Euroopan komissiolta tiedonanto alueiden älykkäästä erikoistumisesta

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannossaan esityksiä sellaisista toimenpiteistä, joiden kautta alueita tuetaan panostamaan omien älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisiin aloihin. Keskeisenä osana toimenpiteitä komissio esittää kahta pilottihanketta alueiden älykkään erikoistumisen edistämiseksi.

Teollisuuden muutosprosessia läpikäyvät alueet voivat pyytää räätälöityä tukea alueidensa haasteisiin. Rajoitettu määrä alueita voi pyytää komission asiantuntijaryhmän tukea investointien esteiden poistamiseen sekä teollisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vastaamiseen omien älykkään erikoistumisen strategioidensa pohjalta. Kiinnostuksenilmaisupyyntö pilottihankkeeseen osallistumista varten käynnistetään jo tänä syksynä.

Toisessa pilottihankkeessa tuetaan ja edistetään EU-varoin alueiden välisiä innovaatiokumppanuuksia. Hanke on jatkumoa Vanguard-aloitteelle ja sen painopistealueita ovat massadata, biotalous, resurssitehokkuus, verkottunut liikenne sekä kehittyneet valmistusmenetelmät. Innovaatiokumppanuudet perustetaan vuoden 2017 aikana ja itse toteutuksen on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2018.

Tukeakseen eurooppalaisia alueita, kahden pilottihankkeen lisäksi komissio aikoo tarkastella keinoja yhdistellä olemassa olevia EU-rahoitusohjelmia, luoda yrityksille suotuisat liiketoimintaympäristöt sekä poistamaan kasvun esteitä.

Älykkään erikoistumisen konseptia halutaan myös jatkossa hyödyntää laajemmin, muun muassa osana keskustelua EU:n rahoituksen tulevaisuudesta.

Lisätietoa

Tiedonanto: Euroopan komissio esittää toimenpiteitä alueiden älykkään erikoistumisen tueksi

Euroopan komissio esittää tänään julkaistussa tiedonannossaan toimenpiteitä, joiden kautta alueita tuetaan panostamaan omien älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisiin aloihin. Keskeisenä osana toimenpiteitä komissio esittää kahta pilottihanketta alueiden älykkään erikoistumisen edistämiseksi.

Teollisuuden muutosprosessia läpikäyvät alueet voivat pyytää räätälöityä tukea alueidensa haasteisiin. Rajoitettu määrä alueita voi pyytää komission asiantuntijaryhmän tukea investointien esteiden poistamiseen sekä teollisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vastaamiseen omien älykkään erikoistumisen strategioidensa pohjalta. Kiinnostuksenilmaisupyyntö pilottihankkeeseen osallistumista varten käynnistetään jo tänä syksynä.

Toisessa pilottihankkeessa tuetaan ja edistetään EU-varoin alueiden välisiä innovaatiokumppanuuksia. Hanke on jatkumoa menestyksekkäälle Vanguard-aloitteelle ja sen painopistealueita ovat massadata, biotalous, resurssitehokkuus, verkottunut liikenne sekä kehittyneet valmistusmenetelmät. Innovaatiokumppanuudet perustetaan vuoden 2017 aikana ja itse toteutuksen on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2018.

Tukeakseen eurooppalaisia alueita, kahden pilottihankkeen lisäksi komissio aikoo tarkastella keinoja yhdistellä olemassa olevia EU-rahoitusohjelmia, luomaan yrityksille suotuisat liiketoimintaympäristöt sekä poistamaan kasvun esteitä. Älykästä erikoistumisen konseptia halutaan myös jatkossa hyödyntää laajemmin, muun muassa osana keskustelua EU:n rahoituksen tulevaisuudesta.

Lisätietoa

Ilmoittaudu European Week of Regions and Cities 2017 -tapahtumaan

Vuosittainen Brysselissä järjestettävä alue- ja kaupunkipolitiikan avaintapahtuma ”European Week of Regions and Cities” järjestetään tänä vuonna 9.-12.10. Tapahtuman kattoteemaksi on valittu ”Alueet ja kaupungit parempaa tulevaisuutta rakentamassa” ja kolmeksi alateemaksi: elinvoimaiset ja aktiiviset alueet ja kaupungit, alueiden entistä vahvempi dialogi osana uuden EU-rahoituskauden valmistelua sekä tuloksellisten EU-hankkeiden esittäytyminen ja hyvien kokemusten jakaminen.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt auki. Helsinki EU Office kannustaa ilmoittautumaan ripeästi, sillä tapahtuman ohjelmaosiot täyttyvät nopeasti osallistujista.

Ilmoittautuminen