Espoon kaupunki

Espoo on viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Edelläkävijyys tarkoittaa ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.

Voimavarana verkostot – kaupunki yksi jäsen

Espoon voimavaroja ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoon kaupunki kehittää palvelujaan asiakaslähtöisesti, verkostomaisella toimintatavalla, mahdollistajajäsenenä.

Esimerkki tästä on Espoo Innovation Garden – kasvava ja kehittyvä, monimuotoinen ekosysteemi, jossa kaupunkiorganisaatio, yritykset, korkeakoulut ja asukkaat innovoivat yhdessä uusia liiketoimintaa ja kasvua tuottavia mahdollisuuksia.

Joukkoistaminen ja kokeilut osallistavat

Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä. Espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Tavoitteena on kehittyä vielä paremmaksi muun muassa hyödyntämällä joukkoistamista ja ketteriä kokeiluja. Yksi konkreettisista palkinnoista jo tehdystä työstä on Demokratiatunnustus 2017, joka myönnettiin Espoon keskuksen kehittämisryhmälle.

Kehitymme kestävästi, hyvinvointi huomioiden

Espoota kehitetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki.

Espoo panostaa vahvasti myös kuntalaisten hyvinvointiin. Esimerkiksi Espoon varhaiskasvatus on saanut kiitosta vanhemmilta, mikä on tärkeää kaupungissa, jonka väestöstä 20 prosenttia on alle 15-vuotiaita.