Vuosi 2018 on Euroopan multimodaalisen liikkumisen teemavuosi

EU:n lentoliikenteen sisämarkkina täytti vuonna 2017 25 vuotta, jonka aikana muutokset Euroopan alueella ovat olleet merkittäviä. 25 vuoden kuluessa Euroopan komission aloitteilla on yhtenäistetty ja korvattu kansallista sääntelyä, joilla lentomatkustajien oikeuksia ja lentoliikenteen toimivuutta ja kasvua on kyetty kehittämään. Lentomatkailu on muutoinkin muuttunut merkittävästi; lentoreittien määrä Euroopassa on kahdeksankertaistunut vuoteen 1992 verrattuna ja lentojen hinnat ovat tulleet merkittävästi alaspäin, mikä on mahdollistanut yhä laajemman kansanosan pääsyn lentomatkailun piiriin. Lisäksi erityisesti lentoalan kokonaisvaltainen turvallisuus on kehittynyt huomattavasti. Kaikki nämä muutokset ovat vaikuttaneet positiivisesti niin EU-kansalaisten liikkuvuuteen kuin sisämarkkinoiden kehittymiseen.

Lue koko artikkeli:

Vuosi 2018 on Euroopan multimodaalisen liikkumisen teemavuosi