Taideyliopisto

Taideyliopisto antaa taiteen ylintä koulutusta ja harjoittaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa. Taideyliopisto syntyi vuonna 2013 Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä.

Taideyliopistossa on laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu. Nämä tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopiston vuosien 2017-2020 strategian päätavoitteet ovat

  1. Vahva ja verkottunut yliopisto
  2. Innostava oppimisympäristö
  3. Vaikuttava tutkimus
  4. Vastuullinen ja aloitteellinen kansainvälistyminen

> Lue lisää Taideyliopiston verkkosivuilla