Euroopan komissio ehdottaa verouudistuksia digitaalialalle

Euroopan komissiossa valmistellaan digitaalisen liiketoiminnan verotuksen uudistamista ja yhtenäistämistä digitaalisen yhteismarkkinan ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisen tukemiseksi. Tavoitteena on tasata perinteisten ja digitaalisia tuotteita tarjoavien yritysten välistä erotusta verotuksessa, taata julkisen sektorin verokannan kestävyys digitaalisen liiketoiminnan alojen kasvaessa vauhdilla sekä luoda EU-tasolla yhtenäinen, selkeä ja ennakoitava kestävä ja kasvua edistävä digitaalisen talouden verotusmalli. Lue lisää

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Lifen rahoitushaut aukeavat alustavasti huhtikuun puolivälissä

Life-ohjelman vuoden 2018 rahoitushakujen alustava avautumispäivämäärä on nyt julki. Muun muassa julkisyhteisöille suunnatut rahoitushaut aukeavat näillä näkymin huhtikuun puolivälissä. Life-rahoitusohjelma keskittyy EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen vuosina 2014-2020 noin 3,4 miljardin euron voimin. Ohjelman tarkoitus on saattaa liikkeelle uusia, laaja-alaisesti toteutettavia projekteja. Lue lisää

Aalto-yliopisto esitteli arktisen merenkulun osaamistaan Brysselissä

Arktiset merelliset toiminnat, kuten turvallisuus ja ympäristövaikutukset sekä merenkulku olivat esillä Brysselissä Aalto-yliopiston ja Northern Dimension Instituten järjestämässä seminaarissa Brysselissä 20. maaliskuuta 2018. Seminaari oli jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa koostui paneelikeskusteluista. Toisessa osassa eli iltapäivän osuudessa yliopiston tutkijat sekä teollisuuden edustajat esittelivät arktisen alueen osaamistaan näyttelytilassa. Lue lisää

Kyberturvallisuusalan Horisontti 2020-rahoitushaut ovat avautuneet

Microsoft ja Politico järjestivät kyberturvallisuutta käsittelevän paneelikeskustelun Brysselissä 27.3.2018. Mukana keskustelemassa olivat europarlamentaarikko Marietje Schaake, Jon Eklund Ruotsin puolustusministeriöstä, Magnus Nordéus Ericssonilta ja DigitalEuropesta sekä Lucie Krahulcova Access Now -yhdistyksestä. Lue lisää

iEER Midterm Conference called for support for young entrepreneurs

Conference attracted over 100 participants from all over Europe to discuss and learn about findings and experiences from the first two years of the iEER Interreg Europe project. Read more.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenssiraportti ”Connecting Territories: The Role of European Regions and Cities in the Future EU Policies for Research and Innovation”

EU:n Alueiden komitea järjesti Brysselissä 20.2.2018 merkittävän konferenssin ”Connecting Territories”, jonka pääaihe oli alueiden, kaupunkien ja erityisesti alueiden ja kaupunkien innovaatioekosysteemien rooli ja merkitys EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa. Konferenssissa keskusteltiin myös EU:n tutkimus- ja aluekehittämisrahoituksen synergiasta älykkään erikoistumisen (S3) näkökulmasta. Lue lisää.

Komissio on julkaissut tulevan puiteohjelman tiedepohjaisten missioiden kriteeristön

Euroopan komissio julkisti 22.2. ”Mission-oriented Reserach & Innovation in the Europan Union” raportin, jossa on listattu viiden kohdan kriteeristö, jonka pohjalta tullaan valitsemaan ja
määrittelemään yhdeksännen puiteohjelman missioita. Raportin on laatinut innovaatiotaloustieteilijä Mariana Mazzucato, jolle komissio on ulkoistanut missiolähtöisen ajattelumallin strategisten suositusten laatimisen. Lue lisää.