Siirry sisältöön

Helsingin kaupunki

Helsinki on maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. Helsingin vahvuudet perustuvat tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen kehittämiseen.

Suomenlahden merkittävänä logistisena risteyskohtana Helsingin tavoitteena on rajat ylittävien liikenneyhteyksien kehittäminen sekä tavaroiden, ihmisten ja innovaatioiden liikkuvuuden lisääminen Itämeren alueella.

Laadukkaan peruskoulutuksen ja tutkimuksen edelläkävijänä Helsinki hakee uusia, luovia ratkaisuja kaupungin palvelutuotannon kehittämiseksi yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

> Lue lisää Helsingin kaupungin verkkosivuilla

Helsinki is a world-class business and innovation centre and a leader in sustainable development. The strengths of Helsinki are based on the development of science, art, creativity and good services.

As a notable logistical crossroads, Helsinki aims at developing cross-border transport and the mobility of goods, people and innovations within the Baltic Sea region.

Being a forerunner in high-quality education and research, Helsinki is constantly seeking for new, creative solutions to further advance its service production in cooperation with international partners.

> Read more about International Helsinki