Koheesiopolitiikan investoinneilla luotiin vuosina 2007–2013 miljoona uutta työpaikkaa

Komissio julkisti 7.10.2016 riippumattoman arvioinnin vuosina 2007–2013 tehtyjen EU-investointien tuloksista. Arvioinnin mukaan vuosien 2007–2013 investoinneilla luotiin miljoona uutta työpaikkaa, jotka vastasivat kolmasosaa työpaikkojen nettokasvusta tuona aikana. Uusien työpaikkojen myötä BKT nousi 2,74 euroa jokaista investoitua koheesiopolitiikan euroa kohti, ja tämä tarkoittaa ennakoitua 1 biljoonan euron BKT:n kasvua vuoteen 2023 mennessä. Koheesiopolitiikan investointeja on tehty lähes 400 000 pk-yritykseen ja startup-yritykseen ja se on hyödyttänyt ja tukenut kaikkien EU-maiden talouksia. Vuosien 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmissa investoitiin kokonaisuudessaan 346,5 miljardia euroa.

Arvioitaessa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa kaudella 2007–2013 havaittiin kuitenkin aloja, joilla politiikassa on vielä parantamisen varaa. Positiivisista tuloksista huolimatta, koheesiopolitiikan tulee olla tulossuuntautuneempaa ja sen suorituskykyä on lujitettava EU-rahastojen toimintaa yksinkertaistamalla ja synergioita lisäämällä. Toiseksi, rahoitusvälineiden kautta käytettävien varojen käyttö lisääntyi arvioitavana aikavälinä 11,5 miljardiin euroon vuosien 2000–2006 rahoituskehyksen 1 miljardista eurosta. Koheesiopolitiikan haasteena on nykyisellä sekä tulevalla kaudella laajentaa näiden finanssi- ja luottokriisin aikoina pk-yritysten rahoittamisessa keskeisessä asemassa olleiden välineiden soveltamisalaa ja yksinkertaistaa niiden soveltamisääntöjä. Kolmanneksi, kestävän kaupunkikehityksen alalla tulee jatkossa ottaa paikallisia sidosryhmiä ja tuensaajia enemmän mukaan ja alan investointien maksimoimiseksi tulee laatia yhdennetyt strategiat kaupunkialueiden elvytykselle ja sosiaalisille hankkeille.

Lisätietoa