Euroopan liikenneväki kokoontui Rotterdamiin

Hollannin EU-puheenjohtajakauden päättyessä jokavuotiset TEN-T päivät kokosivat ennätykselliset, miltei 3000 osallistujaa keskustelemaan liikenteen ja investointien tulevaisuudesta 20–22.6.2016. Tänä vuonna tilaisuudessa keskityttiin erityisesti älykkääseen, yli rajojen saumattomasti sujuvaan ja puhtaaseen liikenteeseen.  Myös TEN-T verkkojen suhde EU:n ulkopuolella oleviin liikennereitteihin oli selvästi nouseva teema. Koska tapahtuman pääteemana oli investoinnit liikenteen kehittämiseen, aikaisemmista TEN-T tapahtumista poiketen, tapahtumaan osallistui suuri määrä  Euroopan infrastruktuuri-investointeihin erikoistuneita rahoittajia Euroopan Investointipankin johdolla.

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kannusti muiden puhujien lailla vauhdittamaan taloudellista kasvua hyödyntämällä uusia rahoitusinstrumentteja, EFSI -rahastoa ja EIB:n lainamahdollisuuksia. Myös maakuntien ja kaupunkien rooli liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä ja toteuttamisessa TEN-T partnerina tuli vahvasti esiin. Kaikkien liikenteen kasvukäytävien johtajat esittelivät omat etenemisraporttinsa ja suunnitelmansa. Baltian maiden, Puolan ja Suomen liikenneministerit allekirjoittivat myös Rail Baltica-julistuksen, joka liittyy tämän ratahankkeen toteuttamisen suuntaviivoihin.

Tilaisuuteen liittyviä esityksiä ja webstream-esityksiä