iEER-hankkeen tavoite nuorten yrittäjyyden tukemisessa sai komissaarilta vahvan tuen

Uudenmaan liiton vetämän iEER-hankkeen (Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs) kick-off tilaisuus järjestettiin 28.6. Brysselissä. Yhteistyössä Euroopan komission sekä Alueiden komitean kanssa järjestetty tapahtuma kokosi yli sata osanottajaa sekä reilut 30 puhujaa eri puolilta Eurooppaa. Tilaisuuden avaussanoista vastasivat sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska sekä alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula, jotka molemmat antoivat vahvan tukensa iEER-hankkeelle ja sen tavoitteelle lisätä yrittäjyyttä sekä rakentaa yrittäjyyttä tukevia ekosysteemejä.

Lue koko teksti