Laurea-ammattikorkeakoulu

Aluekehityspainotteinen Helsingin laajan metropolialueen palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu. Laurean pedagogisessa innovaatiossa, Learning by Developing (LbD) –toimintamallissa lähtökohtana on aidosti työelämään kuuluva, käytäntöä uudistava kehittämishanke, jonka eteenpäinvieminen edellyttää opettajien, opiskelijoiden ja työelämäosaajien yhteistyötä ja jossa parhaimmillaan tuotetaan uutta osaamistietoa.

Laurean painoaloja ovat Palveluliiketoiminta, Hoitotyön asiantuntijuus ja kotona selviytyminen: yleinen sairaanhoitajakoulutus, Turvallisuus ja yhteiskuntavastuu sekä Opiskelijayrittäjyys.

Laurea