Komissiossa hiotaan uutta kiertotalouspakettia – aiheeseen liittyvää rahoitusta tarjolla Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan toista versiotaan kiertotalouspaketista. Tämä pitää sisällään lainsäädäntöuudistuksia ja ehdotuksia kierotalouteen siirtymiseen liittyvistä keinoista, joilla tähdätään resurssitehokkuuden edistämiseen ja kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseen Euroopassa. Kiertotalouspaketin osalta keskustelussa ovat jätteisiin liittyen kansallisten kierrätystavoitteiden asettaminen ja kysymys kaatopaikoista eroon pääsemisestä, kuluttaja- ja tuotenäkökulma sekä eco-designiin liittyvä lainsäädäntö. Komissio veti viime vuonna takaisin ensimmäisen versionsa kiertotalouspaketista ja tähtää nyt laajempaan ja kunnianhimoisempaan näkökulmaan. Komissio suunnittelee julkaisevansa uuden version kiertotalouspaketista joulukuun alkupäivinä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia tutkimus- ja innovointihankkeita tullaan rahoittamaan esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Horisontin läpileikkaavien toimien ja fokusaihealueiden vuodet 2016-2017 kattavassa työohjelmassa mainitaan muun muassa rahoitushakuja liittyen alueiden älykkääseen erikoistumiseen kiertotalouden alalla, systeemisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja orgaanisen jätteen hyötykäyttöön kaupunkialueilla.

Komissiossa hiotaan uutta kiertotalouspakettia – aiheeseen liittyvää rahoitusta tarjolla Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan toista versiotaan kiertotalouspaketista. Tämä pitää sisällään lainsäädäntöuudistuksia ja ehdotuksia kierotalouteen siirtymiseen liittyvistä keinoista, joilla tähdätään resurssitehokkuuden edistämiseen ja kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseen Euroopassa. Kiertotalouspaketin osalta keskustelussa ovat jätteisiin liittyen kansallisten kierrätystavoitteiden asettaminen ja kysymys kaatopaikoista eroon pääsemisestä, kuluttaja- ja tuotenäkökulma sekä eco-designiin liittyvä lainsäädäntö. Komissio veti viime vuonna takaisin ensimmäisen versionsa kiertotalouspaketista ja tähtää nyt laajempaan ja kunnianhimoisempaan näkökulmaan. Komissio suunnittelee julkaisevansa uuden version kiertotalouspaketista joulukuun alkupäivinä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia tutkimus- ja innovointihankkeita tullaan rahoittamaan esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Horisontin läpileikkaavien toimien ja fokusaihealueiden vuodet 2016-2017 kattavassa työohjelmassa mainitaan muun muassa rahoitushakuja liittyen alueiden älykkääseen erikoistumiseen kiertotalouden alalla, systeemisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja orgaanisen jätteen hyötykäyttöön kaupunkialueilla.

Lisätietoa

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -tapahtuma 20.-22.10.2015 Lissabonissa

Euroopan komissio ja Fundação para a Ciência e a Tecnologia -säätiö järjestävät informaatio- ja viestintäteknologian ICT 2015 -tapahtuman 20-22.10.2015 Lissabonissa, Portugalissa. Kyseessä on Euroopan unionin ICT-alan vuoden päätapahtuma, jossa esitellään komission tutkimus- ja innovointipolitiikkaa painottuen Horisontti 2020 -ohjelman ICT-alalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. ICT 2015 -tapahtuman ohjelmistossa yhdistyy monta tilaisuutta: politiikkakonferenssi, näyttely ICT-alan tutkimuksesta ja innovaatioista, useita verkostoitumistilaisuuksia sekä Startup Europe Forum. Kolmipäiväisellä konferenssilla esitellään komission aloitteet ICT-alalta Horisontti 2020 pääpilareissa Huipputason tiede ja Yhteiskunnalliset haasteet. Näyttelyssä EU-rahoitusta hyödyntäneet yritykset ja innovatiiviset hankkeet esittelevät projektien tuloksia. Tapahtumassa on tarjolla myös tietoa Horisontti-ohjelman vuosien 2016-2017 ICT-aiheisista työohjelmista ja rahoituksesta.

Lisätietoa

Ilmoittautuminen

Alueiden komitea järjestää ilmaisen EU-politiikan verkkokurssin alueiden toimijoille syksyllä 2015

Euroopan alueiden komitea (CoR) järjestää syksyllä 2015 kahdeksan viikkoa kestävän verkkokurssin EU:n instituutioista ja politiikasta. “Regions, EU institutions and Policy-Making” -kurssi on avoin kaikille EU:sta ja alueiden toiminnasta kiinnostuneille, mutta suunniteltu erityisesti EU-asioiden kanssa paikallistasolla työskenteleville, kuten alueiden viranomaisille ja edustajille. Kurssin sisältönä on muun muassa EU:n koheesiopolitiikka, älykäs erikoistuminen ja osallistuminen EU-ohjelmiin.

Verkkoalusta avautuu ja kurssi alkaa 19.10.2015. Opiskelutapoina ovat videot, tietopaketit, asiantuntijoiden streamatut keskustelut Alueiden komiteasta sekä lukumateriaali. Kurssi on ilmainen ja sen ilmoittautuminen on käynnissä.

Lisätietoa

Ilmoittautuminen

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -tapahtuma 20.-22.10.2015 Lissabonissa

Euroopan komissio ja Fundação para a Ciência e a Tecnologia -säätiö järjestävät informaatio- ja viestintäteknologian ICT 2015 -tapahtuman 20-22.10.2015 Lissabonissa, Portugalissa. Kyseessä on Euroopan unionin ICT-alan vuoden päätapahtuma, jossa esitellään komission tutkimus- ja innovointipolitiikkaa painottuen Horisontti 2020 -ohjelman ICT-alalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. ICT 2015 -tapahtuman ohjelmistossa yhdistyy monta tilaisuutta: politiikkakonferenssi, näyttely ICT-alan tutkimuksesta ja innovaatioista, useita verkostoitumistilaisuuksia sekä Startup Europe Forum. Kolmipäiväisellä konferenssilla esitellään komission aloitteet ICT-alalta Horisontti 2020 pääpilareissa Huipputason tiede ja Yhteiskunnalliset haasteet. Näyttelyssä EU-rahoitusta hyödyntäneet yritykset ja innovatiiviset hankkeet esittelevät projektien tuloksia. Tapahtumassa on tarjolla myös tietoa Horisontti-ohjelman vuosien 2016-2017 ICT-aiheisista työohjelmista ja rahoituksesta.

Lisätietoa

Ilmoittautuminen

Biotalousaiheinen verkostoitumistilaisuus ja projektinkehitystyöpaja Brysselissä 26.-27.11.2015

Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRIN järjestää kaksi biotalousaiheista tapahtumaa hanketoimijoille Brysselissä 26.-27.11.2015. Torstai-iltana 26.11. järjestetään verkostoitumiscocktail, jossa esitellään biotalousaiheisia projekti-ideoita. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 18.10.2015 mennessä.

Perjantaina 27.11. ERRIN järjestää projektien kehittämisseminaarin, jossa on mahdollisuus parantaa projektihakemuksia ja löytää hankekumppaneita. Seminaarissa on kahdeksan ERRINin valitsemaa eri Horisontti 2020 -ohjelmaan perustuvaa teemaa. Osallistuvan tahon tulee esittää projekti-ideansa järjestäjälle 1.10. mennessä. Tapahtumat järjestetään osana Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 2 -infoviikkoa, jonka teemoina ovat ruokaturvallisuus, kestävä maa- ja metsätalous, meri- ja sisävesialueiden tutkimus ja biotalous.

Rekisteröityminen verkostoitumistilaisuuteen

Yhteiskunnalliset haasteet 2 -infoviikko

Lisätietoa

Komissiolta kuulemiset sosiaaliturvan koordinoinnista ja työperäisestä maahanmuutosta

Euroopan komissio on avannut kaksi sosiaalialan julkista kuulemista koskien sosiaaliturvan koordinointia EU:ssa sekä EU:n työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa ja Blue Card -järjestelmää. Sosiaaliturvan koordinointia käsittelevän kuulemisen tavoite on koota mielipiteitä siitä, toimivatko sosiaaliturvan koordinointisäännöt tilanteissa, joissa EU-kansalaiset muuttavat työskentelemään toiseen EU-maahan. Komissio suunnittelee sääntöjen uudistamista EU-maiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten muutosten vuoksi, etenkin perhe-etuuksien ja työttömyysetuuksien osalta. Kommentteja voivat jättää kaikki EU-kansalaiset ja organisaatiot 7.10.2015 asti.

Toisen kuulemisen tavoite on kerätä näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta Euroopan maahanmuuttopolitiikan ja niin sanotun Blue Card-direktiivin kehittämiseksi. Kuulemiseen voivat vastata kaikki toimijat ja yksityishenkilöt, mutta vastauksia toivotaan erityisesti työnantajilta, työnantajajärjestöiltä, yrittäjiltä ja paikallisilta viranomaisilta ennen 30.9.2015.

Julkiset kuulemiset ovat Euroopan komission keino ottaa huomioon eurooppalaisia mielipiteitä lainsäädäntötyötä tehdessään. Euroopan komission haluaa paremman sääntelyn agendansa mukaisesti tehostaa kansalaisten ja sidosryhmien kuulemista. Kun komissio tekee lainsäädäntöaloitteita, se haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä niin suunnittelu-, hyväksymis- kuin arviointivaiheissa.

Sosiaaliturvan koordinointi -kuuleminen

Työperäinen maahanmuutto -kuuleminen

Alueiden komitea järjestää ilmaisen EU-politiikan verkkokurssin alueiden toimijoille syksyllä 2015

Euroopan alueiden komitea (CoR) järjestää syksyllä 2015 kahdeksan viikkoa kestävän verkkokurssin EU:n instituutioista ja politiikasta. “Regions, EU institutions and Policy-Making” -kurssi on avoin kaikille EU:sta ja alueiden toiminnasta kiinnostuneille, mutta suunniteltu erityisesti EU-asioiden kanssa paikallistasolla työskenteleville, kuten alueiden viranomaisille ja edustajille. Kurssin sisältönä on muun muassa EU:n koheesiopolitiikka, älykäs erikoistuminen ja osallistuminen EU-ohjelmiin.

Verkkoalusta avautuu ja kurssi alkaa 19.10.2015. Opiskelutapoina ovat videot, tietopaketit, asiantuntijoiden streamatut keskustelut Alueiden komiteasta sekä lukumateriaali. Kurssi on ilmainen ja sen ilmoittautuminen on käynnissä.

Lisätietoa

Fast Track to Innovation -rahoitushaku tarjoaa tukea teknologiainnovaatioiden kaupallistamiseen

Fast Track to Innovation -pilottiohjelma tarjoaa rahoitusta innovatiivisille eurooppalaisille hankkeille tavoitteenaan nopeuttaa ideoiden kaupallistamista ja lisätä teollisuuden sekä pk-yritysten osallistumista Horisontti 2020-hankkeisiin. Rahoitusinstrumentissa on jatkuva haku, mutta hakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa. Seuraavan kerran hakemuksia arvioidaan 1.12.2015.

Rahoitusta hakevien hankkeiden tulee liittyä Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) -ohjelmaan tai yhteiskunnalliset haasteet -pääpilariin. Rahoitusta tarjotaan pienille, 3-5 kumppanin konsortioille, joiden joukossa tulee olla teollisuuden edustajia. Erityisesti hakemuksia toivotaan ensimmäistä kertaa rahoitusta hakevilta teollisuuden edustajilta sekä pk-yrityksiltä. Hakemuksiin tulee liittää kattava liiketoimintasuunnitelma, jossa arvioidaan hankkeen markkinapotentiaalia, liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupallistamista. EU-rahoituksen enimmäismäärä hankkeelle on kolme miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Osallistujaportaali

Fast Track to Innovation -rahoitushaku tarjoaa tukea teknologiainnovaatioiden kaupallistamiseen

Fast Track to Innovation -pilottiohjelma tarjoaa rahoitusta innovatiivisille eurooppalaisille hankkeille tavoitteenaan nopeuttaa ideoiden kaupallistamista ja lisätä teollisuuden sekä pk-yritysten osallistumista Horisontti 2020-hankkeisiin. Rahoitusinstrumentissa on jatkuva haku, mutta hakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa. Seuraavan kerran hakemuksia arvioidaan 1.12.2015.

Rahoitusta hakevien hankkeiden tulee liittyä Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) -ohjelmaan tai yhteiskunnalliset haasteet -pääpilariin. Rahoitusta tarjotaan pienille, 3-5 kumppanin konsortioille, joiden joukossa tulee olla teollisuuden edustajia. Erityisesti hakemuksia toivotaan ensimmäistä kertaa rahoitusta hakevilta teollisuuden edustajilta sekä pk-yrityksiltä. Hakemuksiin tulee liittää kattava liiketoimintasuunnitelma, jossa arvioidaan hankkeen markkinapotentiaalia, liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupallistamista. EU-rahoituksen enimmäismäärä hankkeelle on kolme miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Osallistujaportaali