Helsinki EU Office hakee hallinnon harjoittelijaa (Junior Administrative Officer – internship)

Kiinnostava harjoittelu kansainvälisellä näköalapaikalla Brysselissä!

“Hallinnon harjoittelijana olen saanut toimia monipuolisissa tehtävissä osana huipputiimiä. Työ Helsinki EU Officella on nopeatahtista, palkitsevaa ja antaa mahdollisuuden tutustua EU:n toimintaan. Olen saanut olla mukana useissa mielenkiintoisissa projekteissa ja päässyt kehittämään itseäni usealla eri osaalueella”. – Hallinnon harjoittelija Jade-Jasmin Inkinen

Helsinki EU Office on Uudenmaan liiton, Kymenlaakson liiton, Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen toimisto Brysselissä.

Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa sekä edistää niiden kansainvälistä näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista. Lisätietoa Helsinki EU Officesta löytyy osoitteesta www.helsinki.eu.

Hallinnon harjoittelijan tehtäviin kuuluvat Helsinki EU Officen taloushallinnon tehtävät ja kassakirjanpito. Harjoittelija avustaa toimiston henkilökuntaa tarvittaessa myös muissa työtehtävissä, osallistuu erilaisten kansainvälisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä Brysseliin saapuvien vierailuryhmien ohjelmien valmisteluun ja niiden toteuttamiseen liittyviin käytännön järjestelyihin.

Arvostamme
• Taloushallinnon perustietoja ja/tai kokemusta rahaliikenteen hallinnoinnista

• Kokemusta budjetin seurannasta

• Erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua

• Sujuvaa englannin kielen taitoa. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi

• Hyviä tietotekniikkataitoja (ml. MS Office-ohjelmat)

Etusijalla ovat niiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat, jotka sijaitsevat Helsinki EU Officen edustamilla alueilla.
Harjoittelijaa haetaan ajalle 1.11.2018 – 30.4.2019 tai mahdollisuuksien mukaan vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi alkaen 1.11.2018. Harjoittelusta maksetaan palkkaa         1 580,00 eur/kk. Harjoittelija hankkii itse asunnon Brysselistä.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: helsinki.euoffice@helsinki.eu otsikolla: ”Hallinnon harjoittelija – Helsinki EU Office”. Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 10.9.2018 klo 16.00 Suomen aikaa.
Haastattelut järjestetään Helsingissä ja Brysselissä syyskuun lopulla.
Lisätietoja: EU-yhteistyöpäällikkö Saara Harjula saara.harjula@helsinki.eu, puh. +32 498 168 303