Horisontti 2020 -työohjelmissa 130 miljoonaa euroa esikaupallisiin ja innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmissa on kohdennettu yhteensä 130 miljoonaa euroa innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Rahoitusta on haettavissa muun muassa seuraavien alojen työohjelmien hauissa: Euroopan tutkimusinfrastruktuurit, informaatio- ja kommunikaatioteknologiat, terveys, turvallisuus, energia, liikenne, avaruus ja ilmastonmuutos/ympäristö. Tulevien kaksivuotisten työohjelmien rahoitushaut avautuvat lokakuun 2015 loppupuolella ja niistä on tällä hetkellä luonnosversiot saatavilla. Rahoitettavien hankintojen tulee olla joko esikaupallisia hankintoja (pre-commerscal procurement, PCP) tai innovatiivisia julkisia hankintoja (public procurement of innovative solutions, PPI). Edellisvuosien hauista poiketen uutuutena ovat muuttuneet rahoitusosuudet: esikaupallisten julkisten hankintojen kohdalla rahoitusosuus on 90 % ja innovatiivisten julkisten hankintojen kohdalla 35 %.

Euroopan komission aloitteesta järjestetään Pariisissa 27.-28.10.2015 eafip-tapahtuma, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen EU-tukeen. Erityisesti tapahtuman toinen päivä keskittyy Horisontti 2020 -työohjelmien rahoitusmahdollisuuksiin. Tapahtuma on suunnattu julkisten hankintojen suunnittelijoille, hankintalakitoimistoille, poliitikoille ja yrityksille. Sen aikana kuullaan muun muassa alueiden ja kaupunkien esityksiä menestyksekkäistä hankintaprojekteista. Tapahtumassa on mahdollisuus projekti-ideoiden esittelyyn ja verkostoitumiseen hausta vastaavien virkamiesten ja mahdollisten projektipartnerien kanssa.

Lisätietoa

Tapahtuma

Työohjelmaluonnokset