Julkiset kuulemiset EU:n meriliikennestrategian väliarvioinnista ja tutkimuksen 7. puiteohjelmasta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen vuoteen 2018 ulottuvan EU:n meriliikennestrategian väliarvioinnista. Kuulemisen tavoitteena on kartoittaa näkemyksiä EU:n meriliikennestrategiasta ja siten edistää komission strategiaa koskevaa arviointia. Kommentteja toivotaan erityisesti merenkulkualan keskeisistä kehityssuunnista ja haasteista sekä toimista ja aloitteista, joilla pyritään parantamaan EU:n merenkulkualan kilpailua ja kasvua. Kuuleminen on avoinna 22.4.2015 saakka.

Komissio on lanseerannut julkisen kuulemisen myös tutkimuksen 7. puiteohjelman (FP7) saavutusten ja laajempien vaikutusten arvioimiseksi. Kuulemisessa kartoitetaan erityisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, paikallisviranomaisten, yritysten ja erilaisten innovaatiotoimijoidennäkemyksiä FP7:n toteutuksesta, tehokkuudesta ja hankkeiden saavutuksista. Kuulemisella halutaan lisäksi parantaa Horisontti 2020 -ohjelman toimeenpanoa ja kerätä tietoa tulevien puiteohjelmien suunnittelua varten. Kuuleminen kattaa koko FP7:n täytäntöönpanokauden vuosina 2007-2013. Kuulemiseen voi vastata yksilönä tai organisaation nimissä ja se on avoinna 22.5.2015 saakka.