Euroopan parlamentti käsittelemään Horisontti2020-ohjelman väliarviointia sekä tutkimuksen ja innovaatioiden yhdeksättä puiteohjelmaa

Euroopan parlamentin teollisuuden, tutkimuksen ja energian valiokunta (ITRE) on aloittanut Horisontti2020-ohjelman väliarvioinnin sekä tutkimuksen ja innovaation tulevan yhdeksännen puiteohjelman käsittelyn. Valiokunta käsitteli 23.3. kokouksessaan Soledad Cabezón Ruizin (S&D) mietintöluonnosta ”Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella” ja keskusteli mietinnön sisällöstä. Ruiz esittää luonnoksessaan mm. maantieteellisen tasapuolisuuden huomioimista rahoituksen kohdentamisessa, samoin kuin erillistä kiintiötä humanistiselle ja yhteiskunnalliselle tutkimukselle sekä mahdollisuutta käyttää sukupuolta alakriteerinä hankearviointivaiheessa. Odotettavissa on, että näihin kohtiin kohdistuu muutospaineita.

Valiokunta äänestää mietinnöstä 29.–30.5 ja mietintö etenee täysistunnon äänestykseen kesä-heinäkuussa. Euroopan komission tiedonantoa aiheesta odotetaan lokakuussa 2017 ja komission ehdotusta yhdeksänneksi puiteohjelmaksi keväällä 2018.

Valiokunnan mietintö