Satavuotiaan Suomen yliopistojen ja huipputason poikkitieteellisen tutkimuksen vahvaa brändäämistä Brysselissä

Helsinki Challenge -tiedekilpailu kokosi Suomen yliopistojen innovatiivisimmat tutkimusryhmät sekä korkeakoulujen johtohenkilöt kahdeksi intensiiviseksi päiväksi Brysseliin 26.-27.9.. Helsinki EU Officen ja Helsingin yliopiston järjestämän kansainvälisen korkeanluokan tapahtumakokonaisuuden keskiössä oli tieteenteon vaikuttavuus sekä rahoituskysymykset. Helsinki Challenge on kymmenen suomalaisen yliopiston järjestämä yhteinen tiedekilpailu ja kiihdyttämöohjelma, jonka taustalla ovat YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet ja niihin vastaaminen.

Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistyminen tärkeää paitsi rahoituksen myös tunnettuuden kannalta

Tieteen tekeminen on niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla kilpaillumpaa kuin koskaan, ja suomalaiset tutkijat ja tiedeyhteisö ovat joutuneet painimaan kansallisten tutkimusmäärärahaleikkausten kanssa. Aalto yliopiston rehtori Ilkka Niemelän mukaan kansallisista leikkauksista johtuen EU-rahoituksen hakemista on tietoisesti lisätty ja tällä on paikattu tutkimusmäärärahoihin tullutta vajetta. Lisäksi myös Brexit tuo oman haasteensa Euroopan tason rahoituskehykseen.

Helsinki Challengen ajatuksena ei kuitenkaan ole tutkimuksen kaupallistaminen vaan tuoda suomalaista huippututkimusta esille kansainvälisillä areenoilla. Kaksipäiväinen Helsinki Challenge Global Impact Camp järjestettiin Brysselissä Suomi-100 teemalla, jolla haluttiin korostaa Suomen ja sen yliopistojen kansainvälistä brändiä. Helsingin yliopiston rehtorin Jukka Kolan mukaan tapahtuma tuleekin erottaa kaupallisista ideakilpailuista, sillä Helsinki Challenge on luonteeltaan tiedepohjainen.

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen toivoo Helsinki Challenge -konseptin monistamista

Suomalainen tutkimus ja tieteentekeminen, kuten Helsinki Challenge kokonaisuudessaankin saivat tapahtumassa paljon kiitosta. Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan Helsinki Challenge -konsepti tulisi replikoida ja skaalata laajemmin. Utrechtin yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Wiljan van den Akker kiitteli puolestaan suomalaisyliopistojen tutkimustiimien työn tasoa: ”Ei riitä, että sanotaan että suomalaiset seuraavat innovaatiokehitystä, näiden projektien antaman näytön perusteella on tunnustettava, että suomalaiset johtavat sitä!”

Helsinki Challengen finaalivaiheeseen on valittu seitsemän tutkimustiimiä, joiden innovatiiviset ratkaisut ulottuvat 3D-printatusta minimunuaisesta täysin uudenlaiseen energianvarastointi materiaaliin sekä ns. henkisen hyvinvoinnin ”äitiyspakkaukseen”. Brysselin tapahtumassa tutkimustiimeillä oli mahdollisuus pitchata omia ideoitaan paikalla olleelle kansainväliselle yleisölle. Lisäksi he saivat kahden päivän aikana sparrausta useissa mentorointisessioissa, joihin oli saatu eri alojen huippuasiantuntijoita sekä EU-päättäjiä.

Europarlamentaarikoista koostuva tuomaristo valitsi vaikuttavuudeltaan parhaan finalistin

Brysselissä järjestetyssä Global Impact Campissa europarlamentaarikkojen (Sirpa Pietikäinen, Mia-Petra Kumpula-Natri, Benedek Javor) muodostama tuomaristo palkitsi myös omasta mielestä vaikuttavuudeltaan parhaan tutkimustiimin Impact Prize -palkinnolla, jonka sai Helsingin yliopiston johtama tutkimustiimi Pockit ja heidän kehittämä taskukokoinen ”minilaboratorio”. Muina finalisteina tapahtumassa olivat pedagogisia oppimistyökaluja kehittänyt Dlearn.Helsinki-tiimi Helsingin yliopistosta, malarian torjuntaan uudenlaisia ratkaisuja kehittänyt ELMO-tiimi Helsingin yliopistosta, potilaan oman munuaiskudoksen 3D-tulostusta kehittävä FutuRena-työryhmä Oulun yliopistosta, lämmön varastoinnin ratkaisuja kehittävä HeatStock-tiimi Aalto-yliopistosta, syöpälääkeyhdistelmien matemaattista mallinnusta kehittävä iCombine-tiimi Helsingin yliopistosta ja pienten lasten vanhempien mielenterveyden hallintaan ratkaisuja kehittänyt Parental Box -tiimi Helsingin yliopistosta.

Helsinki Challenge tiedekilpailun 375 000 euron pääpalkinto jaetaan Helsingissä 24. marraskuuta. Pääpalkinto on tarkoitettu voittavan tiimin tutkimuksen eteenpäinviemiseen. Helsingin yliopiston uudessa tiedekulmassa järjestettävä marraskuun finaali on avoin tilaisuus.

Lue lisää:

Helsingin Sanomat 28.9.2017

Kauppalehti 28.9.2017

Helsingin yliopisto 27.9.2017

Helsinki Challenge

 

Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon projektien yksinkertaistamiseen liittyvä konsultaatio auki

Euroopan komissio on avannut konsultaation Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon projektien yksinkertaistamiseksi. Konsultaatiolla pyritään löytämään ratkaisuja erityisesti projektien toimeenpanovaiheiden ongelmiin. Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että monimutkainen sääntely sekä erinäiset hallinnolliset järjestelyt vaikeuttavat hankkeiden toimeenpanoa. Tämä voi johtaa projektien viivästymisiin, kustannusten nousuun sekä epävarmuuteen hankkeiden etenemisestä ja tulevaisuudesta.

Kyselyyn voi vastata kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja vastaajiksi kelpaavat kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot. Osa kysymyksistä on räätälöity tietyille kohderyhmille. Kyselyyn on vastattava 9.11.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Komission sivut