetista: työllisyyteen, kasvuun, investointeihin ja kilpailukykyyn sekä EU:n digitaalisiin sisämarkkinoihin. ICT-alan johtajien lisäksi konferenssissa on puhumassa muun muassa energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger ja EU:n digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

Tapahtumassa ICT-alan toimijoilla ja siitä kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua viimeisimpiin Euroopan projekteihin, luoda verkostoja muiden alan toimijoiden kanssa sekä saada tietoa vuosien 2016-2017 Horisontti 2020 -työohjelman yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Konferenssin ohella järjestetään myös ICT 2015 -näyttely, jossa esitellään viimeisimpien EU:n rahoitusohjelmien puitteissa tehtyjen ICT-alan tutkimus- ja innovaatioprojektien tuloksia ja vaikutuksia. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna.

Lisätietoa

Konferenssin ohjelma

FET-infopäivä tutkimus- ja innovaatiotoimien rahoitushausta 6.7.2015

Euroopan komissio järjestää Brysselissä 6.7.2015 infopäivän rahoitushausta, josta rahoitetaan tulevien ja kehitteillä olevien teknologien tutkimuksen tutkimus- ja innovaatiotoimia (FETOPEN-2014-2015-RIA). Rahoitushaun budjetti on 38.5 miljoonaa euroa ja haku päättyy 29.9.2015. Tilaisuudessa komission virkamiehet esittelevät FET-hakujen erityispiirteet ja arviointikriteerit. Lisäksi käydään läpi Horisontti 2020 -hakujen yleiset suuntaviivat ja hakukäytännöt. Päivän aikana osallistujilla on myös tilaisuus verkostoitua, tutustua mahdollisiin hankekumppaneihin ja esitellä omia tutkimusaiheitaan. Tapahtuma edellyttää ilmoittautumista, jonka voi tehdä sen verkkosivujen kautta. Infopäivää voi seurata myös seurata suorana internetissä.

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat -kokonaisuus (Future and Emerging Technologies, FET) tukee uraauurtavaa ja monitieteellistä tutkimusta. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva kokonaisuus on osa huipputason tiede -pilaria, jonka avulla pyritään vahvistamaan eurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua.

Lisätietoa

 

IEA:n raportti painottaa energiasektorin merkitystä Pariisin ilmastoneuvotteluissa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 15.6.2015 julkistettu World Energy Outlook Special Report esittää lähtökohtia joulukuussa 2015 Pariisissa pidettäviin ilmastoneuvotteluihin (COP21). Raportin yleinen viesti on se, että maailman tämänhetkinen energian tuotanto ja käyttö eivät sovi yhteen globaalien ympäristötarpeiden kanssa, mikä vaarantaa maailman energiaturvallisuuden. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä, minkä vuoksi IEA:n mukaan tulevan Pariisin ilmastokokouksen päästölupausten tulee vähentää kyseisiä päästöjä merkittävästi.

Pariisin ilmastoneuvotteluita koskien IEA painottaa maantieteellisesti kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamisen ja energiayritysten osallistumisen tärkeyttä. Raportissa arvioidaan, että energia-alan kasvihuonekaasujen päästöhuippu voidaan saavuttaa jo vuonna 2020, mikä olisi kymmenen vuotta nykylupausten perusteella tehtyä arviota aikaisemmin. Raportissa esitetään keinoja globaaleihin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ja eritellään viisi keinoa, jolla energiasektorin päästöt saataisiin laskuun. Merkittävimpänä keinona nähdään energiatehokkuuden lisääminen.

IEA on vuonna 1974 perustettu itsenäinen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on tukea energiaturvallisuutta sen 29 jäsenmaassa ja tarjota tutkimusta tavoista käyttövarman, edullisen ja puhtaan energian takaamiseksi. IEA:n jäsenmaita ovat lähes kaikki länsimaat.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA

Raportin tiivistelmä

Euroopan investointipankkiryhmä ja komissio lisäävät tukea innovatiivisille yrityksille

Euroopan investointipankkiryhmä ja Euroopan komissio julkistavat 15.6.2015 kolme uutta riskinjakorahoitusvälinettä sekä näihin liittyviä uusia neuvontapalveluita. Uudet InnovFin-tuotteet esiteltiin Riiassa järjestetyssä innovatiivisia yrityksiä koskevassa konferenssissa (Innoweek 2015) ja niiden tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Esitellyt rahoitusvälineet ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelman teollisuuden johtoasema -pääpilarin alle kuuluvaa InnovFin-rahoitusinstrumenttia (EU Finance for Innovators). InnovFin on riskinjakorahoitusväline, joilla halutaan tukea eri toimialojen tutkimus- ja innovaatiohankkeita EU:ssa suorien lainojen ja lainatakausten keinoin.

Uudet InnovFin Energy Demo Projects ja InnovFin Infectious Diseases -tuotteet mahdollistavat lainan myöntämisen energia- ja lääketieteen alojen projekteille, joille muuten olisi hankala saada rahoitusta. Kummankin rahoitustuotteen käynnistämiseksi on kohdennettu 100 miljoonaa euroa. InnovFin Venture Capital Facility -rahoitustuote puolestaan keskittyy startup-yrityksiin kohdistuviin riskirahastoihin. Tuotteen 430 miljoonan euron budjetti kohdistetaan EU:n jäsenmaiden ja H2020-ohjelman assosiaatiomaiden yrityksiin, ja investoinnit otetaan käyttöön noin 30 erikseen valitun rahoituksen välittäjäorganisaation kautta. Lopullisena tavoitteena on auttaa luomaan startup-yrityksille kohdennettuja investointeja 1,6 miljardin euron edestä.

Instrumenttien julkistamisen lisäksi EIP ja komissio hyväksyivät muutosehdotukset InnovFin Advisory -neuvontapalveluiden laajentamiseksi myös kierto- ja biotalouden, keskeisten mahdollistavien teknologioiden ja strategisten energiateknologioiden sektoreille.

Lisätietoa

Euroopan investointipankin tiedonanto 

FET-infopäivä tutkimus- ja innovaatiotoimien rahoitushausta 6.7.2015

Euroopan komissio järjestää Brysselissä 6.7.2015 infopäivän rahoitushausta, josta rahoitetaan tulevien ja kehitteillä olevien teknologien tutkimuksen tutkimus- ja innovaatiotoimia (FETOPEN-2014-2015-RIA). Rahoitushaun budjetti on 38.5 miljoonaa euroa ja haku päättyy 29.9.2015. Tilaisuudessa komission virkamiehet esittelevät FET-hakujen erityispiirteet ja arviointikriteerit. Lisäksi käydään läpi Horisontti 2020 -hakujen yleiset suuntaviivat ja hakukäytännöt. Päivän aikana osallistujilla on myös tilaisuus verkostoitua, tutustua mahdollisiin hankekumppaneihin ja esitellä omia tutkimusaiheitaan. Tapahtuma edellyttää ilmoittautumista, jonka voi tehdä sen verkkosivujen kautta. Infopäivää voi seurata myös seurata suorana internetissä.

Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat -kokonaisuus (Future and Emerging Technologies, FET) tukee uraauurtavaa ja monitieteellistä tutkimusta. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva kokonaisuus on osa huipputason tiede -pilaria, jonka avulla pyritään vahvistamaan eurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua.

Lisätietoa

Euroopan investointipankkiryhmä ja komissio lisäävät tukea innovatiivisille yrityksille

Euroopan investointipankkiryhmä ja Euroopan komissio julkistavat 15.6.2015 kolme uutta riskinjakorahoitusvälinettä sekä näihin liittyviä uusia neuvontapalveluita. Uudet InnovFin-tuotteet esiteltiin Riiassa järjestetyssä innovatiivisia yrityksiä koskevassa konferenssissa (Innoweek 2015) ja niiden tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Esitellyt rahoitusvälineet ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelman teollisuuden johtoasema -pääpilarin alle kuuluvaa InnovFin-rahoitusinstrumenttia (EU Finance for Innovators). InnovFin on riskinjakorahoitusväline, joilla halutaan tukea eri toimialojen tutkimus- ja innovaatiohankkeita EU:ssa suorien lainojen ja lainatakausten keinoin.

Uudet InnovFin Energy Demo Projects ja InnovFin Infectious Diseases -tuotteet mahdollistavat lainan myöntämisen energia- ja lääketieteen alojen projekteille, joille muuten olisi hankala saada rahoitusta. Kummankin rahoitustuotteen käynnistämiseksi on kohdennettu 100 miljoonaa euroa. InnovFin Venture Capital Facility -rahoitustuote puolestaan keskittyy startup-yrityksiin kohdistuviin riskirahastoihin. Tuotteen 430 miljoonan euron budjetti kohdistetaan EU:n jäsenmaiden ja H2020-ohjelman assosiaatiomaiden yrityksiin, ja investoinnit otetaan käyttöön noin 30 erikseen valitun rahoituksen välittäjäorganisaation kautta. Lopullisena tavoitteena on auttaa luomaan startup-yrityksille kohdennettuja investointeja 1,6 miljardin euron edestä.

Instrumenttien julkistamisen lisäksi EIP ja komissio hyväksyivät muutosehdotukset InnovFin Advisory -neuvontapalveluiden laajentamiseksi myös kierto- ja biotalouden, keskeisten mahdollistavien teknologioiden ja strategisten energiateknologioiden sektoreille.

Lisätietoa

Euroopan investointipankin tiedonanto

EU:n terveysohjelman vuoden 2015 rahoitus haettavissa

Komissio julkaisi 2.6.2015 EU:n kolmannen terveysohjelman (3rd Health Programme) vuoden 2015 työohjelman, jonka rahoitus on nyt haettavissa. Avoinna olevassa rahoitushaussa myönnetään tukea hankkeille viidellä aihealueella, jotka koskevat alkoholijuomien saatavuuden rajoittamista, virushepatiitin varhaista diagnoosia ja hoitoa, tuberkuloosin varhaista diagnoosia, aktiiviseen ikääntymiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamista ja käytännön toteutusta sekä elinsiirtojen hoitomuotojen yhteistä arviontimenettelyä. Hankkeelle on mahdollista saada rahoitusta enintään 60 % tai erityistapauksissa enintään 80 % hankkeen kustannuksista. Hankkeille jaetaan rahoitusta yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa. Rahoitusta hakevien projektien tulee kestää enintään 36 kuukautta ja projekteissa tulee olla osallistuja vähintään kolmesta ohjelmamaasta. Haku on avoinna 15.9.2015 asti.

EU:n terveysohjelman vuosittaiset työohjelmat määrittävät ohjelman sen hetkiset painopistealueet ja kriteerit rahoitushauille. EU:n kolmas terveysohjelma pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja, suojelemaan kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta, edistämään innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä ja helpottamaan paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saamista.

Lisätietoa

EU:n terveysohjelman vuoden 2015 työohjelma

LIFE-ohjelman vuoden 2015 rahoitushaut auki

Euroopan komissio avasi 1.6.2015 LIFE-ohjelman Action Grands -rahoitushaut, joilla tuetaan ympäristön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen keskittyviä hankkeita. Avautuneen haun kokonaisbudjetti on 241 miljoonaa euroa, josta ympäristö-alaohjelmalle suunnataan 184 miljoonaa ja ilmastotoimien alaohjelmalle 57 miljoonaa euroa. Ympäristö-alaohjelman budjetista vähintään 55 prosenttia kohdennetaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukevien hankkeiden rahoitukseen. 

Rahoitusta voivat hakea EU:n alueelle rekisteröityneet julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset organisaatiot ja yksityiset ei-kaupalliset organisaatiot järjestöt mukaan lukien. Hakuajat päättyvät syys- ja lokakuun aikana alaohjelmasta riippuen. Tarkemmat tiedot hauista löytyvät LIFE-ohjelman internetsivuilta.

Lisätietoja