Euroopan komissio esitteli pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelmansa

Euroopan komissio esitteli 30.9. tuoreen pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelmansa. Junckerin komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen työpaikkojen, kasvun ja investointien edistämisen EU:ssa ja pääomamarkkinaunioni on Euroopan investointiohjelman keskeisempiä osia. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on auttaa luomaan pääoman sisämarkkinat EU:n jäsenvaltioiden kesken sekä lisätä yrityksille ja pitkän aikavälin hankkeille tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia. Komissio haluaa torjua Euroopassa vallitsevaa investointivajetta ja helpottaa rajat ylittävien sijoitusten tekemistä, jotta yritysten ja infrastruktuurihankkeiden olisi helpompi saada rahoitusta sijainnistaan riippumatta.

Pääomamarkkinaunioni on keskipitkän aikavälin hanke, jonka ensimmäisiä tavoitteita ovat korkealaatuisen arvopaperistamisen elvyttäminen ja infrastruktuuriin tehtävien pitkän aikavälin sijoitusten edistäminen. Lisäksi komissio kertoo loppuvuodesta muutosehdotuksistaan esitedirektiiviin, jotta pienten ja keskisuurten yritysten olisi helpompaa ja edullisempaa saada pääomaa.

Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman keskeiset periaatteet ovat lisämahdollisuuksien luominen sijoittajille, rahoituksen kytkeminen reaalitalouteen sekä vahvemman ja häiriöitä paremmin sietävän rahoitusjärjestelmän edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on syventää finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja lisätä kilpailua.

Lisätietoa