Siirry sisältöön
Coins piled up, sprouts growing from the piles.

EU-rahoitus

Helsinki EU Office seuraa EU-rahoitusohjelmia ja niiden valmistelua aktiivisesti. EU-rahoitus- ja puiteohjelmilla toteutetaan useita EU-strategioita.

EU:n rahoitusohjelmat ja -välineet ovat keskeinen osa EU-politiikan toimeenpanoa ja niillä tuetaan EU:n strategisia tavoitteita. Rahoitusohjelmat ja -välineet koostuvat avustuksista, takauksista, tuista, pääomasijoituksista, lainoista ja julkisista hankinnoista. Ohjelmakaudella 2021-2027 EU rahoittaa kymmenien eri rahoitusohjelmien ja -välineiden kautta hankkeita ja muita toimia. Ohjelmasta riippuen rahoitusta voi hakea yksittäisenä henkilönä, kuntana, yrityksenä, oppilaitoksena, yliopistona tai ammattikorkeakouluna, tutkimus- tai rahoitus­organisaationa sekä muuna kolmantena toimijana.

Seuraamamme EU-rahoitusohjelmatAURA-ohjelma


Central Baltic

Central Baltic-ohjelma on rajojen ylittävä yhteistyöohjelma, jolla rahoitetaan keskeisen Itämeren alueen hankkeita, jotka vastaavat alueen yhteisiin haasteisiin.

An image of Earth from space.


Digitaalinen Eurooppa

Digitaalinen Eurooppa ohjelmalla tuetaan toimia jotka kehittävät digitaalisia valmiuksia, digitaalista kapasiteettia ja teknologian laajempaa käyttöönottoa EU:ssa.

Three men around a table, laughing while looking at a laptop.

Erasmus+

Eramus+ on EU:n koulutus-, urheilu- ja nuorisoalan rahoitusohjelma, joka tarjoaa mahdolllisuuksia organisaatioiden kansainvälistymiseen ja yksilöiden kouluttautumiseen.

Person holding a globe. Sunlight, field.


Global Europe (NDICI)

Global Europe on EU:n ulkosuhderahoitusväline, jonka kautta rahoitetaan kehityshankkeita kolmansissa maissa.

Hand, robotics, blue light


Horisontti Eurooppa

Laajalla Horisontti Eurooppa-puiteohjelmalla EU rahoittaa tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Ohjelma tarjoaa myös yhteistyö- ja kehittymismahdollisuuksia organisaatioille sekä yhtiöille.

Aerial photo of nordic archipelago. Islands, sea, pinetrees.


Interreg Baltic Sea Region

Itämeri-ohjelmasta rahoitetaan Itämeren alueen maiden välisten rajat ylittäviä hankkeita jotka vastaavat yhteisiin haasteisiin innovatiivisin ratkaisuin.

Yellow field, a village and windmills in the distance. Sunset.


Interreg Europe

Interreg Europe -ohjelma tarjoaa rahoitusta alue- ja paikallishallinnoille paremman aluepolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen kaikkialla Euroopassa.

Euromerkki patsas, harmaa rakennus.


InvestEU

InvestEU-ohjelma on kattava rahoitusohjelma Euroopan talouden tueksi. InvestEU:n avulla edistetään EU:n kilpailukykyä ja rakennetaan tulevaisuuden Eurooppaa.

Man in green and brown camouflage jacket pointing at the camera. Camera man filming. Studio lights.


Luova Eurooppa

Luova Eurooppa EU:n kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalialan rahoitusohjelma ja tukee näiden toimintaa.

Vehnäpelto, auringonpaiste.


Maaseuturahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto).

Dark, buildings, lights.


Verkkojen Eurooppa (CEF)

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) on EU:n mittava rahoitusohjelma keskeisten liikenne-, digitaali-, ja energia-alan infrastruktuurihankkeiden kehittämiseksi Euroopassa.