eGovernment4EU-verkkoportaali kerää ideoita sähköisen julkishallinnon kehittämiseksi

Helsinki EU Office osallistui 8.11. Göteborgin kaupungin ja Alen kunnan Brysselissä järjestämään ”eGovernment as a window of opportunity for the local level” -seminaariin, jossa keskusteltiin alueiden ja kaupunkien kokemuksista julkishallinnon sähköisen palveluiden kehittämisestä. EU:n keväällä 2016 julkaistuun sähköisen hallinnon toimintaohjelmaan 2016–2020 liittyen komissio on nyt avannut eGovernment4EU-verkkoportaalin, jonka kautta kansalaiset, yritykset ja julkishallinnon tahot voivat ehdottaa omia ideoita ja toimia lisättäväksi toimintaohjelmaan. Seminaarissa puhuneen komission Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia -pääosaston Andrea Halmosin mukaan yksi merkittävimmistä syistä portaalin avaamiselle on se, ettei EU-tasolla ole aiemmin riittävällä kattavuudella otettu huomioon alue- ja paikallistason tarpeita ja kokemuksia sähköisen hallinnon kehittämisestä. Ensimmäinen määräpäivä ehdotuksille on 30.11., jonka jälkeen komission esityksestä jäsenmaat valitsevat ehdotusten joukosta tärkeimmät toteutettavat toimet. Komission tavoitteena on toistaa prosessi kuuden kuukauden välein aina vuoteen 2020 asti.

Lisätietoa