Horisontti 2020:n Science with and for Society -hakuja auki

Horisontti 2020 -puiteohjelman Science with and for Society –ohjelman rahoitushakuja avautui 22.4.2015. Ohjelman tavoitteena on vastata Horisontti 2020:ssa määriteltyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kehittää valmiuksia ja innovatiivisia tapoja integroida tiede yhteiskunnan hyödyksi, rekrytoida uusia tiedeosaajia sekä yhdistää tieteellinen osaaminen sosiaaliseen vastuunkantoon.

Avautuneita rahoitushakuja on kaikkiaan neljä ja ne liittyvät hallinnon kehittämiseen vastuullisen tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi, yhteiskunnan integroimiseen tieteeseen ja innovaatioihin, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tieteessä ja innovaatiotoiminnassa sekä tieteellisen koulutuksen ja uran houkuttelevuuden lisäämiseen nuorten silmissä. Haut ovat avoinna 16.9.2015 saakka.