Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää uusiutuvien luonnonvarojen ja vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Se tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja elinkeinojen edistämiseksi. Monitieteinen tutkimustieto ja asiantuntijapalvelut ovat pohja kestäville päätöksille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Luonnonvarojen tutkimus palvelee kansalaisia tuottamalla tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä edistämällä suomalaisen luonnon puhtautta ja elinvoimaisuutta.

Luken strateginen tavoite on luoda uusia biopohjaisia tuotteita ja uutta liiketoimintaa, tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla, elinvoimaa alueille kiertotaloudella, hyvinvointia aineettomista arvoista ja kannattavaa ruuantuotantoa terveellisesti. Tutkimuksen painopisteemme ovat pohjoinen vihreä biotalous, innovatiivinen elintarvikeketju, sininen biotalous ja kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa.

Luke on Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotehtävät sulautuivat yhteen Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015.

> Lue lisää Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla