Alueiden komitealta kysely Euroopan digitaalistrategiasta

Euroopan digitaalistrategia on yksi EU:n lippulaivahankkeista, joiden avulla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä. Alueiden komitea (AK) seuraa hankkeiden edistymistä konferenssien ja raporttien avulla. AK onkin avannut Euroopan alueellisille ja paikallisille toimijoille kyselyn Euroopan digitaalistrategian toimeenpanon onnistumisesta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää apuna heinäkuussa järjestettävän konferenssin suunnittelussa, lokakuussa julkaistavassa seurantaraportissa sekä lippulaivahankkeiden puoliväliarvioinnissa, joka julkaistaan vuonna 2014. Alueiden komitea toivoo samalla myös esimerkkejä onnistuneista Eurooppa 2020 -projekteista ja niiden toimeenpanosta alueilla. Viimeinen vastauspäivä on 27.5.

Lisätietoja:

Kyselyn vastauslomake

Tiedote AK:n sivuilla