Varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen tervehdys Helsinki EU Officen yhteistyökumppaneille

Vuosi 2016 on alkanut Euroopan kannalta monella tavalla haastavana mutta uskon, että työllisyyden, kasvun investointien ja kilpailukyvyn suhteen vuodesta 2016 tulee Euroopassa mahdollisuuksien vuosi. Kaupunkien rooli näiden mahdollisuuksien luomisessa on suuri ja tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan.

Ennusteiden mukaan tulevaisuuden suuret muutokset tullaan tekemään kasvukeskuksissa, lähellä ihmisiä. Kaupungeissa tehdyt päätökset ja innovaatiot tulevat olemaan keskeisiä niin talouskasvun kuin ympäristönkin kannalta.

Monet rohkaisevat esimerkit niin sanotuista älykkäistä kaupungeista kertovat siitä, miten kaupungit ovat hedelmällistä maaperää uusille innovaatiolle ja miten valtava kasvupotentiaali niihin liittyy. Älykäs erikoistuminen tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia ja suuri osa uusista investointimahdollisuuksista ja yrityksistä sijaitseekin juuri kaupungeissa. Meidän tavoitteemme Euroopan komissiossa tukea työpaikkojen luomista ja edesauttaa kestävää kasvua. Vastuualueeseeni kuuluvan EU:n Investointipaketin ja sen rahoitusinstrumentin Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tavoitteena on rahoitusmahdollisuuksien tarjoaminen erityisesti niille projekteille, joiden riski, ja näin ollen myös kasvua ja työtä luova potentiaali, on tavallista suurempi. Rahoitusmahdollisuuksia on niin suurille infrastruktuuriprojekteille kuin pienyrityksillekin. Kannustan kaupunkeja olemaan aktiivisia tässä suhteessa.

Myös ympäristön suhteen kaupungit ovat avainasemassa. Vuoden 2015 lopussa komissio hyväksyi kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, joka kattaa tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Ensimmäinen lainsäädäntökokonaisuus koskee jätettä, mutta kiertotalous on paljon laajempi kokonaisuus. Seuraava askel on julkistetun toimintasuunnitelman toimeenpaneminen ja työ on tässä suhteessa vasta alussa. Mielenkiintoinen osa kiertotaloutta on myös jakamistalouden tuomat uudet mahdollisuudet palveluiden tarjontaan laajalti eri aloilla. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkän aikavälin investointeja ja uskon, että suomalaiset kaupungit ovat korkean teknologian ja osaamisen vuoksi tässä hyvässä asemassa. Näen, että kiertotalous on selkeästi talouden seuraava megatrendi, jonka edelläkävijät tulevat lunastamaan aitiopaikan ja korjaamaan parhaat tulokset kestävän kasvun rakentamisessa.

Jyrki Katainen

ERRIN järjestää terveys- ja ICT-alojen partnerinhakutilaisuudet kesäkuussa

ERRIN järjestää Brysselissä kesäkuussa kaksi hanketoimijoille suunnattua partnerinhakutilaisuutta. ERRINin ICT- ja edistyneen tuotannon ja nanoteknologian työryhmät järjestävät 21.6. sidosryhmätapahtuman, jonka aiheena ovat kehitystä vauhdittavat teknologiat, eli KETs (key enabling technologies). Komission edustajat esittelevät tapahtumassa KET-ohjelmaa sekä siihen liittyviä tulevia rahoitushakuja. Iltapäivän ohjelma koostuu erilaisista työryhmistä. Kevään aikana on mahdollista lähettää toiveitaan tapahtuman teemoihin liittyen, jotta sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin osallistujien toiveisiin.

21.–22.6 järjestettävässä terveysalan partnerinhakutilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus päästä esittämään omia projektejaan. Tapahtuman teemoina ovat olosuhteet sairaaloissa (infektiot, antibiootit, nanoteknologia lääkkeissä, ruoka), senioritalous ja hyvinvointi, kaupunkiympäristöt ja ikääntyminen (liikenne, julkiset palvelut) ja terveysjärjestelmien digitalisaatio (eHealth, big data, dataturvallisuus ja avoin data). Tapahtumassa esiteltävien projektien täytyy liittyä näihin teemoihin, ja esitysehdotukset tulee jättää viimeistään 2.5.

Health brokerage event

ERRIN Project day – 2017 Nanotechnology and ICT calls for proposals

Interreg Europe -rahoitusohjelman toinen hakukierros aukeaa 5.4.

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 5.4.–13.5. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman ohjelman tarkoitus on edistää Euroopan alueellista kehityspolitiikkaa ja EU:n rakenne- ja investointirahasto-ohjelmien toteutusta. Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan foorumeita hyvien käytänteiden vaihtoon. Rahoitusta voivat hakea julkishallinnon organisaatiot, kuten alue- ja paikallisviranomaiset, mutta myös yksityiset voittoa tavoittelemattomat toimijat. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 359 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee keskittyä yhteen seuraavista painopisteistä: tutkimus ja innovointi, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen yhteiskunta tai ympäristö ja resurssitehokkuus.

Interreg Europe -ohjelmaan liittyen Euroopassa järjestetään keväällä useita tapahtumia. Ensimmäinen partnerinhakutapahtuma järjestetään Rotterdamissa 22.–23.3., jota voi seurata myös internetistä. Myös ERRIN järjestää Brysselissä 17.3. tapahtuman, jonka tavoitteena on helpottaa konsortion kokoamista Interreg-hakuihin. Tapahtumassa on mahdollista esitellä ja saada neuvoja myös omaan projekti-ideaansa. Esiteltävät projekti-ideat pitää lähettää viimeistään 29.2.

Interreg Europe

Interreg Europe brokerage event, Brussels

Ensimmäisen haun rahoitetut projektit

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -verkostoitumistapahtuma Brysselissä

Euroopan komissio ja kansallisten NCP-yhteyshenkilöiden verkosto (SiS.net2) järjestävät 3.3. Brysselissä Horisontti2020 Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -ohjelman puitteissa kansainvälisen verkostoitumistapahtuman eri tiedeyhteisöjen jäsenille. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti sidosryhmille, jotka etsivät uusia verkostoja, konsortioita ja rahoitusmahdollisuuksia Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -ohjelman puitteissa.

Tapahtumassa on luvassa yksityiskohtaista tietoa ohjelman vuosien 2016–2017 rahoitushauista. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus verkostoitua tiede- ja tutkimusalan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa sekä luoda omaa asiantuntijaprofiilia. Osa osallistujista pääsee esittelemään omaa hankeideaansa tapahtumassa, ja kaikilla osallistujilla on mahdollisuus kahdenvälisiin tapaamisiin ideasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Tapaamisten varaaminen alkaa noin kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 22.2. saakka.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Science with and for Society -työohjelma

ERRIN järjestää terveys- ja ICT-alojen partnerinhakutilaisuudet kesäkuussa

ERRIN järjestää Brysselissä kesäkuussa kaksi hanketoimijoille suunnattua partnerinhakutilaisuutta. ERRINin ICT- ja edistyneen tuotannon ja nanoteknologian työryhmät järjestävät 21.6. sidosryhmätapahtuman, jonka aiheena ovat kehitystä vauhdittavat teknologiat, eli KETs (key enabling technologies). Komission edustajat esittelevät tapahtumassa KET-ohjelmaa sekä siihen liittyviä tulevia rahoitushakuja. Iltapäivän ohjelma koostuu erilaisista työryhmistä. Kevään aikana on mahdollista lähettää toiveitaan tapahtuman teemoihin liittyen, jotta sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin osallistujien toiveisiin.

21.–22.6 järjestettävässä terveysalan partnerinhakutilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus päästä esittämään omia projektejaan. Tapahtuman teemoina ovat olosuhteet sairaaloissa (infektiot, antibiootit, nanoteknologia lääkkeissä, ruoka), senioritalous ja hyvinvointi, kaupunkiympäristöt ja ikääntyminen (liikenne, julkiset palvelut) ja terveysjärjestelmien digitalisaatio (eHealth, big data, dataturvallisuus ja avoin data). Tapahtumassa esiteltävien projektien täytyy liittyä näihin teemoihin, ja esitysehdotukset tulee jättää viimeistään 2.5.

Health brokerage event

ERRIN Project day – 2017 Nanotechnology and ICT calls for proposals

Helsinki EU Officen uusi henkilökunta esittäytyy

Yhteiskuntatieteiden maisteri Krista Taipale on aloittanut Helsinki EU Officen (Bryssel) uutena päällikkönä 1.1.2016 alkaen. Krista Taipale siirtyi tehtävään Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta, jonka päällikkönä hän toimi miltei neljätoista vuotta. Tätä ennen hän on työskennellyt Akavassa kansainvälisten asioiden yksikössä sekä Teknillisen korkeakoulun innovaatiokeskuksessa viestinnän ja kansainvälisten suhteiden tehtävissä. Kristalla on vankka kokemus EU-politiikan eri osa-alueilta, EU-rahoitusohjelmien hyödyntämisestä, viestinnästä sekä edunvalvonta -ja lainsäädäntötyöstä.

Samanaikaisesti Krista Taipaleen kanssa toimistossa aloitti valtiotieteiden maisteri Saara Harjula, joka on nimitetty Helsinki EU Officen toiseksi EU-erityisasiantuntijaksi.  Saara siirtyi tehtävään Suomen pysyvästä edustustosta, jossa hän on avustanut kahdeksan vuotta Coreper 1 -virkamiehiä kilpailukyky-, tutkimus-, työllisyys-, sosiaali- ja terveyssektoreilla. Saara on työskennellyt aiemmin Sanoma Oyj:ssa sekä Helsinki EU Officessa viestinnän tehtävissä. Helsinki EU Officen pitkäaikaisena EU-erityisasiantuntijana jatkaa edelleen valtiotieteiden maisteri Sarika Vij.

Helsinki EU Officen uusi tiimi palvelee mielellään Brysselin yhteistyökumppaneita toimintaamme liittyvissä asioissa – ja toivottaa oikein hyvää alkanutta työvuotta 2016!

Interreg Europe -rahoitusohjelman toinen hakukierros aukeaa 5.4.

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 5.4.–13.5. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman ohjelman tarkoitus on edistää Euroopan alueellista kehityspolitiikkaa ja EU:n rakenne- ja investointirahasto-ohjelmien toteutusta. Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan foorumeita hyvien käytänteiden vaihtoon. Rahoitusta voivat hakea julkishallinnon organisaatiot, kuten alue- ja paikallisviranomaiset, mutta myös yksityiset voittoa tavoittelemattomat toimijat. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 359 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee keskittyä yhteen seuraavista painopisteistä: tutkimus ja innovointi, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen yhteiskunta tai ympäristö ja resurssitehokkuus.

Interreg Europe -ohjelmaan liittyen Euroopassa järjestetään keväällä useita tapahtumia. Ensimmäinen partnerinhakutapahtuma järjestetään Rotterdamissa 22.–23.3., jota voi seurata myös internetistä. Myös ERRIN järjestää Brysselissä 17.3. tapahtuman, jonka tavoitteena on helpottaa konsortion kokoamista Interreg-hakuihin. Tapahtumassa on mahdollista esitellä ja saada neuvoja myös omaan projekti-ideaansa. Esiteltävät projekti-ideat pitää lähettää viimeistään 29.2.

Interreg Europe

Interreg Europe brokerage event, Brussels

Ensimmäisen haun rahoitetut projektit

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -verkostoitumistapahtuma Brysselissä

Euroopan komissio ja kansallisten NCP-yhteyshenkilöiden verkosto (SiS.net2) järjestävät 3.3. Brysselissä Horisontti2020 Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -ohjelman puitteissa kansainvälisen verkostoitumistapahtuman eri tiedeyhteisöjen jäsenille. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti sidosryhmille, jotka etsivät uusia verkostoja, konsortioita ja rahoitusmahdollisuuksia Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -ohjelman puitteissa.

Tapahtumassa on luvassa yksityiskohtaista tietoa ohjelman vuosien 2016–2017 rahoitushauista. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus verkostoitua tiede- ja tutkimusalan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa sekä luoda omaa asiantuntijaprofiilia. Osa osallistujista pääsee esittelemään omaa hankeideaansa tapahtumassa, ja kaikilla osallistujilla on mahdollisuus kahdenvälisiin tapaamisiin ideasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Tapaamisten varaaminen alkaa noin kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 22.2. saakka.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Science with and for Society -työohjelma