EU:n arktinen tiedonanto pyrkii yhtenäistämään arktisen alueen politiikkaa

EU:n ulkosuhdehallinnon edustaja Federica Mogherini ja Euroopan komissio hyväksyivät 27.4.2016 EU:n toimintaa arktisella alueella ohjaavan ehdotuksen EU:n politiikaksi. Arktisen tiedonannon mukaan EU:n arktisen alueen politiikka keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkimuksen, tieteen ja innovaatioiden erityinen tärkeys on otettu huomioon kaikilla painopistealueilla.

Mogherini korosti, että arktiseen alueeseen liittyy valtavaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää merkitystä ja se on keskeinen alueellisen ja maailman turvallisuuden kannalta sekä strateginen osa EU:n ulkopolitiikkaa. Mogherini nosti esiin, että arktisen alueen turvallisuus, kestävä kehitys sekä vauraus hyödyttävät alueen neljää miljoonaa asukasta mutta myös EU:ta ja koko maailmaa. Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella korosti arktisen alueen vaikutuksia maailmanlaajuisiin sääoloihin, meriin, ekosysteemeihin ja paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen. Vella korosti, että vaikka ihmisten toiminta arktisella alueella tulee väistämättömästi lisääntymään, tulee huolehtia siitä, että se tapahtuu kestävällä tavalla. Arktisen alueen asukkaiden toimeentulo on turvattava ja alueen tärkeintä resurssia, eli ympäristöä, on suojeltava.

Lue koko raportti