Lisää huippuosaamista Helsinki EU Officeen – Uudet jäsenorganisaatiot Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Arcada! 

Uusiksi jäsenorganisaatioiksi Helsinki EU Officeen ovat 1.5.2020 liittyneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Arcada ammattikorkeakoulu. THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka on tunnustettu ja haluttu kumppani kotimaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. Arcada puolestaan tarjoaa englannin- ja ruotsinkielistä koulutusta yhteensä 2700 opiskelijalle liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalla. Arcadassa on myös laajaa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.  

Uusien jäsentemme myötä Helsinki EU Office toimii nyt yhteensä 16 suomalaisen kärkitoimijan EU-toimistona Brysselissä. Edistämme yhteistyökumppaniemme näkyvyyttä EU-foorumeilla, toteutamme laaja-alaista toimeksiantotyötä, toimimme edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Keräämällä ja tutkimalla tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia. THL on tunnustettu ja haluttu kumppani kotimaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. Parhaillaan käynnissä on noin 70 EU:n ja noin 30 Suomen Akatemian rahoittamaa kehittämishanketta. THL:n tuottamia artikkeleita julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa vuosittain noin 700, joista noin puolet on kansainvälisiä yhteisartikkeleita. Lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta organisaation verkkosivuilla.  

Finnish Institute for Health and Welfare logo.

Arcada 

Arcada ammattikorkeakoulu tarjoaa ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalla yhteensä 2700 opiskelijalle. Lisäksi Arcada tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville. Tukemalla osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tarjoamalla tutkimus- ja kehitystyötä Arcada osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lisää Arcadasta organisaation verkkosivuilla. 

Arcada university of applied sciences logo.