Horisontti 2020 infopäivä Helsingissä 9.9.2015

Helsingissä järjestetään 9.9.2015 infotilaisuus Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Horisontin kansallisten yhteyshenkilöiden ja kansallisen EU-tietokeskus EUTI:n Hanat auki Horisonttiin! -infotilaisuudessa suomalaiset asiantuntijat esittelevät Horisontti 2020 -ohjelman hakuja. Paikalla on NCP-yhteyshenkilöitä, ohjelmakomiteajäseniä ja EUTI:n edustajia. Koko päivän kestävä tilaisuus koostuu aamupäivän luennoista ja iltapäivän sessioista, joissa kehitetään rahoitusideoita, arvioidaan hakemuksia, perehdytään pk-rahoitukseen sekä paneudutaan Horisontti 2020 -projektien vaikuttavuuteen. Lisäksi hanketoimijoilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita. Ilmoittautuminen on auki 31.8.2015, mutta paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

Horisontin vuosien 2016-2017 työohjelmat ovat valmistelussa ja ne julkaistaneen syyskuussa. Vuosittaiset työohjelmat määrittävät ohjelmien sen hetkiset painopistealueet ja kriteerit rahoitushauille. Epävirallisia työohjelmien luonnoksia voi jo tiedustella kansallisilta yhteyshenkilöiltä.

Horisontti 2020 infotilaisuus

Yhteystiedot EUTI:n sivuilla

Infopäiviä Horisontti 2020:n Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteesta

Suomen Akatemia järjestää 8.9.2015 kansallisen infopäivän H2020:n Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvista terveyteen liittyvistä rahoitushauista. Tilaisuudessa kartoitetaan Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen vuosien 2016-2017 työohjelmaa, ICT- ja terveysalan rahoitusmahdollisuuksia sekä annetaan neuvoja hyvän hakemuksen ja menestyksekkään projektin tekemiseen. Tilaisuudessa on paikalla suomalaisia asiantuntijoita Euroopan komissiosta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna 31.8.2015 saakka.

Euroopan komissio järjestää 18.9.2015 Brysselissä infopäivän Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmasta vuosille 2016-2017. Tilaisuudessa keskitytään hyvien hankehakemusten laatimiseen ja rahoituksen hakemisprosessin läpikäymiseen. Infopäivän aikana on myös mahdollisuus saada tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat voivat myös lähettää rekisteröitymisen yhteydessä tilaisuudessa läpikäytäviä kysymyksiä. Tapahtuman tarkempi ohjelma julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Brysselissä järjestetään lisäksi 17.9.2015 hanketoimijoille suunnattu verkostoitumispäivä, joka keskittyy syyskuun lopulla käynnistyviin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -rahoitushakuihin. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hyvistä hankekonsortioista, osallistua kahdenvälisiin tapaamisiin hankekumppaneiden löytämiseksi sekä saada neuvoja komission edustajilta ja muilta asiantuntijoilta. Osallistujat voivat myös esitellä omia hankeideoitaan. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Kansallinen infopäivä

Komission infopäivä

Verkostoitumistilaisuus

Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailu on käynnissä

Euroopan komissio järjestämä Euroopan iCapital-kilpailu on nyt käynnissä. Innovaatiopääkaupunkikilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta eurooppalaisille kaupungeille, jotka toiminnallaan edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaittensa elämänlaatua. Kilpailussa palkitaan kolme parasta kaupunkia, jotka ovat rakentaneet kehittyneen, monipuolisen ja toimivan innovaatioekosysteemin yhdistäen sillä kansalaisia, julkishallinnon organisaatioita, korkeakouluja ja yrityksiä. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä kaupunkien vuoden 2012 tammikuun jälkeen toteuttamat hankkeet että niiden tulevaisuuden suunnitelmat innovaatioiden käytön lisäämiseksi.

Osallistumiskelpoisia ovat yli 100 000 asukkaan eurooppalaiset kaupungit. Vuoden 2016 alussa julkistettavalle, itsenäisen asiantuntijapaneelin valitsemalle, voittajalle on luvassa 950 000 euron palkinto. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Toista kertaa järjestettävässä kilpailussa etsitään seuraajaa ensimmäiselle innovaatiopääkaupungille Barcelonalle. Kilpailuun voi osallistua 15.10.2015 saakka.

Lisätietoa

Euroopan startup-yrityksiä koskevat nettisivut ja palkintohaku avattu

Euroopan komission Startup Europe -aloitteen uudet internetsivut julkaistiin 2.7.2015. Sivusto toimii keskitettynä asiointipisteenä, jonka tarkoitus on yhdistää paikallisten teknologia-alan startup-yritysten ekosysteemit. Startup Europe -aloitteen tavoitteena on parantaa tieto- ja viestintäteknologia-alan yrittäjien yritysympäristöä. Näin pyritään edistämään yrittäjien ideoiden ja liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua Euroopan unionissa. Sivusto tarjoaa startup-yrityksille tietoa muun muassa toimialaa koskevista aktiviteeteista, tapahtumista ja verkkokursseista, eurooppalaisista kontakteista sekä fyysisestä infrastruktuurista.

Startup Europe -aloitteen puitteissa aukaistiin myös 1.7.2015 eurooppalaista verkkoyrittäjyyttä koskeva palkintohaku (Europioneers 2015 – European Web Entrepreneur of the Year Award). Palkinnon tavoitteena on tukea uusia ja innovatiivisia verkkoalan startup-yrityksiä. Haku käsittää kolme kategoriaa: verkkoyrittäjän, nuoren verkkoyrittäjän ja naisverkkoyrittäjän palkinnot. Hakuaika sulkeutuu 31.8.2015 ja palkintojenjakotilaisuus järjestetään 12.11.2015 Helsingissä Slush-tapahtumassa.

Lisätietoa

Startup Europe Project

Europioneers

Infopäiviä Horisontti 2020:n Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteesta

Suomen Akatemia järjestää 8.9.2015 kansallisen infopäivän H2020:n Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvista terveyteen liittyvistä rahoitushauista. Tilaisuudessa kartoitetaan Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen vuosien 2016-2017 työohjelmaa, ICT- ja terveysalan rahoitusmahdollisuuksia sekä annetaan neuvoja hyvän hakemuksen ja menestyksekkään projektin tekemiseen. Tilaisuudessa on paikalla suomalaisia asiantuntijoita Euroopan komissiosta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna 31.8.2015 saakka.

Euroopan komissio järjestää 18.9.2015 Brysselissä infopäivän Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmasta vuosille 2016-2017. Tilaisuudessa keskitytään hyvien hankehakemusten laatimiseen ja rahoituksen hakemisprosessin läpikäymiseen. Infopäivän aikana on myös mahdollisuus saada tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat voivat myös lähettää rekisteröitymisen yhteydessä tilaisuudessa läpikäytäviä kysymyksiä. Tapahtuman tarkempi ohjelma julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Brysselissä järjestetään lisäksi 17.9.2015 hanketoimijoille suunnattu verkostoitumispäivä, joka keskittyy syyskuun lopulla käynnistyviin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -rahoitushakuihin. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hyvistä hankekonsortioista, osallistua kahdenvälisiin tapaamisiin hankekumppaneiden löytämiseksi sekä saada neuvoja komission edustajilta ja muilta asiantuntijoilta. Osallistujat voivat myös esitellä omia hankeideoitaan. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Kansallinen infopäivä

Komission infopäivä

Verkostoitumistilaisuus 

Horisontti 2020 infopäivä Helsingissä 9.9.2015

Helsingissä järjestetään 9.9.2015 infotilaisuus Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Horisontin kansallisten yhteyshenkilöiden ja kansallisen EU-tietokeskus EUTI:n Hanat auki Horisonttiin! -infotilaisuudessa suomalaiset asiantuntijat esittelevät Horisontti 2020 -ohjelman hakuja. Paikalla on NCP-yhteyshenkilöitä, ohjelmakomiteajäseniä ja EUTI:n edustajia. Koko päivän kestävä tilaisuus koostuu aamupäivän luennoista ja iltapäivän sessioista, joissa kehitetään rahoitusideoita, arvioidaan hakemuksia, perehdytään pk-rahoitukseen sekä paneudutaan Horisontti 2020 -projektien vaikuttavuuteen. Lisäksi hanketoimijoilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita. Ilmoittautuminen on auki 31.8.2015, mutta paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

Horisontin vuosien 2016-2017 työohjelmat ovat valmistelussa ja ne julkaistaneen syyskuussa. Vuosittaiset työohjelmat määrittävät ohjelmien sen hetkiset painopistealueet ja kriteerit rahoitushauille. Epävirallisia työohjelmien luonnoksia voi jo tiedustella kansallisilta yhteyshenkilöiltä.

Horisontti 2020 infotilaisuus

Yhteystiedot EUTI:n sivuilla

Open Days 2015 -tapahtuman ilmoittautumiset ovat avoinna

Euroopan alueiden ja kaupunkien Open Days -teemaviikko järjestetään 12.-15.10.2015 Brysselissä. Tapahtuman virallinen ohjelma koostuu yhteensä yli 100 seminaarista, työpajasta ja paneelikeskustelusta, joista 21 on alueiden, 44 komission eri pääosastojen, 40 alueiden komitean ja 11 Open Days Universityn järjestämiä. Tapahtumien ilmoittautumiset avautuivat 8.7.2015 ja ne ovat avoinna 28.9.2015 saakka. Monet seminaarit kuitenkin täyttyvät nopeasti, joten niihin kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian. Virallisen ohjelman lisäksi Open Daysin aikaan järjestetään runsaasti oheistapahtumia.

Tänä vuonna Open Days -tapahtuman pääteema on “Europe’s regions and cities: partners for investment and growth”. Seminaariohjelma keskittyy erityisesti kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat: alueiden rooli energiaunionissa ja digitaalisissa sisämarkkinoissa, pk-yritystoiminnan kehittäminen, innovointi ja työpaikkojen luominen sekä kaupunkien ja maaseudun kehittäminen yhteistyössä. Helsinki EU Office ja Uudenmaan liitto ovat mukana järjestämässä “How the Entrepreneurial Discovery Process contributes to growth and employment” -työpajaa 13.10.2015.

Open Days 2015 -sivusto

Rekisteröityminen

Komissio ehdotti 13,1 miljardin euron investointia Euroopan liikenneinfrastruktuuriin

Euroopan komissio ehdotti 29.6.2015 13,1 miljardin euron EU-rahoituksen osoittamista 276 liikennehankkeeseen, jotka on valittu Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen ensimmäisen ehdotuspyynnön perusteella. Investoinnin tavoitteena on myös saada aikaiseksi julkista ja yksityistä rahoitusta kaikkiaan 28,8 miljardin edestä. Rahoitus annetaan avustuksina, joilla katetaan 20-85 prosenttia hankkeiden kustannuksista, hankkeen tyypistä riippuen. EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc toteaa investointisuunnitelman olevan laajin, minkä EU on koskaan tehnyt liikenteen alalla.

Valitut hankkeet sijaitsevat pääosin Euroopan laajuisen liikenneverkon keskeisissä osissa. Suomesta ehdotetaan rahoitettavaksi muun muassa Helsingin raideliikenne- ja satamahankkeita: noin 16,3 miljoonaa euroa Pisararadan, Keski-Pasilan läntisen lisäraiteen ja Helsingin ratapihan kehittämisen suunnitteluun sekä 29,3 miljoonaa euroa Helsingin ja Tallinnan satamien kehittämistä koskevaan Twin-Port -hankkeeseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelman komitea kokoontuu 10. heinäkuuta virallisesti päättämään rahoitusehdotuksen hyväksymisestä.

Lisätietoa

Euroopan startup-yrityksiä koskevat nettisivut ja palkintohaku avattu

Euroopan komission Startup Europe -aloitteen uudet internetsivut julkaistiin 2.7.2015. Sivusto toimii keskitettynä asiointipisteenä, jonka tarkoitus on yhdistää paikallisten teknologia-alan startup-yritysten ekosysteemit. Startup Europe -aloitteen tavoitteena on parantaa tieto- ja viestintäteknologia-alan yrittäjien yritysympäristöä. Näin pyritään edistämään yrittäjien ideoiden ja liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua Euroopan unionissa. Sivusto tarjoaa startup-yrityksille tietoa muun muassa toimialaa koskevista aktiviteeteista, tapahtumista ja verkkokursseista, eurooppalaisista kontakteista sekä fyysisestä infrastruktuurista.

Startup Europe -aloitteen puitteissa aukaistiin myös 1.7.2015 eurooppalaista verkkoyrittäjyyttä koskeva palkintohaku (Europioneers 2015 – European Web Entrepreneur of the Year Award). Palkinnon tavoitteena on tukea uusia ja innovatiivisia verkkoalan startup-yrityksiä. Haku käsittää kolme kategoriaa: verkkoyrittäjän, nuoren verkkoyrittäjän ja naisverkkoyrittäjän palkinnot. Hakuaika sulkeutuu 31.8.2015 ja palkintojenjakotilaisuus järjestetään 12.11.2015 Helsingissä Slush-tapahtumassa.

Lisätietoa

Startup Europe Project

Europioneers

Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailu on käynnissä

Euroopan komissio järjestämä Euroopan iCapital -kilpailu on nyt käynnissä. Innovaatiopääkaupunkikilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta eurooppalaisille kaupungeille, jotka toiminnallaan edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaittensa elämänlaatua. Kilpailussa palkitaan kolme parasta kaupunkia, jotka ovat rakentaneet kehittyneen, monipuolisen ja toimivan innovaatioekosysteemin yhdistäen sillä kansalaisia, julkishallinnon organisaatioita, korkeakouluja ja yrityksiä. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä kaupunkien vuoden 2012 tammikuun jälkeen toteuttamat hankkeet että niiden tulevaisuuden suunnitelmat innovaatioiden käytön lisäämiseksi.

Osallistumiskelpoisia ovat yli 100 000 asukkaan eurooppalaiset kaupungit. Vuoden 2016 alussa julkistettavalle, itsenäisen asiantuntijapaneelin valitsemalle, voittajalle on luvassa 950 000 euron palkinto. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Toista kertaa järjestettävässä kilpailussa etsitään seuraajaa ensimmäiselle innovaatiopääkaupungille Barcelonalle. Kilpailuun voi osallistua 15.10.2015 saakka.

Lisätietoa