Metropolia Ammattikorkeakoulun robottibussi hurmasi EU-korttelien ytimessä

Interreg Baltic Sea Region -rahoitteinen Sohjoa Baltic -projekti sekä robottibussi olivat esillä EU-korttelien ytimessä Euroopan robottiviikolla 21.–23.11.2017. Hankkeessa edistetään ja testataan automaattisten ja kuskittomien minisähköbussien käyttöä osana ympäristöystävällistä julkista liikennettä.  Metropolia Ammattikorkeakoulu on yksi hankekonsortion 13 kumppanista, jotka tulevat kahdeksasta eri Itämeren alueen maasta. Busseilla siirrytään niin sanottuja viimeisiä kilometrejä eli siirtymäkohtia julkista liikennettä käytettäessä. Pilottikaupunkeina vuoden kestävässä robottibussin kokeiluissa ovat Helsinki, Tallinna ja Kongsberg (Norja). Lisäksi noin kuukauden mittaisia robottibussikokeiluja tehdään Vejlessä (Tanska), Gdanksissa (Puola) ja Zemgalessa (Latvia).

Suomalainen osaaminen korostui Robottiviikon avajaisseremoniassa

Robottiviikon avajaisseremonia järjestettiin Euroopan alueiden komiteassa 21.11.2017, jossa avajaistilaisuuden yleisö sai kokeilla liikkuvaa robottibussia komitean sisäpihalla. Robottibussi herätti hyvin paljon mielenkiintoa ja oli vierailijoiden mukaan avajaistilaisuuden kohokohta.

Avajaistilaisuuden aloituspuheenvuoron antoi Alueiden komitean varapuheenjohtaja Markku Markkula, joka toi esiin Suomen edistyksellisen aseman automatisoitua liikennettä tukevassa lainsäädännössä ja robottibussin testaamisessa todellisissa liikenneolosuhteissa muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Lisäksi Markkula painotti monialaisen ja ylikansallisen yhteistyön sekä innovatiivisen toiminnan välttämättömyyttä robotiikan ja automatisoidun liikenteen yleistymisessä osaksi kansalaisten arkipäivää. Markkula kannatti EU-rahoitusta robotisaation kehittämiseksi.

Avajaistilaisuuden vahva suomalainen profiili jatkui europarlamentaarikko Hannu Takkulan puheenvuorolla, joka painotti robotisaation ja automatisaation olevan julkisen liikenteen tulevaisuuden muoto. Takkula onnitteli puheenvuorossaan Metropolia Ammattikorkeakoulua, joka koordinoi useita robottibussihankkeita Suomessa sekä vie Sohjoa Baltic – hanketta ja robotisaatiota eurooppalaiselle tasolle. Takkula korosti hankkeen laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten kaupunkien siirtymistä kohti älykästä, puhdasta ja vähäpäästöistä julkista liikennettä. Automatisoitu ja sähköliikenne muuttavat fyysistä elinympäristöämme. Myös Takkula korosti Suomen edelläkävijän asemaa kuskittomien kulkuneuvojen testaamisessa osana todellisia liikenneolosuhteita.

Sohjoa Baltic – projekti sekä Suomen lainsäädäntö toimivat hyvinä aloitteina EU-päätöksentekijöille, sillä EU:lla ei vielä ole automatisoituja liikennevälineitä koskevaa harmonisoitua lainsäädäntöä. Takkula peräänkuulutti EU:n asemaa innovaatioympäristön mahdollistajana, jotta EU:n asema robotiikan vahvana toimijana globaalissa kontekstissa pysyy yllä.

Juha Heikkilä Euroopan komissiosta korosti Euroopan robottiviikon merkitystä tietoisuuden lisäämiseksi robotiikan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tietoisuutta tulee lisätä myös laajan yleisön piirissä. Alueiden ja kaupunkien rooli robotiikan tuomiseksi osana julkista kansalaisten elämää on keskeinen.

Sohjoa Baltic -projektin koordinaattori Juha Sääski Metropolia Ammattikorkeakoulusta toi esiin, että jo 19 000 ihmistä on käyttänyt piloteissa robottibusseja. Kuskittomat robottibussit kehittävät vähäpäästöistä ja kustannustehokasta julkista liikennettä sekä edistävät julkisen liikenteen käyttöä. Hanke osallistaa erilaisia toimijoita, kuten robotiikan tuottajia, tutkijoita ja julkisia viranomaisia. Projekti myös tukee julkisen infrastruktuurin sekä tiekarttojen kehittämistä.

Robottibussi ihastutti EU-päätöksentekijöitä ja ohikulkijoita Euroopan parlamentilla 

Robottibussi oli pysäköitynä kahden päivän ajan 22.–23.11. Euroopan parlamentin edustalla. Muun muassa europarlamentaarikko Henna Virkkunen yhdessä kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kävivät tutustumassa robottibussiin 22.11. Europarlamentaarikko ja liikennevaliokunnan jäsen Merja Kyllönen vieraili bussilla 23.11. ja painotti monialaisen yhteistyön merkitystä myös robotiikan yleistymisen mahdollistamassa lainsäädännön valmistelussa. Myös Liisa Jaakonsaari tutustui robottibussiin. Hanke sai vierailullaan merkittävää tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kutsun Euroopan parlamentin tilaisuuksiin tulevaisuudessa.

Sohjoa Baltic -projektin tavoitteita tukien EU-päätöksentekijöiden sekä ohikulkijoiden kanssa keskusteltiin siitä, mitä robottibussien hyödyntäminen sekä niiden käytön ja matkustajamäärän volyymin kasvattaminen edellyttää päätöksentekijöiltä, kaupungeilta ja joukkoliikenteen käyttäjiltä. Yhteiseurooppalaisen lainsäädännön puuttuessa, Sohjoa Baltic -hankkeen käytännön kokeilusta kertynyttä tietoa ja kokemusta hyödynnettiin keskusteluiden lähtöpisteenä sekä laajemman keskustelun lisäämiseksi. Sohjoa Baltic –projektin tavoitteena onkin kasvattaa osaamista ja ymmärrystä, kuinka automaattiset joukkoliikenneratkaisut soveltuvat eri maiden olosuhteisiin.

Sohjoa Baltic – projektin verkkosivut

Helsinki EU Office hakee hallinnon harjoittelijaa kansainväliselle näköalapaikalle

Hallinnon harjoittelijan tehtäviin kuuluvat Helsinki EU Officen taloushallinnon tehtävät ja kassakirjanpito. Harjoittelija avustaa toimiston henkilökuntaa tarvittaessa myös muissa työtehtävissä, osallistuu erilaisten kansainvälisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä Brysseliin saapuvien vierailuryhmien ohjelmien valmisteluun ja niiden toteuttamiseen liittyviin käytännön järjestelyihin. Harjoittelijaa haetaan ajalle 25.1.2018 – 10.8.2018. Lisätietoja.