Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros aukeaa 1.3.2017

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 1.3.–30.6.2017. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Tarkemmat tiedot tulevasta kolmannesta hakukierroksesta ja sen painopisteistä julkaistaan tammikuun aikana.

Lisätietoa