Helsinki EU Officesta otettiin puhelu Aalto-yliopiston tutkijalle: Digitaalinen murros tuo eteemme myös monia eettisia kysymyksiä

Osana Aalto-yliopiston ”Call a Researcher!” -viikkoa soitettiin myös Helsinki EU Officesta videopuhelu tekniikan tohtori Kari Hiekkaselle. Toimiston sidosryhmille suunnatussa tapahtumassa kuulimme erinomaisen alustuksen yhteiskunnan digitaalisen murroksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja haasteista sekä käytiin keskustelua yleisöä askarruttaneista kysymyksistä.

Hiekkanen toi esiin monia kiinnostavia faktoja siitä, kuinka internet on kehittynyt kommunikaation ja tiedonvälityksen välineestä osaksi lähes jokaista arkipäivämme osa-aluetta.

Tätä kuvaa esimerkiksi se, että pelkkien päätelaitteidemme lisäksi ympäristömmekin on täynnä koneita ja laitteita, jotka keräävät jatkuvasti dataa ja tietoa verkossa toimiville alustoille. Valtavaa muutosta kuvastaa muun muassa arvio siitä, että verkkoon yhteydessä olevien laitteiden määrä nousi nykyisestä noin 30 miljardista 75 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2025 verkossa olevia laitteita olisi siis kymmenkertaisesti maapallon väkilukuun verrattuna.

Hiekkanen muistutti yleisöä siitä, että teknologia ei ole arvoneutraalia. Digitaalisella murroksella ja teknologialla on suuret vaikutukset koko yhteiskuntaamme.

Verkossa toimivat yritykset ovat pitkään toimineet lähes olemattoman lainsäädäntökehikon puitteissa. Viime vuosina on herätty entistä vahvemmin siihen, että digitalisaation eteneminen vaatii myös merkittäviä muutoksia lainsäädäntöömme. Ratkaistavaksi tulee myös useita eettisiä kysymyksiä. Tämän vuoksi myös Euroopan komissio on ottanut digitaalisen murroksen yhdeksi pääprioriteettialueekseen.

Euroopassa digitalisaatiossa halutaan edetä kansalaiskeskeisesti perusoikeudet ja yksityisyyden suoja huomioiden. Hiekkanen totesi, että moniin asioihin on lainsäädännössä herätty vasta jälkijättöisesti. Haasteena on edelleen se, että digitalisaatio etenee nopeasti ja liian tiukalla lainsäädännöllä voitaisiin samalla estää myös myönteisiä vaikutuksia.

Tasapainoa lainsäädäntötyössä Hiekkanen hakisi keskittymällä kiireisemmin kriittisempiin aloihin, kuten ihmisten terveystietojen ja muun henkilökohtaisen datan käyttöön liittyviin kysymyksiin. Luonteeltaan harmittomamman, kuten esimerkiksi ihmisten ostoskäyttäytymiseen liittyvään datan käyttöön, voitaisiin suhtautua alkuvaiheessa hieman löyhemmin.

Ensimmäistä kertaa Brysseliin tuotu Aalto-yliopiston teemaviikon osatapahtuma keräsi reilun yleisön. Aihe ei olisi voinut olla ajankohtaisempi, sillä ensi viikolla (19.2.2020) odotetaan Euroopan komission julkaisevan EU:n digitaalistrategian, eurooppalaisen datastrategian sekä niin sanotun valkoisen kirjan tekoälystä, joka tulee esittämään vaihtoehtoisia suuntia tekoälyn sääntelylle.

Lisätietoja:
Iiro Kangas
EU-erityisasiantuntija
iiro.kangas@helsinki.eu
+32 499 50 04 49