Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2016-2017 työohjelma julki

EU:n tutkimuksen- ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelma on julkaistu. Euroopan kilpailukykyä pyritään tukemaan investoimalla kahden vuoden aikana noin 16 miljardia tutkimukseen ja innovointiin. Työohjelma keskittyy EU:n pitkän aikavälin painopisteisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lisäksi työohjelma tukee EU:n poikkileikkaavia tavoitteita, kuten teollisuuden digitalisointia, tuotantoteollisuuden uudenaikaistamista, esineiden internetiä, kiertotaloutta sekä älykkäitä ja kestäviä kaupunkeja.

Näiden ohella rahoitetaan tutkimusta EU:n ulkorajojen turvaamiseksi, uusia teknologioita rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi sekä Eurooppaan suuntautuvien maahanmuuttovirtojen syiden ja seurauksien tutkimusta.

Työohjelman rahoitusmahdollisuudet edistävät työllisyys-, kasvu- ja investointipakettia, digitaalisia sisämarkkinoita, energiaunionia ja ilmastopolitiikkaa, elinvoimaisempaa teollisuutta sisämarkkinoilla ja tavoitetta tehdä Euroopasta vahvempi maailmanlaajuinen toimija. Vuosien 2016-2017 työohjelma pyrkii myös Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksen joustavuuteen, vaikuttavuuden parantamiseen ja tehokkaampaan synergiaan muiden EU:n rahoitusohjelmien, kuten EFSI:n kanssa.

Osa vuoden 2016 työohjelman rahoitushauista on jo auennut. Kaikki työohjelman rahoitusmahdollisuudet ja niihin liittyvät ohjeistukset löytyvät komission osallistujaportaalista. Rahoitusmahdollisuudet tarkoittavat erityyppisiä ehdotuspyyntöjä, julkisten hankintojen tukemista sekä esimerkiksi uusia Horisontti-palkintoja.

Osallistujaportaali