Kaksi tutkimusta Euroopan aluekehitysrahaston innovaatiotuista yrityksille

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on julkaissut kaksi laajaa tutkimusta Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston tuesta yritysten innovaatioille ja liiketoiminnalle. Tutkimukset ovat osa vuosien 2007-2013 jälkiarviointia. Pk-yritysten tutkimus- ja innovaatiotukea arvioivassa tutkimuksessa oli mukana yhteensä 50 toimenpideohjelmaa.

Suuryrityksien saamaa tukea arvioineessa tutkimuksessa tutkittiin koheesiopolitiikan tehokkuutta ja toimeenpanoa kahdeksassa maassa. Koheesiopolitiikan evaluoinnista ja saavutuksista järjestetään konferenssi 16.-17.6. Sofiassa. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna.

Lisätietoja

Lisätietoja konferenssista