Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros avautuu – infotilaisuus Helsingissä 30.3.

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros avautuu 1.3 ja on auki 30.6. asti. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Kolmannella hakukierroksella on neljä painopistettä: tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologisen kehityksen vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen sekä ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen.

Hakuun liittyen Helsingissä järjestetään kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30–12.00 Kuntatalolla.

Lisätietoa hausta

Infotilaisuuden agenda ja ilmoittautuminen