EU:n terveysohjelman vuoden 2015 rahoitus haettavissa

Komissio julkaisi 2.6.2015 EU:n kolmannen terveysohjelman (3rd Health Programme) vuoden 2015 työohjelman, jonka rahoitus on nyt haettavissa. Avoinna olevassa rahoitushaussa myönnetään tukea hankkeille viidellä aihealueella, jotka koskevat alkoholijuomien saatavuuden rajoittamista, virushepatiitin varhaista diagnoosia ja hoitoa, tuberkuloosin varhaista diagnoosia, aktiiviseen ikääntymiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamista ja käytännön toteutusta sekä elinsiirtojen hoitomuotojen yhteistä arviontimenettelyä. Hankkeelle on mahdollista saada rahoitusta enintään 60 % tai erityistapauksissa enintään 80 % hankkeen kustannuksista. Hankkeille jaetaan rahoitusta yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa. Rahoitusta hakevien projektien tulee kestää enintään 36 kuukautta ja projekteissa tulee olla osallistuja vähintään kolmesta ohjelmamaasta. Haku on avoinna 15.9.2015 asti.

EU:n terveysohjelman vuosittaiset työohjelmat määrittävät ohjelman sen hetkiset painopistealueet ja kriteerit rahoitushauille. EU:n kolmas terveysohjelma pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja, suojelemaan kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta, edistämään innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä ja helpottamaan paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saamista.

Lisätietoa

EU:n terveysohjelman vuoden 2015 työohjelma