Euroopan investointipankkiryhmä ja komissio lisäävät tukea innovatiivisille yrityksille

Euroopan investointipankkiryhmä ja Euroopan komissio julkistavat 15.6.2015 kolme uutta riskinjakorahoitusvälinettä sekä näihin liittyviä uusia neuvontapalveluita. Uudet InnovFin-tuotteet esiteltiin Riiassa järjestetyssä innovatiivisia yrityksiä koskevassa konferenssissa (Innoweek 2015) ja niiden tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Esitellyt rahoitusvälineet ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelman teollisuuden johtoasema -pääpilarin alle kuuluvaa InnovFin-rahoitusinstrumenttia (EU Finance for Innovators). InnovFin on riskinjakorahoitusväline, joilla halutaan tukea eri toimialojen tutkimus- ja innovaatiohankkeita EU:ssa suorien lainojen ja lainatakausten keinoin.

Uudet InnovFin Energy Demo Projects ja InnovFin Infectious Diseases -tuotteet mahdollistavat lainan myöntämisen energia- ja lääketieteen alojen projekteille, joille muuten olisi hankala saada rahoitusta. Kummankin rahoitustuotteen käynnistämiseksi on kohdennettu 100 miljoonaa euroa. InnovFin Venture Capital Facility -rahoitustuote puolestaan keskittyy startup-yrityksiin kohdistuviin riskirahastoihin. Tuotteen 430 miljoonan euron budjetti kohdistetaan EU:n jäsenmaiden ja H2020-ohjelman assosiaatiomaiden yrityksiin, ja investoinnit otetaan käyttöön noin 30 erikseen valitun rahoituksen välittäjäorganisaation kautta. Lopullisena tavoitteena on auttaa luomaan startup-yrityksille kohdennettuja investointeja 1,6 miljardin euron edestä.

Instrumenttien julkistamisen lisäksi EIP ja komissio hyväksyivät muutosehdotukset InnovFin Advisory -neuvontapalveluiden laajentamiseksi myös kierto- ja biotalouden, keskeisten mahdollistavien teknologioiden ja strategisten energiateknologioiden sektoreille.

Lisätietoa

Euroopan investointipankin tiedonanto