Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmaluonnoksista lähtölaukaus ensi vuoden rahoitushakuihin

Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmista on tähän mennessä julkaistu luonnosversioita antamaan osviittaa tulevista rahoitushauista. Kaksivuotisista työohjelmista julkaistaan luonnokset, jotta mahdolliset hakijat voivat aloittaa hankkeidensa suunnittelun odotettavissa olevien päälinjausten mukaan. Euroopan komissio valmistelee työohjelmat Horisontti 2020 -lainsäädännön mukaisesti ja EU:n politiikkatavoitteita priorisoiden, ja niistä käyvät ilmi alakohtaiset aihepiirit, joihin liittyviä hankkeita tullaan rahoittamaan. Nyt saatavilla on 17 työohjelmaluonnosta ja lopulliset työohjelmat julkaistaan komission arvioiden mukaan lokakuun puolivälissä. Hankevalmisteluja varten lisätietoja Horisontin eri alaohjelmista voi kysyä paikallisesti Suomen kansallisilta yhteyshenkilöiltä (NCP), joiden yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä.

Työohjelmaluonnokset

Kansalliset yhteyshenkilöt