EU:n LIFE-ohjelman vuoden 2016 rahoitushaut ovat nyt auki

Euroopan komission ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka. EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelman yleinen tavoite on myötävaikuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön toimeenpanoon, päivittämiseen ja kehittämiseen. Käynnissä olevan rahoituskauden 2014–2020 kokonaisbudjetti on 3,4 miljardia euroa, ja nyt avoinna olevissa vuoden 2016 hauissa rahoitusta on tarjolla yli 330 miljoonaa euroa.

Haussa otetaan vastaan hakemuksia ohjelman molempiin alateemoihin: ympäristötoimiin sekä ilmastotoimiin. Rahoitusta jaetaan seuraavanlaisiin projekteihin: perinteiset, valmistelevat, integroidut ja teknisen avustuksen projektit. Rahoitushakuun voivat osallistua esimerkiksi julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset sekä epäkaupalliset organisaatiot (mukaan lukien kansalaisjärjestöt). Lisäksi Suomen ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta Life 2016-hankkeille. Ympäristöministeriö järjestää LIFE-infoseminaarin Helsingin Säätytalolla 9.6. Euroopan komission infopäivä LIFE-hauista kiinnostuneille järjestetään Brysselissä 17.6.

Lisätietoja

Lisätietoja komission infopäivästä