IEA:n raportti painottaa energiasektorin merkitystä Pariisin ilmastoneuvotteluissa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 15.6.2015 julkistettu World Energy Outlook Special Report esittää lähtökohtia joulukuussa 2015 Pariisissa pidettäviin ilmastoneuvotteluihin (COP21). Raportin yleinen viesti on se, että maailman tämänhetkinen energian tuotanto ja käyttö eivät sovi yhteen globaalien ympäristötarpeiden kanssa, mikä vaarantaa maailman energiaturvallisuuden. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä, minkä vuoksi IEA:n mukaan tulevan Pariisin ilmastokokouksen päästölupausten tulee vähentää kyseisiä päästöjä merkittävästi.

Pariisin ilmastoneuvotteluita koskien IEA painottaa maantieteellisesti kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamisen ja energiayritysten osallistumisen tärkeyttä. Raportissa arvioidaan, että energia-alan kasvihuonekaasujen päästöhuippu voidaan saavuttaa jo vuonna 2020, mikä olisi kymmenen vuotta nykylupausten perusteella tehtyä arviota aikaisemmin. Raportissa esitetään keinoja globaaleihin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ja eritellään viisi keinoa, jolla energiasektorin päästöt saataisiin laskuun. Merkittävimpänä keinona nähdään energiatehokkuuden lisääminen.

IEA on vuonna 1974 perustettu itsenäinen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on tukea energiaturvallisuutta sen 29 jäsenmaassa ja tarjota tutkimusta tavoista käyttövarman, edullisen ja puhtaan energian takaamiseksi. IEA:n jäsenmaita ovat lähes kaikki länsimaat.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA

Raportin tiivistelmä