Interreg Baltic Sea -ohjelman Seed Money -hankevalmistelurahan ensimmäinen haku avautuu pian

Interreg Baltic Sea Region -ohjelman hankevalmistelurahan (Seed Money) ensimmäinen haku avautuu 28.9.2016 ja haku jatkuu 15.2.2017 saakka. Hankevalmisteluraha on Interreg Baltic Sea Region -ohjelman alaista rahoitusta, joka on tarkoitettu sellaisten projektien rahoitushakemusten valmisteluun, jotka ovat strategisesti tärkeitä EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) jollekin politiikka-alalle tai horisontaaliselle toimelle. Ollakseen oikeutettu rahoitukseen, jokaisen hankevalmistelurahaa hakevan projektihakemuksen mukana tulee esittää suosituskirje vastuulliselta politiikka-alan tai horisontaalisen toimen koordinaattorilta (PAC tai HAC). Ennen hakemuksen lähettämistä tulee siis olla yhteydessä sen politiikka-alan tai horisontaalisen toimen vastaavaan koordinaattoriin, jonka alaan oma projekti liittyy. Tällä hetkellä on käynnissä useita hankevalmistelurahaa hakemusten valmisteluun saaneita Interreg Baltic Sea Region -projekteja.

EUSBSR on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella ja ensimmäinen makroalueellinen strategia Euroopassa. Sen tarkoitus on vahvistaa Itämeren alueen yhteistyötä, jotta alueen kohtaamiin haasteisiin pystytään vastaamaan ja samalla pyritään edistämään alueen entistä tasapainoisempaa kehitystä. Strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Useat instituutiot ovat myöntäneet hankevalmistelurahaa EUSBSR-projekteille vuodesta 2012 saakka.

Lisätietoja